KUBOTA DH225C

5/5 - (1 bình chọn)

KHUNG DÀN CÀY / FRAME HORROWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957251611 | Khung Cày

W9572-51611

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957A71801 | Cụm Khung

W957A-71801

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW957352671 | Phớt

W9573-52671

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW957352721 | Đĩa Trợ Lực

W9573-52721

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW957352731 | Tấm Đệm

W9573-52731

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0204450500 | Đinh Ốc

02044-50500

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW957352741 | Bu Lông

W9573-52741

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW957352761 | Khớp Bích

W9573-52761

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW957A71811 | Cụm Khung

W957A-71811

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0810106208 | Ổ Bi

08101-06208

312,000 VNĐ
Đặt hàng
115 Nơi nhập dữ liệu0810106208 | Ổ Bi

08101-06208

312,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW957352631 | Vòng Đệm

W9573-52631

32,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW957352621 | Bu Lông

W9573-52621

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0401350500 | Vòng Đệm

04013-50500

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0451250500 | Vòng Đệm

04512-50500

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW957352641 | Đai Ốc

W9573-52641

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW954654031 | Đai Ốc

W9546-54031

229,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuW957352651 | Chốt Chẻ

W9573-52651

19,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW957352661 | Nắp Chụp

W9573-52661

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuW957352781 | Đai Ốc

W9573-52781

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuW957352771 | Nắp Chụp

W9573-52771

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuW954357621 | Chốt

W9543-57621

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuW954357631 | Đinh Khóa

W9543-57631

Liên hệ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuW954357611 | Pin

W9543-57611

307,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuW957357641 | Thanh Chống

W9573-57641

Liên hệ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuW954357651 | Bộ Chốt

W9543-57651

Liên hệ
Đặt hàng

TRỤC ĐĨA / SHAFT DISCLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957252681 | Trục

W9572-52681

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957352691 | Trợ Lực

W9573-52691

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW957352091 | Đĩa Chảo (Ø 22)

W9573-52091

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW957352092 | Đĩa Chảo (Ø 22)

W9573-52092

2,084,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW957352711 | Đĩa Trợ Lực

W9573-52711

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW957356611 | Thanh Làm Phẳng

W9573-56611

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW957356621 | Miếng Nạo

W9573-56621

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW957356631 | Bu Lông

W9573-56631

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250300 | Vòng Đệm

04512-50300

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0204450300 | Đinh Ốc

02044-50300

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW957356641 | Bu Lông

W9573-56641

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401350400 | Vòng Đệm

04013-50400

4,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250400 | Vòng Đệm

04512-50400

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0204450400 | Đinh Ốc

02044-50400

6,000 VNĐ
Đặt hàng

CỤM BÁNH LÁI / ASSY DISC FURROWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW954354611 | Trục Xoay

W9543-54611

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954355611 | Trục Đĩa

W9543-55611

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW957F72801 | Cụm Đĩa

W957F-72801

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954380041 | Ổ Bi

W9543-80041

426,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW954355641 | Phớt

W9543-55641

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW954355642 | Phớt

W9543-55642

119,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW954355651 | Vòng Đệm

W9543-55651

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954355671 | Bu Lông

W9543-55671

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW954355081 | Đĩa (Ø 20)

W9543-55081

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW954355691 | Đĩa Đỡ

W9543-55691

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW954355692 | Đĩa Đỡ

W9543-55692

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0451250350 | Vòng Đệm

04512-50350

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0204450350 | Đinh Ốc

02044-50350

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW954352101 | Đai Ốc

W9543-52101

163,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW957352651 | Chốt Chẻ

W9573-52651

19,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW954355701 | Lớp Bọc

W9543-55701

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW954355702 | Lớp Bọc

W9543-55702

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW954353621 | Khớp Bích

W9543-53621

111,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0661125010 | Vú Mỡ

06611-25010

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW954354621 | Chốt

W9543-54621

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuW954356611 | Thanh Chống

W9543-56611

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuW954356612 | Thanh Chống

W9543-56612

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuW954354641 | Chốt

W9543-54641

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0204450700 | Đinh Ốc

02044-50700

16,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuW954356621 | Lò Xo

W9543-56621

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuW954354651 | Chốt Chẻ

W9543-54651

Liên hệ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuW954354661 | Bu Lông

W9543-54661

Liên hệ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuW954354671 | Cái Kẹp

W9543-54671

Liên hệ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0451250500 | Vòng Đệm

04512-50500

Liên hệ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0204450500 | Đinh Ốc

02044-50500

9,000 VNĐ
Đặt hàng

NHÃN HIỆU / LABELLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957258311 | Nhãn

W9572-58311

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957258621 | Nhãn

W9572-58621

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW957258631 | Nhãn

W9572-58631

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954358081 | Nhãn

W9543-58081

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW957258611 | Nhãn

W9572-58611

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW957258251 | Nhãn

W9572-58251

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW957258261 | Nhãn

W9572-58261

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW957258402 | Nhãn

W9572-58402

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuW957958231 | Nhãn

W9579-58231

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW954958071 | Nhãn

W9549-58071

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW954358091 | Nhãn

W9543-58091

10,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW954258421 | Nhãn

W9542-58421

Liên hệ
Đặt hàng
Don`t copy text!