KUBOTA DH247H

4.2/5 - (6 bình chọn)

KHUNG DÀN CHẢO / FRAME HARROWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957651011 | Khung Chảo

W9576-51011

44,902,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW959759441 | Chốt

W9597-59441

246,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW950185000 | Chốt

W9501-85000

37,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954657011 | Chốt

W9546-57011

552,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW957657051 | Thanh Nạo

W9576-57051

1,160,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW957657031 | Thanh Chống

W9576-57031

1,217,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954653031 | Bạc

W9546-53031

479,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP Ổ BI / CASE BEARINGLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957652801 | Hộp Ổ Bi

W9576-52801

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106310 | Ổ Bi

08101-06310

680,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu0810106310 | Ổ Bi

08101-06310

680,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461101100 | Ghim Tròn

04611-01100

220,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW957658081 | Phớt

W9576-58081

598,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481101400 | Vòng Chữ O

04811-01400

135,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481100500 | Vòng Chữ O

04811-00500

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW957652091 | Hộp Trái

W9576-52091

2,296,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW957652121 | Tấm Trái

W9576-52121

1,511,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461200500 | Kẹp Tròn

04612-00500

15,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW957652131 | Đai Khóa

W9576-52131

1,658,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW957652181 | Phớt

W9576-52181

1,218,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW957671811 | Hộp Phải

W9576-71811

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0105352080 | Bu Lông

01053-52080

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0105352000 | Bu Lông

01053-52000

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW957652031 | Bu Lông

W9576-52031

27,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0451250200 | Vòng Đệm

04512-50200

4,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0205450200 | Đinh Ốc

02054-50200

19,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuW957652191 | Đai Ốc

W9576-52191

341,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuW957652211 | Nút Khóa

W9576-52211

268,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuW957652231 | Đai Ốc

W9576-52231

341,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuW957652241 | Nút Khóa

W9576-52241

285,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuW957652061 | Náp Ổ Bi Trái

W9576-52061

802,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuW957652171 | Nắp Ổ Bi Phải

W9576-52171

897,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuW954653031 | Bạc

W9546-53031

479,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC ĐĨA / SHAFT DISCLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957652071 | Trục

W9576-52071

12,657,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957652251 | Đĩa Chảo (Ø24)

W9576-52251

1,933,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957652252 | Đĩa Chảo (Ø24)

W9576-52252

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW957652111 | Ống Trục

W9576-52111

3,231,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW957656011 | Thanh Giằng

W9576-56011

1,800,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW957656051 | Đĩa Lạo

W9576-56051

1,205,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0105351250 | Bu Lông

01053-51250

14,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW957556071 | Thanh Giằng

W9575-56071

160,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

2,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0205450120 | Đinh Ốc

02054-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW957556041 | Bát Khóa

W9575-56041

130,000 VNĐ
Đặt hàng

CỤM BÁNH LÁI / ASSY DISC FURROWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957653011 | Khung

W9576-53011

3,614,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954655011 | Trục

W9546-55011

2,342,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW957672801 | Hộp Dĩa

W9576-72801

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954055031 | Ổ Bi

W9540-55031

674,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0950659514 | Phớt

09506-59514

293,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW954055051 | Ổ Bi

W9540-55051

905,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW957352631 | Vòng Đệm

W9573-52631

27,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW954655061 | Đĩa

W9546-55061

1,861,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0105351260 | Bu Lông

01053-51260

21,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0401350120 | Vòng Đệm

04013-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

2,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0205450120 | Đinh Ốc

02054-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW954654031 | Đai Ốc

W9546-54031

190,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0551150660 | Chốt

05511-50660

4,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW954652101 | Nắp

W9546-52101

539,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vũ Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuW957655051 | Trục Đĩa

W9576-55051

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0105351235 | Bu Lông

01053-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuW954654021 | Chốt

W9546-54021

1,248,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0105351020 | Bu Lông

01053-51020

11,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuW954652081 | Chốt

W9546-52081

36,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuW954556011 | Thanh Tăng

W9545-56011

1,445,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuW957656031 | Bạc

W9576-56031

994,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuW957656061 | Lò Xo

W9576-56061

885,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0512252080 | Chốt

05122-52080

77,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0551150550 | Chốt Chẻ

05511-50550

3,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệuW957652031 | Chốt

W9576-52031

27,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu0451251000 | Vòng Đệm

04512-51000

Liên hệ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu0204451000 | Đinh Ốc

02044-51000

49,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!