KHUNG CHÍNH DC-35


KHUNG CHÍNH / MAIN FRAME


KHUNG CHÍNH / MAIN FRAME


Hình ẢnhSố TTTên SPMã SPGiáSố LượngĐặt Hàng
Nơi nhập dữ liệu
010
5T08121115 | Bộ Khung Hoàn Chỉnh (<=10308)
5T081-21115
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
010
5T08121117 | Bộ Khung Hoàn Chỉnh (>=10309)
5T081-21117
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
010
5T08121118 | Bộ Khung Hoàn Chỉnh (>=11260)
5T081-21118
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
020
5T05121152 | Giá Treo Trục Bánh Xe
5T051-21152
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
030
0113351025 | Bu Lông
01133-51025
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
040
5T08121170 | Sàn Buồng Lái
5T081-21170
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
050
0112550820 | Bu Lông
01125-50820
Liên hệ

BỆ ĐỠ ĐỘNG CƠ / ENGINE BASE


Hình ẢnhSố TTTên SPMã SPGiáSố LượngĐặt Hàng
Nơi nhập dữ liệu
010
5T08121410 | Bệ
5T081-21410
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
020
0113551025 | Bulông
01135-51025
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
030
5T08121430 | Bệ
5T081-21430
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
040
0113551025 | Bu Lông
01135-51025
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
050
5H59221270 | Đệm Cao Su
5H592-21270
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
060
0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo
04512-50120
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
070
0217650120 | Đinh Ốc
02176-50120
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
080
0401350120 | Vòng Đệm Bằng
04013-50120
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
090
5T05121180 | Dây
5T051-21180
Liên hệ

SÀN / DECK


Hình ẢnhSố TTTên SPMã SPGiáSố LượngĐặt Hàng
Nơi nhập dữ liệu
010
5T08121230 | Sàn Bổ Trợ
5T081-21230
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
020
0512251645 | Đinh Đầu Nối
05122-51645
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
030
0401150160 | Vòng Đệm Bằng
04011-50160
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
040
0551150430 | Đinh Tách Rời
05511-50430
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
050
0512251240 | Đinh Đầu Nối
05122-51240
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
060
0401150120 | Vòng Đệm Bằng
04011-50120
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
070
0551150420 | Đinh Tách Rời
05511-50420
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
080
5T08121162 | Sàn
5T081-21162
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
090
0303450820 | Đinh Vít Với Vòng Đệm
03034-50820
Liên hệ