MIẾNG BAO KRL-160

5/5 - (1 bình chọn)

MIẾNG PHỦ 1 / ROTARY COVER 1Liên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P10656110 | Miếng Bao (<=10084)

7P106-56110

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P10656112 | Miếng Bao (>=10085)

7P106-56112

11,458,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7A10556380 | Bu Lông (<=10084)

7A105-56380

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7A10556382 | Bu Lông (>=10085)

7A105-56382

23,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0201850100 | Đinh Ốc

02018-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu7C40556150 | Miếng Chèn (<=10124|1.0mm)

7C405-56150

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu7C40556160 | Miếng Chèn (>=10125|1.2mm)

7C405-56160

Liên hệ
Đặt hàng

MIẾNG PHỦ 2 / ROTARY COVER 2Liên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7C86656210 | Miếng Bao

7C866-56210

12,810,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bulong

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng

TẤM BAO CẠNH / SIDE COVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P10656410 | Bao Cạnh Phải

7P106-56410

2,058,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7P10656420 | Bao Cạnh Trái

7P106-56420

1,767,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng

TAY ĐÒN / RODLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu7P10656310 | Tay Đòn

7P106-56310

1,053,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0512251040 | Đinh

05122-51040

20,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5230034130 | Đinh Khóa

52300-34130

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu7P10656540 | Lò Xo

7P106-56540

153,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu7045156273 | Lò Xo

70451-56273

92,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu7C60556372 | Miếng Đệm

7C605-56372

183,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu7051516330 | Đinh

70515-16330

95,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu7C70556520 | Vòng Đai

7C705-56520

57,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113351065 | Bu Lông

01133-51065

18,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!