HỆ THỐNG LÀM MÁT DC-35

4.0
1250

QUẠT GIÀN LẠNH / COOLER FAN



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1624174110 | Quạt

16241-74110

580,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1G07174250 | Puli Quạt

1G071-74250

760,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1567974150 | Vành Quạt

15679-74150

772,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1568791020 | Bu Lông Mép

15687-91020

25,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ TẢN NHIỆT / RADIATOR



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08125210 | Giá Đỡ

5T081-25210

608,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08125220 | Bọt Biển

5T081-25220

32,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08125230 | Bọt Biển

5T081-25230

32,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08125240 | Bọt Biển

5T081-25240

20,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuRD45142300 | Két Nướccụm

RD451-42300

10,977,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuRD45142370 | Nắp Cụm

RD451-42370

752,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08125280 | Giảm Chấn

5T081-25280

21,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08125270 | Nắp Bảo Vệ Quạt

5T081-25270

564,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08125272 | Nắp Bảo Vệ Quạt

5T081-25272

564,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08125310 | Chằng

5T081-25310

141,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08125320 | Chằng

5T081-25320

100,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05176530 | Cao Su Cửa Chắn An Toàn

5T051-76530

5,000VNĐ
Đặt hàng

ỐNG NƯỚC / WATER PIPE



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08125350 | Ống Mềm Nước

5T081-25350

261,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0931889036 | Vòng Siết Ống Mềm

09318-89036

25,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0931889045 | Vòng Siết Ống Mềm

09318-89045

25,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08125370 | Ống Mềm Nước

5T081-25370

327,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0931889036 | Vòng Siết Ống Mềm

09318-89036

25,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0931889045 | Vòng Siết Ống Mềm

09318-89045

25,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08125330 | Ống

5T081-25330

75,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0931888130 | Vòng Kẹp Ống Mềm

09318-88130

13,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05727950 | Giải Băng

5T057-27950

23,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5H48725280 | Bộ Tiếp Hợp

5H487-25280

380,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm Bằng Cao Su

04717-01200

11,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0633145012 | Chốt Tua Vít

06331-45012

18,000VNĐ
Đặt hàng

BÌNH DỰ TRỮ / RESERVE TANK



STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05725703 | Bình Chứa Rời Dự Trữ

5T057-25703

581,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05725740 | Ống Mềm Nước

5T057-25740

162,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H49242830 | Vòng Siết Dây

5H492-42830

12,000VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!