NẮP ĐẬY MÁY DC-35


KHUNG VẬN HÀNH / OPERATION FRAME


KHUNG VẬN HÀNH / OPERATION FRAME


Hình ẢnhSố TTTên SPMã SPGiáSố LượngĐặt Hàng
Nơi nhập dữ liệu
010
5T08131110 | Khung (<=10308)
5T081-31110
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
010
5T08131113 | Khung (>=10309)
5T081-31113
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
020
5H59231340 | Nắp
5H592-31340
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
030
5H59225850 | Vòng Đệm
5H592-25850
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
040
5H59231970 | Chặn
5H592-31970
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
050
0211250080 | Đinh Ốc
02112-50080
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
060
5H59231990 | Lò Xo Nén
5H592-31990
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
070
0401550060 | Vòng Đệm Bằng
04015-50060
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
080
0201450060 | Đinh Ốc
02014-50060
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
090
5T08141220 | Bảng
5T081-41220
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
100
0175450610 | Bu Lông Mép
01754-50610
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
110
5T08141550 | Đèn Cụm
5T081-41550
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
120
5H59241570 | Bóng Đèn (1.7W)
5H592-41570
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
130
5H59241280 | Bộ Phản Xạ
5H592-41280
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
140
5T08142230 | Bộ Phận Báo Động
5T081-42230
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
150
0202150060 | Đinh Ốc
02021-50060
Liên hệ
160
5T05742280 | Máy Rung Âm Phía Sau
5T057-42280
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
170
0303450525 | Đinh Vít Với Vòng Đệm
03034-50525
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
180
0202150060 | Đinh Ốc
02021-50060
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
190
0212150080 | Đinh Ốc
02121-50080
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
200
0112550820 | Bu Lông
01125-50820
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
210
5220099510 | Công Tắc
52200-99510
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
220
1851063720 | Kết Cấu Then Bộ Phận Khởi Động
18510-63720
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
230
5T08041210 | Mét Giờ
5T080-41210
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
240
5T07242510 | Đầu Nhọn
5T072-42510
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
250
5H58341250 | Rơle (<=10914)
5H583-41250
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
250
3C08175232 | Rờle (>=10915)
3C081-75232
Liên hệ

VỎ TRƯỚC / FRONT COVER


Hình ẢnhSố TTTên SPMã SPGiáSố LượngĐặt Hàng
Nơi nhập dữ liệu
010
5H59231260 | Nắp
5H592-31260
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
020
5H59231270 | Ký Hiệu Biểu Tượng
5H592-31270
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
030
5H59231290 | Đai Ốc
5H592-31290
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
040
5H59231150 | Kết Cấu Đèn Điện Tử
5H592-31150
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
050
5H59231140 | Bóng Đèn (55W)
5H592-31140
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
060
5T05141280 | Bu Lông Nhựa Dẻo
5T051-41280
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
070
5T05123170 | Nắp
5T051-23170
Liên hệ

BẢNG VẬN HÀNH / OPERATION PANEL


Hình ẢnhSố TTTên SPMã SPGiáSố LượngĐặt Hàng
Nơi nhập dữ liệu
010
5T08132110 | Khung
5T081-32110
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
020
5T08132240 | Bệ Đỡ
5T081-32240
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
030
0112550820 | Bu Lông
01125-50820
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
040
5T08132420 | Bệ Đỡ
5T081-32420
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
050
0102750616 | Bu Lông
01027-50616
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
060
5T08132460 | Vải Bạt
5T081-32460
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
070
0401350080 | Vòng Đệm Bằng
04013-50080
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
080
5365061270 | Then Cài
53650-61270
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
090
5T08133140 | Bệ Đỡ
5T081-33140
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
100
0112350816 | Bu Lông
01123-50816
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
110
5T08133150 | Bệ Đỡ
5T081-33150
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
120
0112350816 | Bu Lông
01123-50816
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
130
0112550820 | Bu Lông
01125-50820
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
140
5H54045910 | Kẹp Dây
5H540-45910
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
150
5T08132220 | Bệ Đỡ
5T081-32220
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
160
0112350820 | Bu Lông
01123-50820
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
170
0112550820 | Bu Lông
01125-50820
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
180
5T08132233 | Bệ Đỡ (<=10308)
5T081-32233
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
180
5T08132234 | Bệ Đỡ (<=103098)
5T081-32234
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
180
5T08132235 | Bệ Đỡ (<=10620)
5T081-32235
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
190
0112350820 | Bu Lông
01123-50820
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
200
5T08132440 | Nắp Khung
5T081-32440
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
210
0102750616 | Bu Lông
01027-50616
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
220
5H59235250 | Đệm Cách Nhiệt (<=11367)
5H592-35250
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
220
5H59235253 | Đệm Cách Nhiệt (<=11368)
5H592-35253
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
225
5T07172190 | Đệm Lót
5T071-72190
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
230
5T08132480 | Nắp Khung
5T081-32480
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
240
0102750616 | Bu Lông
01027-50616
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
250
0112550820 | Bu Lông
01125-50820
Liên hệ
260
5T05742242 | Công Tắc
5T057-42242
Liên hệ

KHUNG GHẾ / SEAT FRAME


Hình ẢnhSố TTTên SPMã SPGiáSố LượngĐặt Hàng
Nơi nhập dữ liệu
010
5T08135113 | Khung
5T081-35113
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
020
5T08135130 | Khung
5T081-35130
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
030
0212150080 | Đinh Ốc
02121-50080
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
040
0112350816 | Bu Lông
01123-50816
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
050
5T08135190 | Chốt
5T081-35190
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
060
0112350816 | Bu Lông
01123-50816
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
070
5T08135120 | Mạng
5T081-35120
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
070
5T08135122 | Mạng
5T081-35122
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
080
0212150080 | Đinh Ốc
02121-50080
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
090
5T08135140 | Nắp
5T081-35140
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
100
0102550616 | Bu Lông
01025-50616
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
110
5T08135152 | Đĩa
5T081-35152
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
120
0102550616 | Bu Lông
01025-50616
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
130
5T08135220 | Phớt
5T081-35220
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
140
5T05711130 | Vòng Siết
5T057-11130
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
150
0102550616 | Bu Lông
01025-50616
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
160
5T08135230 | Phớt
5T081-35230
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
170
5T05735522 | Cáp
5T057-35522
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
180
0401150120 | Vòng Đệm Bằng
04011-50120
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
190
0551150425 | Đinh Tách Rời
05511-50425
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
200
5H59235160 | Đệm Lót Khung Đế
5H592-35160
Liên hệ

GHẾ NGỒI / SEAT


Hình ẢnhSố TTTên SPMã SPGiáSố LượngĐặt Hàng
Nơi nhập dữ liệu
030
0212150080 | Đinh Ốc
02121-50080
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
080
0212150080 | Đinh Ốc
02121-50080
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
010
5H59235410 | Đế
5H592-35410
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
020
5H59235330 | Thanh Chống Phía Trước Đế
5H592-35330
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
040
5H59235340 | Vi Chỉnh
5H592-35340
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
050
5H59235430 | Chốt
5H592-35430
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
060
0551150215 | Đinh Tách Rời
05511-50215
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
070
5H59235470 | Đệm
5H592-35470
Liên hệ

NẮP CHẮN BỤI / DUSTPROOF COVER


Hình ẢnhSố TTTên SPMã SPGiáSố LượngĐặt Hàng
Nơi nhập dữ liệu
010
5T08135613 | Nắp
5T081-35613
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
020
5T08135262 | Lưới (<=10308)
5T081-35262
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
020
5T08135263 | Lưới (>=10309)
5T081-35263
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
030
6A54054140 | Vít Tự Cắt Ren (<=10308)
6A540-54140
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
030
5T08135620 | Vít Tự Cắt Ren (>=10309)
5T081-35620
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
040
5T08135272 | Lưới (<=10308)
5T081-35272
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
040
5T08135273 | Lưới (>=10309)
5T081-35273
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
050
6A54054140 | Vít Tự Cắt Ren (<=10308)
6A540-54140
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
050
5T08135620 | Vít Tự Cắt Ren (>=10309)
5T081-35620
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
060
5T08135282 | Lưới
5T081-35282
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
070
5T08135163 | Chốt Hãm
5T081-35163
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
080
0302450408 | Đinh Vít Với Vòng Đệm
03024-50408
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
090
0112550816 | Bu Lông
01125-50816
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
100
0112550870 | Bu Lông
01125-50870
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
105
0401350040 | Vòng Đệm Bằng
04013-50040
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
110
0112550816 | Bu Lông
01125-50816
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
120
0401350080 | Vòng Đệm Bằng
04013-50080
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
130
0112750820 | Bu Lông
01127-50820
Liên hệ

MÁI CHE / CANOPY


Hình ẢnhSố TTTên SPMã SPGiáSố LượngĐặt Hàng
Nơi nhập dữ liệu
010
5T05788110 | Khung Mái
5T057-88110
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
020
5T05188120 | Mái Che
5T051-88120
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
030
5T05188130 | Vành Mái
5T051-88130
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
040
5T05188140 | Vòng Đệm Cao Su
5T051-88140
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
050
0255250060 | Đai Ốc Khóa
02552-50060
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
060
0102550640 | Bu Lông
01025-50640
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
070
5T05788710 | Giá Đỡ
5T057-88710
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
080
5T05789530 | Bu Lông Jaki
5T057-89530
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
090
5T05189310 | Ống
5T051-89310
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
100
0551150440 | Đinh Tách Rời
05511-50440
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
110
5T08189410 | Giá Đỡ
5T081-89410
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
120
0112550820 | Bu Lông
01125-50820
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
130
0112550860 | Bu Lông
01125-50860
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
140
5T05789510 | Bu Lông Jaki
5T057-89510
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
150
5T05789520 | ChốT
5T057-89520
Liên hệ
Nơi nhập dữ liệu
160
0552551000 | Đinh Khóa
05525-51000
Liên hệ