5H49115450 | Bánh răng (16) DC70

Liên hệ

Bánh răng 16 răng hộp số DC70

STT Mã  Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
100 5H591-15450 Bánh răng (16) Gear (16) 01 0.300

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY