HỘP SỐ DC-35

4.0
1250

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08115113 | Hộp

5T081-15113

2,754,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08115132 | Hộp

5T081-15132

3,243,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08115310 | Vòng Đệm

5T081-15310

598,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0501200814 | Chốt Thẳng

05012-00814

8,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0175450830 | Bu Lông Mép

01754-50830

25,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0175450850 | Bu Lông Mép

01754-50850

25,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5671315150 | Nút

56713-15150

146,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08118940 | Ống

5T081-18940

546,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5W46072300 | Vòng Khuyên Chữ O

5W460-72300

13,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0633145014 | Chốt Tua Vít

06331-45014

16,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0471701400 | Vòng Đệm Bằng Cao Su

04717-01400

15,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông Mép

01754-50812

20,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0471700810 | Vòng Đệm Bằng Cao Su

04717-00810

18,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08118920 | Khớp Ống

5T081-18920

139,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5W46061200 | Vòng Khuyên Chữ O

5W460-61200

6,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0175450820 | Bu Lông Mép

01754-50820

21,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T08116832 | Hộp

5T081-16832

1,613,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T08116842 | Hộp

5T081-16842

1,348,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5W41065600 | Vòng Khuyên Chữ O

5W410-65600

8,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0113351040 | Bu Lông

01133-51040

11,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0113351075 | Bu Lông

01133-51075

19,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng

HST / HSTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08116340 | Puli Chữ V

5T081-16340

588,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0571200528 | Then Puli Động Cơ

05712-00528

13,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H47122160 | Vòng Đệm Bằng

5H471-22160

17,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08019003 | Hst Cụm

5T080-19003

32,325,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08115210 | Vồng Đệm

5T081-15210

37,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5W46064200 | Vòng Khuyên Chữ O

5W460-64200

15,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0175450860 | Bu Lông Mép

01754-50860

27,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0501200814 | Chốt Thẳng

05012-00814

8,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08118640 | Ống

5T081-18640

898,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5W46002000 | Vòng Khuyên Chữ O

5W460-02000

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0175450820 | Bu Lông Mép

01754-50820

21,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T08118652 | Ống

5T081-18652

345,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08117650 | Mối Nối Ống

5T081-17650

120,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T08117660 | Khớp Khuỷu

5T081-17660

140,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5W47001100 | Vòng Khuyên Chữ O (<=10739)

5W470-01100

6,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0481700110 | Vòng Chữ O (>=10740)

04817-00110

12,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T08127320 | Khớp Ống

5T081-27320

104,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5W47001400 | Vòng Khuyên Chữ O (<=10739)

5W470-01400

7,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O (>=10740)

04817-00140

12,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5H59219110 | Nắp

5H592-19110

112,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0175450830 | Bu Lông Mép

01754-50830

25,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5W46053000 | Vòng Khuyên Chữ O

5W460-53000

10,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN CẤU THÀNH HST 1 / HST COMPONENT PART 1STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08019003 | Hst Cụm

5T080-19003

32,325,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H77319550 | Nhãn Dầu

5H773-19550

279,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00520

18,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0810106005 | Bạc Đạn Bi

08101-06005

108,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00250

5,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100470 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00470

15,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0501200410 | Chốt Thẳng

05012-00410

3,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H55019110 | Đĩa (<=11367)

5H550-19110

1,361,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuK344116210 | Đĩa (=>11368)

K3441-16210

1,348,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuK771114220 | Vòng Bi Chặn Trục

K7711-14220

1,629,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6C30011740 | Bạc Lót

6C300-11740

198,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuK258114240 | Vít Đầu Chìm

K2581-14240

38,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T08019142 | Trục

5T080-19142

3,108,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H55019280 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

5H550-19280

52,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H55019250 | Lò Xo

5H550-19250

55,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5H55019402 | Bộ Đỡ XyLanh Cụm

5H550-19402

4,154,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuK206336940 | Ống Lót

K2063-36940

25,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0541100310 | Đinh Lò Xo

05411-00310

3,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5H54019520 | Đĩa

5H540-19520

622,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T08019540 | Vòng Đệm

5T080-19540

210,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5H54018950 | Lọc Thủy Lực DC35

5H540-18950

189,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3824037780 | Mối Nối Vít

38240-37780

129,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN CẤU THÀNH HST 2 / HST COMPONENT PART 2STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08019003 | Hst Cụm

5T080-19003

32,325,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106004 | Bạc Đạn Bi

08101-06004

103,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00200

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00420

12,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0950025356 | Nhãn Dầu

09500-25356

55,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H55019202 | Bộ Đỡ XyLanh Cụm

5H550-19202

4,154,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuK771114220 | Vòng Bi Chặn Trục

K7711-14220

1,629,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08019312 | Trục

5T080-19312

1,330,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5H55019280 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

5H550-19280

52,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5H55019250 | Lò Xo

5H550-19250

55,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5H55019610 | Vòng Bi Kim Đồng Hồ Báo

5H550-19610

181,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0541100310 | Đinh Lò Xo

05411-00310

3,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H54019530 | Đĩa

5H540-19530

646,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN CẤU THÀNH HST 3 / HST COMPONENT PART 3STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08019003 | Hst Cụm

5T080-19003

32,325,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H55019010 | Vành

5H550-19010

305,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H54019260 | Trục

5H540-19260

624,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuK702138170 | Bộ Đỡ

K7021-38170

169,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0950015307 | Nhãn Dầu

09500-15307

50,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100300 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00300

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08019910 | Cần

5T080-19910

1,816,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H54019970 | Chằng

5H540-19970

97,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5H54519733 | Cần

5H545-19733

1,217,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5H54519740 | Chốt

5H545-19740

253,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H54519720 | Lò Xo

5H545-19720

650,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0401550080 | Vòng Đệm Bằng

04015-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0112550835 | Bu Lông

01125-50835

9,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5H55019960 | Vít Bộ

5H550-19960

30,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN CẤU THÀNH HST 4 / HST COMPONENT PART 4STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08019003 | Hst Cụm

5T080-19003

32,325,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08019500 | Kết Cấu Nắp Portblock

5T080-19500

18,397,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuK700139620 | Bugi

K7001-39620

20,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuK702139870 | Nút

K7021-39870

69,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0481700110 | Vòng Chữ O

04817-00110

12,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481700180 | Vòng Chữ O

04817-00180

12,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H60011820 | Nút

5H600-11820

65,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H55019650 | Van Cụm

5H550-19650

1,082,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6636339710 | Đầu Máy Tiện

66363-39710

167,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5H60012620 | Nút

5H600-12620

84,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O

04817-00140

12,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0131110825 | Bu Lông Hex-Soc-HD

01311-10825

9,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN CẤU THÀNH HST 5 / HST COMPONENT PART 5STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08019003 | Hst Cụm

5T080-19003

32,325,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481110180 | Vòng Chữ O

04811-10180

12,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481110480 | Vòng Khuyên Chữ O

04811-10480

28,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0501200410 | Chốt Thẳng

05012-00410

3,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H55019672 | Nhãn Dầu

5H550-19672

152,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08019700 | Bơm Cụm

5T080-19700

8,754,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

18,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0501200410 | Chốt Thẳng

05012-00410

3,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08019850 | Bơm Cụm

5T080-19850

3,342,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0481110480 | Vòng Khuyên Chữ O

04811-10480

28,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0131110840 | Bu Lông Hex-Soc-HD

01311-10840

21,000VNĐ
Đặt hàng

BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 1 / TRANSMISSION CASE INSIDE 1STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08116460 | Bánh Răng (12T)

5T081-16460

491,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08116480 | Bạc Lót

5T081-16480

87,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08116520 | Trục

5T081-16520

243,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08116510 | Bánh Răng (35T)

5T081-16510

553,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08116550 | Bánh Răng (12T)

5T081-16550

343,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H48485330 | Ổ Trục

5H484-85330

94,000VNĐ
Đặt hàng

BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 2 / TRANSMISSION CASE INSIDE 2STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08116610 | Trục

5T081-16610

1,870,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08116640 | Bánh Răng (41T)

5T081-16640

1,179,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H87316180 | Chặn

5H873-16180

10,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08010740 | Bánh Răng (18T)

5T080-10740

1,624,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08116680 | Vồng Đệm

5T081-16680

23,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08016690 | Lò Xo

5T080-16690

211,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08116670 | Vồng Đệm

5T081-16670

93,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08116650 | Vòng Hãm Trong

5T081-16650

86,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08110760 | Gờ Lồi

5T081-10760

322,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08116720 | Đĩa Áp Suất

5T081-16720

132,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08116730 | Đĩa Phanh

5T081-16730

213,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T08116710 | Đĩa Bộ Tách

5T081-16710

86,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08110780 | Vồng Đệm

5T081-10780

297,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T08116580 | Bạc Lót

5T081-16580

464,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08116590 | Bạc Lót

5T081-16590

503,000VNĐ
Đặt hàng

BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 3 / TRANSMISSION CASE INSIDE 3STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08116810 | Trục

5T081-16810

2,973,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08116820 | Trục

5T081-16820

2,482,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200350 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00350

11,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08116850 | Bánh Răng (47T)

5T081-16850

1,685,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H48685270 | Ổ Trục

5H486-85270

145,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08116880 | Bạc Lót

5T081-16880

174,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6661332340 | Phớt Dầu

66613-32340

352,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08116442 | Nắp

5T081-16442

57,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5W47003800 | Vòng Khuyên Chữ O

5W470-03800

29,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08116450 | Bánh Xích (<=10308)

5T081-16450

1,323,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08116490 | Bánh Xích (=>10309)

5T081-16490

2,470,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08116430 | Đóng Gói

5T081-16430

11,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T08116470 | Vòng Đệm

5T081-16470

109,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0217450160 | Đinh Ốc

02174-50160

13,000VNĐ
Đặt hàng

PHANH TAY TRÁI / BRAKE LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08117510 | Hộp

5T081-17510

1,440,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08117570 | Hộp (Bánh Răng Nón)

5T081-17570

417,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5W41108000 | Vòng Khuyên Chữ O

5W411-08000

13,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08116743 | PítTông

5T081-16743

316,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5W41066700 | Vòng Khuyên Chữ O

5W410-66700

12,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5W41078000 | Vòng Khuyên Chữ O

5W410-78000

22,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08117550 | Đầu Máy Tiện

5T081-17550

85,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08117520 | Lò Xo

5T081-17520

8,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08117560 | Thanh Dẫn

5T081-17560

21,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08117540 | Bugi

5T081-17540

24,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08115330 | Vòng Đệm

5T081-15330

206,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450830 | Bu Lông Mép

01754-50830

25,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0175450860 | Bu Lông Mép

01754-50860

27,000VNĐ
Đặt hàng

PHANH TAY PHẢI / BRAKE RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08117610 | Hộp

5T081-17610

1,297,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08117570 | Hộp (Bánh Răng Nón)

5T081-17570

417,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5W41108000 | Vòng Khuyên Chữ O

5W411-08000

13,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08116743 | PítTông

5T081-16743

316,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5W41066700 | Vòng Khuyên Chữ O

5W410-66700

12,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5W41078000 | Vòng Khuyên Chữ O

5W410-78000

22,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08117550 | Đầu Máy Tiện

5T081-17550

85,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08117520 | Lò Xo

5T081-17520

8,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08117560 | Thanh Dẫn

5T081-17560

21,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08117540 | Bugi

5T081-17540

24,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08116752 | Cam

5T081-16752

952,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi

07715-01605

3,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08116770 | Chặn

5T081-16770

33,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T08115340 | Vòng Đệm

5T081-15340

207,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0175450830 | Bu Lông Mép

01754-50830

25,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T08116760 | Cần

5T081-16760

251,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5W46001800 | Vòng Khuyên Chữ O

5W460-01800

10,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0461200220 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00220

5,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0175450860 | Bu Lông Mép

01754-50860

27,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP VAN / VALVE CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
005 Nơi nhập dữ liệu5T08118000 | Bộ Van (>=10172)

5T081-18000

2,542,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08118112 | Hộp (<=10619)

5T081-18112

539,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08118113 | Hộp (>=10620)

5T081-18113

493,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08118130 | Hộp (<=10619)

5T081-18130

606,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08118133 | Hộp (>=10620)

5T081-18133

552,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08118134 | Hộp (>=11383)

5T081-18134

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08118210 | Vòng Đệm

5T081-18210

65,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0501200410 | Chốt Thẳng

05012-00410

3,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0175450830 | Bu Lông Mép

01754-50830

25,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08118512 | Cuộn Dây

5T081-18512

87,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3253021220 | Chốt Tua Vít

32530-21220

25,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0461100170 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00170

5,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08118550 | Giá Đỡ

5T081-18550

135,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08118562 | Đầu Máy Tiện

5T081-18562

145,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08118820 | Lò Xo An Toàn

5T081-18820

13,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T08118840 | Lò Xo Nén

5T081-18840

14,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08118570 | Vít

5T081-18570

57,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5W41000900 | Vòng Khuyên Chữ O

5W410-00900

3,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0217250140 | Đinh Ốc

02172-50140

8,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T08118812 | Cam

5T081-18812

149,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0461200120 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00120

3,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5W90122270 | Nhãn Dầu

5W901-22270

15,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T08118710 | Cần

5T081-18710

28,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T08118880 | Bộ Lọc

5T081-18880

29,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T08117540 | Bugi

5T081-17540

24,000VNĐ
Đặt hàng
225 Nơi nhập dữ liệu5T08117540 | Bugi (>=10172)

5T081-17540

24,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T08118220 | Vòng Đệm (<=10619)

5T081-18220

64,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0175450860 | Bu Lông Mép (>=10620)

01754-50860

27,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích (<=10619)

02751-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0151850860 | Đinh Tán (>=10620)

01518-50860

13,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu5T08118610 | Ống (>=11383)

5T081-18610

349,000VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu5T08118620 | Ống

5T081-18620

344,000VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu5T08117650 | Mối Nối Ống

5T081-17650

120,000VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu5T08117660 | Khớp Khuỷu

5T081-17660

140,000VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu5W47001100 | Vòng Khuyên Chữ O (<=10739)

5W470-01100

6,000VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu0481700110 | Vòng Chữ O (>=10740)

04817-00110

12,000VNĐ
Đặt hàng