5T05415422 | Bánh Răng (26 răng) DC70

Liên hệ

5T05415422

Bánh răng 26 răng DC70

 
STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
030 5T054-15422 Bánh răng 26 răng Gear 01 0.700

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY