BỘ PHẬN ĐẬP DC-35

4.0
1252

KHUNG ĐẬP / THRESHING FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08161335 | Khung (<=10619)

5T081-61335

8,452,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08161336 | Khung (=>10620)

5T081-61336

8,982,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08161382 | Đĩa (<=11304)

5T081-61382

104,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08161384 | Đĩa (=>11305)

5T081-61384

185,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5365061270 | Then Cài

53650-61270

13,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08161392 | Đĩa

5T081-61392

104,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5365061270 | Then Cài

53650-61270

13,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0151751640 | Đinh Đầu To

01517-51640

22,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08161343 | Đĩa

5T081-61343

593,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08162210 | Phớt

5T081-62210

114,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T08162220 | Đĩa

5T081-62220

30,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA BÊN ĐẬP TAY TRÁI / THRESHING SIDE PLATE LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08161326 | Đĩa Bên

5T081-61326

10,632,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08161290 | Đĩa

5T081-61290

925,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08169520 | Bảo Vệ

5T081-69520

172,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0195250820 | Bu Lông Hàn

01952-50820

20,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08161190 | Đĩa

5T081-61190

92,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA BÊN ĐẬP TAY PHẢI / THRESHING SIDE PLATE RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08161314 | Đĩa Bên (<=10171)

5T081-61314

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08161315 | Đĩa Bên (=>10172)

5T081-61315

10,731,000VNĐ
Đặt hàng
013 Nơi nhập dữ liệu5T08161440 | Cửa Chắn

5T081-61440

56,000VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113551030 | Bu Lông

01135-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08161283 | Đĩa

5T081-61283

1,448,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08161270 | Chằng

5T081-61270

11,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5K10121632 | Đóng Gói

5K101-21632

12,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08169510 | Bảo Vệ

5T081-69510

172,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0195250820 | Bu Lông Hàn

01952-50820

20,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08161350 | Đĩa

5T081-61350

939,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08161360 | Đĩa

5T081-61360

885,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08161373 | Đĩa

5T081-61373

635,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08161410 | Đĩa

5T081-61410

1,091,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08161412 | Đĩa

5T081-61412

1,416,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08161420 | Đĩa

5T081-61420

939,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08161422 | Đĩa

5T081-61422

1,406,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08161133 | Đĩa Nắp Hộp Đinh Vít

5T081-61133

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08161134 | Đĩa Nắp Hộp Đinh Vít

5T081-61134

355,000VNĐ
Đặt hàng
135 Nơi nhập dữ liệu5T08172150 | Cao Su Bên Góc

5T081-72150

12,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T08161210 | Đĩa

5T081-61210

328,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T08162190 | Hàn Kín

5T081-62190

630,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T08162180 | Đĩa

5T081-62180

37,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA CHỈNH HƯỚNG GIÓ / WIND DIRECTION PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08162110 | Đĩa

5T081-62110

209,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng

ĐĨA NẠP / INLET PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08161144 | Đĩa (<=10171)

5T081-61144

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08161145 | Đĩa (=>10172)

5T081-61145

392,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05161172 | Đệm Lót Bên Trong

5T051-61172

18,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08161253 | Đĩa (<=10171)

5T081-61253

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08161254 | Đĩa (=>10172)

5T081-61254

647,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08161155 | Đĩa

5T081-61155

1,145,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08161160 | Đĩa (<=10308)

5T081-61160

390,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08161163 | Đĩa (=>10309)

5T081-61163

408,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T08161170 | Đĩa

5T081-61170

133,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08161220 | Đĩa (<=10308)

5T081-61220

109,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08161222 | Đĩa (=>10309)

5T081-61222

115,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T08172170 | Thanh Chống Mở Nắp

5T081-72170

320,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng

CA BÔ ĐẬP / THRESHING BONNETSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08164113 | Nắp (<=10619)

5T081-64113

5,671,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08164114 | Nắp (=>10620)

5T081-64114

4,833,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08164133 | Nắp

5T081-64133

1,749,000VNĐ
Đặt hàng
021 Nơi nhập dữ liệu5T08164150 | Bảng (=>10620)

5T081-64150

892,000VNĐ
Đặt hàng
022 Nơi nhập dữ liệu0131110816 | Bu Lông Hex Soc Hd

01311-10816

7,000VNĐ
Đặt hàng
024 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
026 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
028 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08164210 | Đĩa

5T081-64210

414,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08172240 | Nắp Trước

5T081-72240

148,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112750825 | Bu Lông

01127-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05164160 | Bọt Xốp Ca Bô

5T051-64160

117,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05164260 | Bọt Xốp Ca Bô

5T051-64260

39,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP MỞ ĐÓNG / OPEN CLOSE COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08172113 | Nắp (<=11250)

5T081-72113

7,965,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08172114 | Nắp (<=11251)

5T081-72114

8,381,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05761360 | Kết Cấu Tay Cầm

5T057-61360

89,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

8,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05172150 | Cao Su Bên Góc

5T051-72150

104,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05172163 | Cao Su Bên Góc

5T051-72163

40,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08172130 | Thanh

5T081-72130

39,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08172260 | Cái Chống

5T081-72260

46,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08172270 | Cái Chống

5T081-72270

147,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102750625 | Bu Lông

01027-50625

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08172220 | Nắp

5T081-72220

258,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05172140 | Gương Phản Xạ

5T051-72140

62,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc

02021-50050

5,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP (Trước-Sau) / THRESHING COVER (Front-Back)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08172210 | Nắp Trước

5T081-72210

956,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102750625 | Bu Lông

01027-50625

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08172230 | Nắp

5T081-72230

543,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5H59255342 | Đệm

5H592-55342

34,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=11379)

5H484-31382

307,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>11380)

5H484-31383

528,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu (55W)

5H484-31392

114,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08172420 | Nắp Chắn Bụi

5T081-72420

1,229,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102750625 | Bu Lông

01027-50625

6,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬP (Bên Hông) / THRESHING COVER (Side)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08172250 | Cái Chống (Miếng Bao 1)

5T081-72250

54,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08172260 | Cái Chống (Miếng Bao 1)

5T081-72260

46,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08172310 | Nắp

5T081-72310

560,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08172250 | Cái Chống (Miếng Bao 1)

5T081-72250

54,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T05159190 | Đệm

5T051-59190

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08172320 | Nắp

5T081-72320

883,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08166120 | Trục

5T081-66120

1,698,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08166230 | Lưỡi

5T081-66230

2,370,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0117351025 | Bu Lông

01173-51025

9,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08166140 | Đĩa

5T081-66140

180,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08182120 | Ổ Trục

5T081-82120

261,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08166220 | Đế

5T081-66220

554,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350830 | Bu Lông

01123-50830

9,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461100720 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00720

48,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08166310 | Puli Chữ V

5T081-66310

3,463,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0571200740 | Then Puli Động Cơ

05712-00740

16,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H47512262 | Vòng Đệm Bằng

5H475-12262

30,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50160

6,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217650160 | Đinh Ốc

02176-50160

13,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0571200735 | Then Puli Động Cơ

05712-00735

16,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T08166320 | Bảo Vệ (<=10171)

5T081-66320

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T08166323 | Bảo Vệ (=>10172)

5T081-66323

188,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T08165800 | Dây Đai Chữ V Cụm

5T081-65800

Liên hệ
Đặt hàng

BULI QUẠT THÓC / WINNOWER PLATESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08166130 | Đĩa

5T081-66130

145,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H59249750 | Ổ Trục

5H592-49750

121,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00520

18,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08166150 | Đế

5T081-66150

373,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08166393 | Bảo Vệ

5T081-66393

178,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08166330 | Puli Chữ V

5T081-66330

1,039,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5H47512262 | Vòng Đệm Bằng

5H475-12262

30,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50160

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0217650160 | Đinh Ốc

02176-50160

13,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08164650 | Dây Đai Chữ V

5T081-64650

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T08166350 | Dây Đai Chữ V

5T081-66350

Liên hệ
Đặt hàng

LỰC CĂNG MÁY QUẠT THÓC / WINNOWER TENSION STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08165890 | Lò Xo Nén

5T081-65890

141,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H40011440 | Bu Lông Lực Căng

5H400-11440

34,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08165810 | Cần

5T081-65810

667,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200850 | Kẹp Tròn Phía Ngoài

04612-00850

72,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T09165730 | Puli Lực Căng

5T091-65730

591,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H48486330 | Ổ Trục

5H484-86330

120,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00170

5,000VNĐ
Đặt hàng

CẦN KÉO XILANH ĐẬP / THRESHING CYLINDER TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08163450 | Cần Lực Căng (<=10779)

5T081-63450

396,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08163453 | Cần Lực Căng (=>10780)

5T081-63453

543,000VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0661310675 | Vòi Bơm Mỡ (=>10780)

06613-10675

18,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00170

5,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5G12785320 | Pulilực Căng

5G127-85320

413,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H48486230 | Ổ Trục

5H484-86230

80,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100400 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00400

11,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00170

5,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08166340 | Lò Xo Gặt

5T081-66340

79,000VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu5T08166360 | Móc Hãm

5T081-66360

9,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08165780 | Lò Xo Nén

5T081-65780

41,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0851101715 | Ống Lót

08511-01715

32,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ TRUYỀN ĐỘNG XYLANH ĐẬP / THRESHING CYLINDER DRIVE CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08165230 | Vòng Đai

5T081-65230

10,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08165170 | Vành

5T081-65170

42,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08182130 | Ổ Trục

5T081-82130

486,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106011 | Ổ Trục

08101-06011

437,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08165110 | Hộp

5T081-65110

1,859,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100720 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00720

48,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100900 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00900

92,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08165280 | Chêm

5T081-65280

11,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08165290 | Chêm

5T081-65290

31,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08165320 | Vòng Đai

5T081-65320

39,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0571200740 | Then Puli Động Cơ

05712-00740

16,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08165130 | Puli Chữ V

5T081-65130

1,694,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5K10125260 | Vòng Đệm Máy Quạt Thóc

5K101-25260

33,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50120

2,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc

02176-50120

5,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08015100 | Bánh Răng

5T080-15100

4,746,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5K20015260 | Bi Đôi

5K200-15260

1,371,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5220058120 | Ống Bọc

52200-58120

100,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0950357210 | Nhãn Dầu

09503-57210

67,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5K20015130 | Phớt Dầu

5K200-15130

168,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0950030458 | Nhãn Dầu

09500-30458

62,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0175450802 | Bu Lông Mép

01754-50802

26,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T05756500 | Chốt Tra Dầu

5T057-56500

32,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG XYLANH ĐẬP / THRESHING CYLINDER DRIVE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08165150 | Trục

5T081-65150

1,215,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0571200740 | Then Puli Động Cơ

05712-00740

16,000VNĐ
Đặt hàng
030