HỆ THỐNG GẶT DC-60

4/5 - (1251 bình chọn)

KHUNG GẶT / HARVEST FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05147114 | Khung Gặt (<=VN19758)

5T051-47114

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05147115 | Khung Gặt (=>VN19759)

5T051-47115

Liên hệ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05147210 | Thanh Dẫn Máy Khoan

5T051-47210

166,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05147620 | Cửa Chắn Cánh Tay Lưỡi Cắt

5T051-47620

446,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05147310 | Nắp Liên Kết

5T051-47310

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05147412 | Dụng Cụ Nạo Bên Trái

5T051-47412

144,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05147422 | Dụng Cụ Nạo Bên Phải

5T051-47422

265,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG LÕI QUẤN / REEL FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05154113 | Khung Lõi Quấn (<=VN11201)

5T051-54113

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05154114 | Khung Lõi Quấn (=>VN11202)

5T051-54114

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05154120 | Ống Lót Khung Lõi Quấn

5T051-54120

27,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05154130 | Đai Truyền Khung Lõi Quấn (<=VN10021)

5T051-54130

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05154133 | Đai Truyền Khung Lõi Quấn (=>VN10022)

5T051-54133

227,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05154140 | Đai Truyền Khung Lõi Quấn

5T051-54140

190,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05154150 | Đai Truyền Khung Lõi Quấn

5T051-54150

120,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05131380 | Kết Cấu Đèn Đang Hoạt Động (<=VN13389)

5T051-31380

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5H48431380 | Kết Cấu Đèn Đang Hoạt Động (=>VN13390)

5H484-31380

Liên hệ
Đặt hàng
90 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn Đang Hoạt Động (=>VN14110)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05141860 | Bình Cầu (<=VN13389)

5T051-41860

136,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5H48431390 | Bình Cầu (=>VN13390)

5H484-31390

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu (=>VN14110)

5H484-31392

104,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05141260 | Đai Truyền Siết

5T051-41260

6,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP KHUNG GẶT / HARVEST FRAME COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05148613 | Nắp Phải

5T051-48613

3,640,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112750816 | Bu Lông

01127-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
023 Nơi nhập dữ liệu5T05148710 | Nắp Chuỗi Đếm

5T051-48710

Liên hệ
Đặt hàng
026 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05148812 | Nắp Lõi Quấn

5T051-48812

4,027,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112750816 | Bu Lông

01127-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TÂM LÕI QUẤN / REEL CENTER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05155110 | Trục Lõi Quấn

5T051-55110

10,119,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05155213 | Giá Treo Lõi Quấn Trái

5T051-55213

387,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351016 | Bu Lông

01133-51016

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05155220 | Ống Lót Lõi Quấn

5T051-55220

31,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05155230 | Vòng Đệm Trục Lõi Quấn

5T051-55230

17,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05155313 | Giá Treo Lõi Quấn Phải

5T051-55313

699,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351016 | Bu Lông

01133-51016

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05155220 | Ống Lót Lõi Quấn

5T051-55220

31,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05155350 | Puli Chữ V

5T051-55350

1,596,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0571200740 | Then Puli Động Cơ

05712-00740

16,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401150180 | Vòng Đệm Bằng

04011-50180

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250180 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50180

5,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217250180 | Đinh Ốc

02172-50180

13,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐIỀU CHỈNH LÕI QUẤN / REEL ADJUSTMENTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05155410 | Lõi Quấn Điều Chỉnh

5T051-55410

2,266,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05155430 | Đĩa Điều Chỉnh

5T051-55430

515,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351640 | Bu Lông

01133-51640

35,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm Bằng

04011-50160

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05155440 | Trục Lăn Lõi Quấn (<=VN11414)

5T051-55440

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05155442 | Trục Lăn Lõi Quấn (=>VN11415)

5T051-55442

18,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm Bằng

04015-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05155530 | Giá Treo Thanh Chốt

5T051-55530

46,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05155542 | Cái Chặn Thanh Chốt

5T051-55542

172,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112350860 | Bu Lông

01123-50860

11,000 VNĐ
Đặt hàng

CHỐT / TINESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05155512 | Thanh Chốt (<=VN11201)

5T051-55512

1,174,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05155710 | Thanh Chốt (=>VN11202)

5T051-55710

1,344,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05155522 | Thanh Chốt (<=VN11201)

5T051-55522

1,316,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05155720 | Thanh Chốt (=>VN11202)

5T051-55720

1,945,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05155530 | Giá Treo Thanh Chốt

5T051-55530

46,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05155542 | Cái Chặn Thanh Chốt

5T051-55542

172,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350860 | Bu Lông

01123-50860

11,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05155610 | Chốt Lõi Quấn (<=VN11201)

5T051-55610

75,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05155730 | Chốt Lõi Quấn (=>VN11202)

5T051-55730

44,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông (=>VN11202)

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05155810 | Đệm Đỡ Bên Phải

5T051-55810

94,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05155820 | Cái Chặn

5T051-55820

31,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI CẮT / REAPING BLADE

(Áp dụng Serial : <=VN10261 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05551300 | Kết Cấu Lưỡi Cắt

5T055-51300

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05551310 | Lưỡi Cắt Hoàn Chỉnh

5T055-51310

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05151320 | Cán Dao

5T051-51320

3,262,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05551330 | Lưỡi Cắt

5T055-51330

48,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05151340 | Đĩa

5T051-51340

55,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05151350 | Đĩa

5T051-51350

70,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05151362 | Đầu Dao

5T051-51362

959,000 VNĐ
Đặt hàng
072 Nơi nhập dữ liệu0814106302 | Ổ Bi

08141-06302

152,000 VNĐ
Đặt hàng
073 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Trònbộ Phận Trong

04611-00420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05151370 | Đinh Tán

5T051-51370

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05151380 | Đinh Tán

5T051-51380

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05151410 | Cửa Chắn Dao

5T051-51410

311,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05151420 | Bu Lông Cổ Vuông

5T051-51420

22,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05151430 | Bệ Đỡ

5T051-51430

2,342,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05151440 | Kẹp Dao

5T051-51440

198,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05151450 | Thanh Dẫn Bàn Trượt

5T051-51450

53,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05151460 | Kẹp Dao Phải

5T051-51460

78,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T05151470 | Hỗ Trợ

5T051-51470

175,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T05151480 | Thanh Giằng

5T051-51480

20,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lông Mép

01754-50825

21,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T05151490 | Miếng Chèn

5T051-51490

6,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T05151510 | Thanh Giằng

5T051-51510

6,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI CẮT / REAPING BLADE

(Áp dụng Serial : =>VN10262 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T01851300 | Kết Cấu Lưỡi Cắt (<=VN19657)

5T018-51300

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T01851303 | Kết Cấu Lưỡi Cắt (=>VN19658)

5T018-51303

12,808,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05551310 | Lưỡi Cắt Hoàn Chỉnh (<=VN19657)

5T055-51310

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05551312 | Lưỡi Cắt Hoàn Chỉnh (=>VN19658)

5T055-51312

6,743,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05151320 | Cán Dao (<=VN19657)

5T051-51320

3,262,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05751324 | Cán Dao (=>VN19658)

5T057-51324

1,491,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05551330 | Lưỡi Cắt

5T055-51330

48,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05151340 | Đĩa

5T051-51340

55,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05151350 | Đĩa

5T051-51350

70,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05151362 | Đầu Dao

5T051-51362

959,000 VNĐ
Đặt hàng
072 Nơi nhập dữ liệu0814106302 | Ổ Bi

08141-06302

152,000 VNĐ
Đặt hàng
073 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Trònbộ Phận Trong

04611-00420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05151370 | Đinh Tán (<=VN19657)

5T051-51370

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05751370 | Đinh Tán (=>VN19658)

5T057-51370

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05151380 | Đinh Tán (<=VN19657)

5T051-51380

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05751380 | Đinh Tán (=>VN19658)

5T057-51380

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05151410 | Cửa Chắn Dao ()

5T051-51410

311,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05151420 | Bu Lông Cổ Vuông (<=VN19657)

5T051-51420

22,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05751420 | Bu Lông Cổ Vuông (=>VN19658)

5T057-51420

32,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05151430 | Bệ Đỡ

5T051-51430

2,342,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05151440 | Kẹp Dao

5T051-51440

198,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05151450 | Thanh Dẫn Bàn Trượt

5T051-51450

53,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05151460 | Kẹp Dao Phải

5T051-51460

78,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T05151470 | Hỗ Trợ

5T051-51470

175,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T05151480 | Thanh Giằng

5T051-51480

20,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lông Mép

01754-50825

21,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T05151490 | Miếng Chèn

5T051-51490

6,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T05151510 | Thanh Giằng

5T051-51510

6,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN KÉO / TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0814106204 | Ổbi

08141-06204

182,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00200

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05154520 | Đai Xích

5T051-54520

477,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05154550 | Dây Đai Chữ V

5T051-54550

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05154652 | Cần Kéo Lõi Quấn

5T051-54652

294,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05154632 | Puli Kéo Lõi Quấn

5T051-54632

56,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401150200 | Vòng Đệm Bằng

04011-50200

5,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0551150435 | Đinh Tách Rời

05511-50435

3,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05154660 | Lò Xo Kéo Lõi Quấn

5T051-54660

127,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05146430 | Bu Lông Lực Căng (<=VN10674)

5T051-46430

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05146432 | Bu Lông Lực Căng (=>VN10675)

5T051-46432

64,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05152114 | Trống Máy Khoan (=>VN11292)

5T051-52114

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05152115 | Trống Máy Khoan (=>VN12849)

5T051-52115

11,527,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05152122 | Nắp

5T051-52122

176,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0131110816 | Bu Lông Hex Soc Hd

01311-10816

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05152152 | Thanh Dẫn Trống

5T051-52152

412,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05152162 | Thanh Chống Trống Bên Trái

5T051-52162

536,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0213150100 | Đinh Ốc

02131-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
071 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
072 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
073 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng

04013-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0115550855 | Bu Lông

01155-50855

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05152173 | Thanh Chống Trống Bên Phải

5T051-52173

590,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0213150100 | Đinh Ốc

02131-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
111 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
112 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
113 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm Bằng

04013-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0115550855 | Bu Lông

01155-50855

9,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
135 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05152130 | Đĩa

5T051-52130

181,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUM SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05152212 | Trục Truyền Động Máy Khoan

5T051-52212

1,013,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05152290 | Then Bán Nguyệt

5T051-52290

22,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05152222 | Giá Treo Trục

5T051-52222

357,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0814106305 | Ổ Trục

08141-06305

269,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00620

24,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112351020 | Bu Lông

01123-51020

9,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05152242 | Vấu Lồi Truyền Động Trống

5T051-52242

346,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05152253 | Giá Treo Tay Quay

5T051-52253

418,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0814106205 | Ổ Bi

08141-06205

214,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Trònbộ Phận Trong

04611-00520

19,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401150180 | Vòng Đệm Bằng

04011-50180

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250180 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50180

5,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217250180 | Đinh Ốc

02172-50180

13,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05152310 | Trục

5T051-52310

625,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0571200735 | Then Puli Động Cơ

05712-00735

16,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T05152320 | Giá Treo Trục

5T051-52320

339,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0814106206 | Ổ Trục

08141-06206

252,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Trònbộ Phận Trong

04611-00620

24,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

9,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0461200300 | Kẹp Trònbộ Phận Ngoài

04612-00300

8,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T05152343 | Giá Treo Tay Quay (<=VN12418)

5T051-52343

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T05152344 | Giá Treo Tay Quay (=>VN12419)

5T051-52344

426,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Trònbộ Phận Ngoài

04612-00250

6,000 VNĐ
Đặt hàng

XÍCH TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUM CHAINSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05149212 | Bệ Đỡ Lực Căng

5T051-49212

154,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113551020 | Bu Lông

01135-51020

11,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05149300 | Kết Cấu Xích Máy Khoan

5T051-49300

287,000 VNĐ
Đặt hàng
034 Nơi nhập dữ liệu5T05146450 | Giá Đỡ Xích

5T051-46450

9,000 VNĐ
Đặt hàng
036 Nơi nhập dữ liệu5T05149310 | Mối Nối Độ Lệch Tâm Của Xích

5T051-49310

65,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05149330 | Cần Kéo Máy Khoan

5T051-49330

227,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuT205024160 | Ống Lót

T2050-24160

38,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm Bằng

04011-50160

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150430 | Đinh Tách Rời

05511-50430

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05146420 | Lò Xo

5T051-46420

119,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5K10116350 | Bu Lông Lực Căng

5K101-16350

28,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05546360 | Đai Xích Lực Căng

5T055-46360

103,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05146370 | Ổ Trục (<=VN20037)

5T051-46370

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05746370 | Ổ Trục (=>VN20038)

5T057-46370

103,000 VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệu5T05746390 | Ghim Tròn Phía Ngoài (=>VN20038)

5T057-46390

7,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Trònbộ Phận Ngoài

04612-00170

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05149400 | Kết Cấu Xích Bộ Đếm

5T051-49400

232,000 VNĐ
Đặt hàng
144 Nơi nhập dữ liệu5T05149410 | Giá Đỡ Xích

5T051-49410

6,000 VNĐ
Đặt hàng
146 Nơi nhập dữ liệu5T05149420 | Mối Nối Độ Lệch Tâm Của Xích

5T051-49420

10,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05149430 | Cánh Tay Lực Căng

5T051-49430

191,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuT205024160 | Ống Lót

T2050-24160

38,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05149440 | Lò Xo Bộ Đếm

5T051-49440

45,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T05149350 | Trục Lăn Lực Căng

5T051-49350

53,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm Bằng

04011-50160

5,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0551150430 | Đinh Tách Rời

05511-50430

3,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T05152282 | Đai Xích

5T051-52282

797,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0451250180 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50180