NẮP ĐẬY MÁY DC-35

4.0
1250

KHUNG VẬN HÀNH / OPERATION FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08131110 | Khung (<=10308)

5T081-31110

2,083,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08131113 | Khung (>=10309)

5T081-31113

2,139,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H59231340 | Nắp

5H592-31340

8,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H59225850 | Vòng Đệm

5H592-25850

12,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H59231970 | Chặn

5H592-31970

54,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0211250080 | Đinh Ốc

02112-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H59231990 | Lò Xo Nén

5H592-31990

9,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401550060 | Vòng Đệm Bằng

04015-50060

3,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

3,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08141220 | Bảng

5T081-41220

626,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông Mép

01754-50610

8,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08141550 | Đèn Cụm

5T081-41550

370,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H59241570 | Bóng Đèn (1.7W)

5H592-41570

59,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H59241280 | Bộ Phản Xạ

5H592-41280

8,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T08142230 | Bộ Phận Báo Động

5T081-42230

1,880,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05742280 | Máy Rung Âm Phía Sau

5T057-42280

500,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0303450525 | Đinh Vít Với Vòng Đệm

03034-50525

3,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5220099510 | Công Tắc

52200-99510

1,170,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1851063720 | Kết Cấu Then Bộ Phận Khởi Động

18510-63720

176,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T08041210 | Mét Giờ

5T080-41210

1,256,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu5T07242510 | Đầu Nhọn

5T072-42510

224,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5H58341250 | Rơle (<=10914)

5H583-41250

Liên hệ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu3C08175232 | Rờle (>=10915)

3C081-75232

83,000VNĐ
Đặt hàng

VỎ TRƯỚC / FRONT COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H59231260 | Nắp

5H592-31260

802,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H59231270 | Ký Hiệu Biểu Tượng

5H592-31270

72,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H59231290 | Đai Ốc

5H592-31290

11,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H59231150 | Kết Cấu Đèn Điện Tử

5H592-31150

873,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H59231140 | Bóng Đèn (55W)

5H592-31140

146,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05141280 | Bu Lông Nhựa Dẻo

5T051-41280

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05123170 | Nắp

5T051-23170

19,000VNĐ
Đặt hàng

BẢNG VẬN HÀNH / OPERATION PANELSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08132110 | Khung

5T081-32110

2,323,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08132240 | Bệ Đỡ

5T081-32240

235,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08132420 | Bệ Đỡ

5T081-32420

248,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

8,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08132460 | Vải Bạt

5T081-32460

203,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5365061270 | Then Cài

53650-61270

13,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08133140 | Bệ Đỡ

5T081-33140

651,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08133150 | Bệ Đỡ

5T081-33150

285,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H54045910 | Kẹp Dây

5H540-45910

28,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08132220 | Bệ Đỡ

5T081-32220

130,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T08132233 | Bệ Đỡ (<=10308)

5T081-32233

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T08132234 | Bệ Đỡ (<=103098)

5T081-32234

3,174,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T08132235 | Bệ Đỡ (<=10620)

5T081-32235

3,186,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T08132440 | Nắp Khung

5T081-32440

458,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

8,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5H59235250 | Đệm Cách Nhiệt (<=11367)

5H592-35250

108,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5H59235253 | Đệm Cách Nhiệt (<=11368)

5H592-35253

152,000VNĐ
Đặt hàng
225 Nơi nhập dữ liệu5T07172190 | Đệm Lót

5T071-72190

14,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T08132480 | Nắp Khung

5T081-32480

286,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

8,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T05742242 | Công Tắc

5T057-42242

688,000VNĐ
Đặt hàng

KHUNG GHẾ / SEAT FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08135113 | Khung

5T081-35113

6,206,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08135130 | Khung

5T081-35130

417,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08135190 | Chốt

5T081-35190

62,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08135120 | Mạng

5T081-35120

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08135122 | Mạng

5T081-35122

295,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08135140 | Nắp

5T081-35140

116,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08135152 | Đĩa

5T081-35152

547,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08135220 | Phớt

5T081-35220

38,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05711130 | Vòng Siết

5T057-11130

111,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T08135230 | Phớt

5T081-35230

36,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05735522 | Cáp

5T057-35522

80,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0401150120 | Vòng Đệm Bằng

04011-50120

2,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0551150425 | Đinh Tách Rời

05511-50425

2,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5H59235160 | Đệm Lót Khung Đế

5H592-35160

14,000VNĐ
Đặt hàng

GHẾ NGỒI / SEATSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H59235410 | Đế

5H592-35410

1,794,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H59235330 | Thanh Chống Phía Trước Đế

5H592-35330

57,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H59235340 | Vi Chỉnh

5H592-35340

48,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H59235430 | Chốt

5H592-35430

43,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0551150215 | Đinh Tách Rời

05511-50215

1,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H59235470 | Đệm

5H592-35470

15,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP CHẮN BỤI / DUSTPROOF COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08135613 | Nắp

5T081-35613

3,261,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08135262 | Lưới (<=10308)

5T081-35262

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08135263 | Lưới (>=10309)

5T081-35263

804,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A54054140 | Vít Tự Cắt Ren (<=10308)

6A540-54140

13,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08135620 | Vít Tự Cắt Ren (>=10309)

5T081-35620

8,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08135272 | Lưới (<=10308)

5T081-35272

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08135273 | Lưới (>=10309)

5T081-35273

620,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6A54054140 | Vít Tự Cắt Ren (<=10308)

6A540-54140

13,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08135620 | Vít Tự Cắt Ren (>=10309)

5T081-35620

8,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08135282 | Lưới

5T081-35282

1,216,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08135163 | Chốt Hãm

5T081-35163

147,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0302450408 | Đinh Vít Với Vòng Đệm

03024-50408

2,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550870 | Bu Lông

01125-50870

33,000VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu0401350040 | Vòng Đệm Bằng

04013-50040

2,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng

MÁI CHE / CANOPYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05788110 | Khung Mái

5T057-88110

1,303,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05188120 | Mái Che

5T051-88120

6,000,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05188130 | Vành Mái

5T051-88130

15,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05188140 | Vòng Đệm Cao Su

5T051-88140

5,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0255250060 | Đai Ốc Khóa

02552-50060

8,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0102550640 | Bu Lông

01025-50640

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05788710 | Giá Đỡ

5T057-88710

767,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05789530 | Bu Lông Jaki

5T057-89530

65,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05189310 | Ống

5T051-89310

127,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0551150440 | Đinh Tách Rời

05511-50440

2,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08189410 | Giá Đỡ

5T081-89410

1,181,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112550860 | Bu Lông

01125-50860

9,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05789510 | Bu Lông Jaki

5T057-89510

70,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05789520 | ChốT

5T057-89520

40,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0552551000 | Đinh Khóa

05525-51000

8,000VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!