HỆ THỐNG LY HỢP L4508

4/5 - (1254 bình chọn)

KHỚP LY HỢP / CLUTCH



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTA02020600 | Bàn Ép Côn

TA020-20600

3,860,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501200612 | Chốt

05012-00612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT115020176 | Lá Côn (<=54020)

T1150-20176

4,970,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT434020500 | Lá Côn (=>54021)

T4340-20500

4,947,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN LI HỢP / CLUTCH LEVER



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC03021172 | Cần Gạt

TC030-21172

1,002,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuT115021100 | Hộp Truyền Động (<=50270)

T1150-21100

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuT115021105 | Hộp Truyền Động (=>50271)

T1150-21105

1,228,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350845 | Bu Lông

01123-50845

11,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0501200818 | Chốt

05012-00818

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC23021150 | Giá Đỡ

TC230-21150

611,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C00126350 | Vòng Bi (<=52960)

3C001-26350

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC65026350 | Vòng Bi (=>52961)

TC650-26350

778,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTA04021210 | Chốt

TA040-21210

26,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTA04021200 | Chạc

TA040-21200

942,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3115014780 | Chìa Khóa

31150-14780

205,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

9,000 VNĐ
Đặt hàng

BÀN ĐẠP LY HỢP / CLUTCH PEDAL



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23244050 | Bàn Đạp Rời (<=52070)

TC232-44050

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23244052 | Bàn Đạp Rời (=>52071)

TC232-44052

2,014,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTD06044080 | Lót

TD060-44080

68,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC03044030 | Lót

TC030-44030

61,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC03044160 | Nhíp Xe

TC030-44160

117,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuT205044120 | Vỏ Bàn Đạp

T2050-44120

70,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC03076200 | Thanh Truyền

TC030-76200

305,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3407044470 | Mối Nối

34070-44470

159,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0512251028 | Đầu Nối

05122-51028

21,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0551150318 | Đinh Tách Rời (<=50360)

05511-50318

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời (=>50361)

05511-50320

3,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP LI HỢP / CLUTCH HOUSING



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC33199200 | Hộp Li Hợp

TC331-99200

24,052,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0851101915 | Ống Lót

08511-01915

50,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1551296010 | Chốt Tua Vít

15512-96010

70,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0471702150 | Vòng Đệm

04717-02150

19,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0631125020 | Chốt Tua Vít

06311-25020

21,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0471701400 | Vòng Đệm

04717-01400

16,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3221027580 | Phích Cắm

32210-27580

11,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt Thẳng

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0157451265 | Đinh Đầu To

01574-51265

22,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0113351295 | Bu Lông

01133-51295

27,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0157451285 | Đinh Tán

01574-51285

30,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0113351265 | Bu Lông

01133-51265

20,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc

02176-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3135138720 | Chốt Tua Vít

31351-38720

24,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuTC23320250 | Giá Đỡ

TC233-20250

1,916,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0501200818 | Chốt

05012-00818

9,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0113351055 | Bu Lông

01133-51055

14,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP GIỮA / MID CASE



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23220302 | Hộp Giữa (<=54521)

TC232-20302

13,666,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23220304 | Hộp Giữa (=>54522)

TC232-20304

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC23220350 | Giá Đỡ (<=51730)

TC232-20350

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC23220352 | Giá Đỡ (=>51731)

TC232-20352

2,766,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501200818 | Chốt

05012-00818

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351035 | Bu Lông

01133-51035

11,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3534014182 | Đinh Đầu To

35340-14182

49,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0113851240 | Bu Lông

01138-51240

34,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3534027360 | Đinh Ốc (<=51790)

35340-27360

17,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC35027360 | Đinh Ốc (=>51791)

TC350-27360

17,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC23220550 | Giá Đỡ

TC232-20550

1,471,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0501200818 | Chốt

05012-00818

9,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0113351040 | Bu Lông

01133-51040

12,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTC03090380 | Gioăng

TC030-90380

305,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASE



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23220400 | Hộp Truyền Động (<=54060)

TC232-20400

14,725,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23220408 | Hộp Truyền Động (=>54061)

TC232-20408

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23220410 | Hộp Truyền Động (=>54522)

TC232-20410

21,709,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0157451260 | Đinh Đầu To

01574-51260

19,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113351260 | Bu Lông

01133-51260

22,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351235 | Bu Lông

01133-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc (<=51790)

02176-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuT368080950 | Đinh Ốc (=>51791)

T3680-80950

14,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1551296010 | Chốt

15512-96010

70,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0471702150 | Vòng Đệm

04717-02150

19,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC33120450 | Giá Đỡ

TC331-20450

3,296,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0113351040 | Bu Lông

01133-51040

12,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0113351060 | Bu Lông

01133-51060

14,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CHÍNH / MAIN SHAFT



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23221300 | Trục Bánh Răng

TC232-21300

2,538,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuT205023460 | Vòng Bi (<=50980)

T2050-23460

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106305 | Ổ Trục (=>50981)

08101-06305

191,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106305 | Ổ Trục

08101-06305

191,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT142021420 | Phớt Dầu

T1420-21420

61,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC23222100 | Trục Bánh Răng (22-18-13-10T)

TC232-22100

4,214,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3715021551 | Kẹp Tròn

37150-21551

88,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTA04022110 | Bánh Răng (27 T)

TA040-22110

1,200,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3741057190 | Ổ Bi

37410-57190

228,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3589041290 | Vòng Bi

35890-41290

232,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC GIỮA / COUNTER SHAFT



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC03022204 | Trục Giữa

TC030-22204

1,887,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106305 | Ổ Trục

08101-06305

191,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC03023214 | Bánh Răng (24-29T)

TC030-23214

2,524,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC03022232 | Bánh Răng (34T)

TC030-22232

1,683,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC24222242 | Bánh Răng (37T)

TC242-22242

2,573,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0882253020 | Vòng Bi

08822-53020

139,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3715021790 | Khuyên Hãm

37150-21790

18,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3407022250 | Vành Chặn

34070-22250

100,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0810106305 | Ổ Bi

08101-06305

191,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3715021682 | Đệm Lót Nối

37150-21682

287,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC23222403 | Trục Bánh Răng (18T)

TC232-22403

2,023,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0810106305 | Ổ Trục

08101-06305

191,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTC23222500 | Trục Bánh Răng (23T)

TC232-22500

2,687,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0810106305 | Ổ Bi

08101-06305

191,000 VNĐ
Đặt hàng

BIÊN ĐỘ TRỤC GẠT SỐ / RANGE GEAR SHAFT



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23222600 | Trục Biên Độ

TC232-22600

1,850,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3715021682 | Đệm Lót

37150-21682

287,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106305 | Ổ Bi

08101-06305

191,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3407662650 | Măng Sông

34076-62650

93,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3715021790 | Khuyên Hãm

37150-21790

18,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC23022612 | Bánh Răng (22T)

TC230-22612

1,716,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTA04022630 | Vòng Bi

TA040-22630

137,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTC23022680 | Gờ Rãnh

TC230-22680

608,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuT106022260 | Tay Gạt Số

T1060-22260

2,108,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3741014540 | Khuyên Hãm

37410-14540

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC23222620 | Bánh Răng (16T)

TC232-22620

1,152,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuT106362480 | Vòng Bi

T1063-62480

109,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTC23022663 | Bánh Răng (34T)

TC230-22663

1,995,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0461200320 | Kẹp Tròn

04612-00320

11,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6712156770 | Vòng Bi

67121-56770

173,000 VNĐ
Đặt hàng

BÁNH RĂNG CÔN / SPIRAL BEVEL PINION



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23215110 | Bánh Răng (17T)

TC232-15110

899,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuT106022882 | Ghim Tròn

T1060-22882

24,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC22323250 | Đai Ốc

TC223-23250

74,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3407022772 | Khoang

34070-22772

806,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTD17022720 | Vòng Bi

TD170-22720

1,279,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351040 | Bu Lông

01133-51040

12,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3407022860 | Miếng Chèn (0.5mm)

34070-22860

14,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3407022870 | Miếng Chèn (0.2mm)

34070-22870

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3407022880 | Miếng Chèn (0.1mm)

34070-22880

14,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3407022780 | Nắp Chắn (<=50140)

34070-22780

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3407022783 | Nắp Chắn (=>50141)

34070-22783

159,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3407022740 | Vòng Bi

34070-22740

875,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC23021710 | Bánh Răng (37-22T)

TC230-21710

2,058,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuT106022882 | Ghim Tròn

T1060-22882

24,000 VNĐ
Đặt hàng
120 TC23222650 | Bánh Răng (16T)

TC232-22650

1,389,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3780043870 | Bu Lông

37800-43870

100,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuTC05099342 | Tổ Hợp Số (6-37)

TC050-99342

15,978,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ VI SAI SAU / DIFFRENTIAL REAR



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTD27032200 | Bộ Vi Sai Rời

TD270-32200

9,039,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTD27032710 | Hộp Vi Sai

TD270-32710

3,723,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTD27032040 | Vỏ Hộp Vi Sai

TD270-32040

2,020,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT127028170 | Chốt

T1270-28170

36,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTD27026310 | Bu Lông

TD270-26310

97,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTD27026340 | Trục Bánh Răng

TD270-26340

597,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTD27026330 | Trục Bánh Răng

TD270-26330

592,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTD27026280 | Then,

TD270-26280

71,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTD27026350 | Bánh Răng (12T)

TD270-26350

712,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTD27026390 | Vòng Đệm

TD270-26390

93,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTD27026430 | Bánh Răng (20T)

TD270-26430

1,510,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuTD27026440 | Bánh Răng (20T)

TD270-26440

1,513,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTD27026472 | Vòng Đệm (1.5mm)

TD270-26472

143,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTD27026482 | Vòng Đệm (1.6mm)

TD270-26482

114,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTD27026492 | Vòng Đệm (1.7mm)

TD270-26492

121,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTD27032760 | MăngSông (1.8mm)

TD270-32760

294,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTD27032780 | MăngSông (2.0mm)

TD270-32780

294,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3135126610 | Tay Gạt Số

31351-26610

1,051,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuTD17026610 | Vòng Bi

TD170-26610

745,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0871130209 | Đệm Trục

08711-30209

604,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3407028360 | Giá Đỡ

34070-28360

859,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0461100900 | Kẹp Tròn

04611-00900

101,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3741016810 | Đệm Mỏng (0.4mm)

37410-16810

13,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3741016820 | Đệm Mỏng (0.5mm)

37410-16820

14,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3741016830 | Đệm Mỏng (0.6mm)

37410-16830

14,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3741016840 | Đệm Mỏng (0.7mm)

37410-16840

17,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3741016850 | Đệm Mỏng (0. 8mm)

37410-16850

19,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3741016860 | Đệm Mỏng (0.9mm)

37410-16860

19,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3741016870 | Đệm Mỏng (1.0 mm)

37410-16870

21,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3741016880 | Đệm Mỏng (1.2mm)

37410-16880

18,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3741016890 | Đệm Mỏng (1.4mm)

37410-16890

21,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3407028210 | Miếng Chèn (0.4mm)

34070-28210

14,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3407028230 | Miếng Chèn (0.6mm)

34070-28230

18,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3407028250 | Miếng Chèn (0. 8mm)

34070-28250

27,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3407028270 | Miếng Chèn (1.0 mm)

34070-28270

31,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3407028290 | Miếng Chèn (1.2mm)

34070-28290

33,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3407028310 | Miếng Chèn (1.4mm)

34070-28310

56,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC GIỮA PTO / PTO COUNTER SHAFT



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23223150 | Trục Giữa (<=51730)

TC232-23150

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23223154 | Trục Giữa (=>51731)

TC232-23154

1,228,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106305 | Ổ Trục

08101-06305

191,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC23223230 | Măng Sông

TC232-23230

189,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC23223160 | Bánh Răng (<=51730|30T)

TC232-23160

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC23223163 | Bánh Răng (=>51731|30T)

TC232-23163

1,448,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC23223500 | Trục Bánh Răng (16-13T)

TC232-23500

6,459,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3715021682 | Đệm Lót

37150-21682

287,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0810106207 | Ổ Bi

08101-06207

233,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3654041130 | Ổ Bi

36540-41130

342,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC23223650 | Trục Điều Khiển

TC232-23650

1,049,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3589041290 | Vòng Bi

35890-41290

232,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3407662650 | Măng Sông

34076-62650

93,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3715021790 | Khuyên Hãm

37150-21790

18,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTC23221762 | Bánh Răng (27T)

TC232-21762

2,186,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuT106362450 | Vòng Bi

T1063-62450

70,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3741015280 | Khuyên Hãm

37410-15280

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuT106023280 | Đệm Lót

T1060-23280

355,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuT106022530 | Tay Gạt Số

T1060-22530

1,790,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuTC23221742 | Bánh Răng (29T)

TC232-21742

2,381,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3135122860 | Ổ Bi Kim

31351-22860

107,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3455023360 | Măng Sông

34550-23360

247,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3741015280 | Khuyên Hãm

37410-15280

6,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu3741057330 | Ổ Bi

37410-57330

231,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuTD06023660 | Đệm Lót

TD060-23660

195,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC PTO / PTO SHAFT



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC23215120 | Bánh Răng (2931T)

TC232-15120

1,674,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3843025233 | Vành Chặn

38430-25233

121,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3843025670 | Ổ Trục

38430-25670

103,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC23015130 | Vòng Đệm

TC230-15130

59,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC05023130 | Bánh Răng (35T)

TC050-23130

1,285,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3139125280 | Vành Chặn

31391-25280

121,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC05023140 | Vòng Bi

TC050-23140

137,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3691992340 | Kẹp Tròn

36919-92340

24,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC23223600 | Trục Điều Khiển

TC232-23600

1,950,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu7655034140 | Ổ Bi

76550-34140

294,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu7655034140 | Ổ Bi

76550-34140

294,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3455023360 | Măng Sông

34550-23360

247,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3741015280 | Khuyên Hãm

37410-15280

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuTA04023702 | Trục PTO (<=53753)

TA040-23702

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuTA04023704 | Trục PTO (=>53754)

TA040-23704

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuTA04023705 | Trục PTO (=>53991)

TA040-23705

2,858,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuTA04023706 | Trục PTO (54522)

TA040-23706

3,178,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuTD06023660 | Đệm Lót Nối

TD060-23660

195,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3534025350 | Vòng Đệm

35340-25350

210,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuTD06023730 | Ổ Bi

TD060-23730

397,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3534025320 | Đinh Ốc

35340-25320

112,000 VNĐ
Đặt hàng
200