5T07265360 | Trục Truyền Trống Đập DC70

Liên hệ

5T07265360

Trục truyền trống đập DC70

STT Tên (vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
130 5T072-65360 Trục truyền trống đập SHAFT BEVEL 2 01

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY