NẮP ĐẬY MÁY B2440S

LƯỚI TẢN NHIỆT PHÍA TRƯỚC / FRONT GRILLE

day


NẮP PHÍA TRÊN / HOOD UPPER

gfd


KHÓA NẮP CA PÔ / HOOD LOCK

fdg


BAO CẠNH / SIDE COVER

gsdfg


TRỤ TRỐNG GIỮA / CENTER PILLAR

dsad


NẮP BÀN ĐẠP / PANEL COVER

hgfh


GƯƠNG CHIẾU HẬU / REARVIEW MIRROR

fdsf


CẦN GẠT DẪN HƯỚNG TRÁI / LEVER GUIDE LH

fdsf


CẦN GẠT DẪN HƯỚNG PHẢI / LEVER GUIDE RH

jhh


TẤM CHẮN BÙN / FENDER

fdsf


TẤM SÀN / FLOOR SHEET

fds


TRỤ ĐỠ GHẾ / SEAT SUPPORT

jgh


GHẾ NGỒI / SEAT

gfd


HỘP CÔNG CỤ / TOOL BOX

fd


KHUNG MÁI CHE / ROPS

gdg


KHUNG BẢO VỆ TRƯỚC TRÁI / SUGARCANE GUARD FRONT LH

fds


KHUNG BẢO VỆ TRƯỚC PHẢI / SUGARCANE GUARD FRONT RH

sad


KHUNG BẢO VỆ SAU TRÁI / SUGARCANE GUARD REAR LH

sdf


KHUNG BẢO VỆ SAU TRÁI / SUGARCANE GUARD REAR RH

dsa


CỤM MÁI CHE / SUGARCANE GUARD ROOF

hfhg