NẮP ĐẬY MÁY DC-35

4/5 - (1253 bình chọn)

KHUNG VẬN HÀNH / OPERATION FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08131110 | Khung (<=10308)

5T081-31110

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08131113 | Khung (>=10309)

5T081-31113

2,412,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H59231340 | Nắp

5H592-31340

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H59225850 | Vòng Đệm

5H592-25850

14,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H59231970 | Chặn

5H592-31970

61,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0211250080 | Đinh Ốc

02112-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H59231990 | Lò Xo Nén

5H592-31990

10,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm Bằng

04015-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08141220 | Bảng

5T081-41220

539,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông Mép

01754-50610

8,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08141550 | Đèn Cụm

5T081-41550

418,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H59241570 | Bóng Đèn (1.7W)

5H592-41570

66,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H59241280 | Bộ Phản Xạ

5H592-41280

8,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T08142230 | Bộ Phận Báo Động

5T081-42230

1,614,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05742280 | Máy Rung Âm Phía Sau

5T057-42280

404,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0303450525 | Đinh Vít Với Vòng Đệm

03034-50525

3,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5220099510 | Công Tắc

52200-99510

1,243,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1851063720 | Kết Cấu Then Bộ Phận Khởi Động

18510-63720

186,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T08041210 | Mét Giờ

5T080-41210

1,446,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu5T07242510 | Đầu Nhọn

5T072-42510

253,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5H58341250 | Rơle (<=10914)

5H583-41250

Liên hệ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu3C08175232 | Rờle (>=10915)

3C081-75232

89,000 VNĐ
Đặt hàng

VỎ TRƯỚC / FRONT COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H59231260 | Nắp

5H592-31260

694,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H59231270 | Ký Hiệu Biểu Tượng

5H592-31270

81,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H59231290 | Đai Ốc

5H592-31290

10,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H59231150 | Kết Cấu Đèn Điện Tử

5H592-31150

1,036,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H59231140 | Bóng Đèn (55W)

5H592-31140

155,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05141280 | Bu Lông Nhựa Dẻo

5T051-41280

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05123170 | Nắp

5T051-23170

Liên hệ
Đặt hàng

BẢNG VẬN HÀNH / OPERATION PANELSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08132110 | Khung

5T081-32110

2,620,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08132240 | Bệ Đỡ

5T081-32240

264,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08132420 | Bệ Đỡ

5T081-32420

279,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08132460 | Vải Bạt

5T081-32460

228,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5365061270 | Then Cài

53650-61270

14,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08133140 | Bệ Đỡ

5T081-33140

735,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08133150 | Bệ Đỡ

5T081-33150

323,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H54045910 | Kẹp Dây

5H540-45910

28,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08132220 | Bệ Đỡ

5T081-32220

147,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T08132233 | Bệ Đỡ (<=10308)

5T081-32233

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T08132234 | Bệ Đỡ (<=103098)

5T081-32234

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T08132235 | Bệ Đỡ (<=10620)

5T081-32235

3,597,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T08132440 | Nắp Khung

5T081-32440

516,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

8,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5H59235250 | Đệm Cách Nhiệt (<=11367)

5H592-35250

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5H59235253 | Đệm Cách Nhiệt (<=11368)

5H592-35253

118,000 VNĐ
Đặt hàng
225 Nơi nhập dữ liệu5T07172190 | Đệm Lót

5T071-72190

12,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T08132480 | Nắp Khung

5T081-32480

323,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

8,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T05742242 | Công Tắc

5T057-42242

555,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG GHẾ / SEAT FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08135113 | Khung

5T081-35113

7,006,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08135130 | Khung

5T081-35130

470,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08135190 | Chốt

5T081-35190

70,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08135120 | Mạng

5T081-35120

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08135122 | Mạng

5T081-35122

333,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08135140 | Nắp

5T081-35140

130,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08135152 | Đĩa

5T081-35152

616,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08135220 | Phớt

5T081-35220

43,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05711130 | Vòng Siết

5T057-11130

96,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T08135230 | Phớt

5T081-35230

40,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05735522 | Cáp

5T057-35522

96,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm Bằng

04011-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0551150425 | Đinh Tách Rời

05511-50425

3,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5H59235160 | Đệm Lót Khung Đế

5H592-35160

16,000 VNĐ
Đặt hàng

GHẾ NGỒI / SEATSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H59235410 | Đế

5H592-35410

2,173,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H59235330 | Thanh Chống Phía Trước Đế

5H592-35330

65,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H59235340 | Vi Chỉnh

5H592-35340

54,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H59235430 | Chốt

5H592-35430

48,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0551150215 | Đinh Tách Rời

05511-50215

1,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H59235470 | Đệm

5H592-35470

16,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHẮN BỤI / DUSTPROOF COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08135613 | Nắp

5T081-35613

3,681,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08135262 | Lưới (<=10308)

5T081-35262

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08135263 | Lưới (>=10309)

5T081-35263

908,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A54054140 | Vít Tự Cắt Ren (<=10308)

6A540-54140

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08135620 | Vít Tự Cắt Ren (>=10309)

5T081-35620

7,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08135272 | Lưới (<=10308)

5T081-35272

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08135273 | Lưới (>=10309)

5T081-35273

700,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6A54054140 | Vít Tự Cắt Ren (<=10308)

6A540-54140

14,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08135620 | Vít Tự Cắt Ren (>=10309)

5T081-35620

7,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08135282 | Lưới

5T081-35282

1,375,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08135163 | Chốt Hãm

5T081-35163

165,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0302450408 | Đinh Vít Với Vòng Đệm

03024-50408

2,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550870 | Bu Lông

01125-50870

38,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu0401350040 | Vòng Đệm Bằng

04013-50040

3,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng

MÁI CHE / CANOPYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05788110 | Khung Mái

5T057-88110

1,469,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05188120 | Mái Che

5T051-88120

5,147,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05188130 | Vành Mái

5T051-88130

13,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05188140 | Vòng Đệm Cao Su

5T051-88140

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0255250060 | Đai Ốc Khóa

02552-50060

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0102550640 | Bu Lông

01025-50640

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05788710 | Giá Đỡ

5T057-88710

867,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05789530 | Bu Lông Jaki

5T057-89530

73,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05189310 | Ống

5T051-89310

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0551150440 | Đinh Tách Rời

05511-50440

2,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08189410 | Giá Đỡ

5T081-89410

1,330,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112550860 | Bu Lông

01125-50860

9,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05789510 | Bu Lông Jaki

5T057-89510

79,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05789520 | ChốT

5T057-89520

45,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0552551000 | Đinh Khóa

05525-51000

8,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!