BỘ PHẬN GẶT DC-35

4.0
1250

KHUNG GẶT / HARVEST FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08147114 | Khung Gặt

5T081-47114

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08147115 | Khung Gặt

5T081-47115

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08147116 | Khung Gặt

5T081-47116

25,032,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08147620 | Cửa Chắn Cánh Tay Lưỡi Cắt

5T081-47620

353,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08147420 | Bộ Phận Cào

5T081-47420

270,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08147430 | Vỏ

5T081-47430

104,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng

KHUNG LÕI QUẤN / REEL FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08154114 | Khung Lõi Quấn

5T081-54114

5,549,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05154120 | Ống Lót Khung Lõi Quấn

5T051-54120

29,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08154130 | Đai Truyền Khung Lõi Quấn

5T081-54130

92,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP KHUNG GẶT / HARVEST FRAME COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08148610 | Nắp Trái

5T081-48610

1,363,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

8,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08148810 | Nắp Lõi Quấn

5T081-48810

1,268,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông

01027-50616

8,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TÂM LÕI QUẤN / REEL CENTER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08155110 | Trục Lõi Quấn

5T081-55110

4,708,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08155210 | Giá Đỡ

5T081-55210

300,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350870 | Bu Lông

01123-50870

16,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150250 | Vòng Đệm Bằng

04011-50250

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05155220 | Ống Lót Lõi Quấn

5T051-55220

34,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00250

5,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08155313 | Giá Đỡ

5T081-55313

456,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08155314 | Giá Đỡ

5T081-55314

456,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350870 | Bu Lông

01123-50870

16,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401150250 | Vòng Đệm Bằng

04011-50250

6,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05155220 | Ống Lót Lõi Quấn

5T051-55220

34,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00250

5,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T08155350 | Puli Chữ V

5T081-55350

377,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T08155370 | Gờ Lồi

5T081-55370

244,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0571200725 | Then Puli Động Cơ

05712-00725

13,000VNĐ
Đặt hàng

ĐIỀU CHỈNH LÕI QUẤN / REEL ADJUSTMENTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08155410 | Lõi Quấn Điều Chỉnh

5T081-55410

1,060,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08155432 | Đĩa Điều Chỉnh

5T081-55432

514,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05155442 | Trục Lăn Lõi Quấn

5T051-55442

20,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401150140 | Vòng Đệm Bằng

04011-50140

3,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0551150430 | Đinh Tách Rời

05511-50430

2,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05155530 | Giá Treo Thanh Chốt

5T051-55530

50,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08155540 | Cái Chặn Thanh Chốt

5T081-55540

120,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550860 | Bu Lông

01125-50860

9,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng (=>10780)

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng

CHỐT / TINESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08155514 | Thanh Chốt (=>10309)

5T081-55514

765,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08155522 | Thanh Chốt (<=10308)

5T081-55522

730,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08155524 | Thanh Chốt (=>10309)

5T081-55524

765,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05155530 | Giá Treo Thanh Chốt

5T051-55530

50,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08155540 | Cái Chặn Thanh Chốt

5T081-55540

120,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550860 | Bu Lông

01125-50860

9,000VNĐ
Đặt hàng
055 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng (=>10780)

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08155612 | Chốt Lõi Quấn

5T081-55612

55,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08155622 | Chốt Lõi Quấn

5T081-55622

55,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350845 | Bu Lông

01123-50845

11,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401550080 | Vòng Đệm Bằng

04015-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08155713 | Vải Lót

5T081-55713

272,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05141260 | Đai Truyền Siết

5T051-41260

5,000VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI CẮT / BLADE REAPINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08151323 | Cán Dao

5T081-51323

1,782,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05551330 | Lưỡi Cắt

5T055-51330

44,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05151340 | Đĩa

5T051-51340

62,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05151350 | Đĩa

5T051-51350

82,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08151360 | Đầu Dao

5T081-51360

759,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05751370 | Đinh Tán

5T057-51370

7,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05751380 | Đinh Tán

5T057-51380

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08151520 | Chằng

5T081-51520

33,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05751390 | Đinh Tán

5T057-51390

8,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08151410 | Cửa Chắn Dao

5T081-51410

474,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05751420 | Bu Lông Cổ Vuông

5T057-51420

33,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08151432 | Bệ

5T081-51432

2,156,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05151440 | Kẹp Dao

5T051-51440

213,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05151450 | Thanh Dẫn Bàn Trượt

5T051-51450

58,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T05151490 | Miếng Chèn

5T051-51490

6,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T05151460 | Kẹp Dao Phải

5T051-51460

88,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T05151470 | Hỗ Trợ

5T051-51470

187,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T05151480 | Thanh Giằng

5T051-51480

23,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0175450820 | Bu Lông Mép

01754-50820

21,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu5T05151510 | Thanh Giằng

5T051-51510

6,000VNĐ
Đặt hàng
245 Nơi nhập dữ liệu5H40161812 | Đĩa Đệm (=>10309)

5H401-61812

4,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T08151540 | Bảng

5T081-51540

77,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng

CẦN KÉO / REEL TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08154510 | Puli Chữ V

5T081-54510

449,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08155420 | Đai Xích

5T081-55420

1,221,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H48486140 | Ổ Trục

5H484-86140

96,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00420

12,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00200

5,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08154650 | Cần Kéo Lõi Quấn

5T081-54650

291,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05154632 | Puli Kéo Lõi Quấn

5T051-54632

64,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401150200 | Vòng Đệm Bằng

04011-50200

4,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0551150435 | Đinh Tách Rời

05511-50435

2,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08154660 | Lò Xo

5T081-54660

43,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H40011440 | Bu Lông Lực Căng

5H400-11440

34,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T08154570 | Dây Đai Chữ V

5T081-54570

Liên hệ
Đặt hàng

TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08152110 | Trống Máy Khoan

5T081-52110

6,470,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08152120 | Nắp

5T081-52120

286,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0131110816 | Bu Lông Hex Soc HD

01311-10816

7,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05152152 | Thanh Dẫn Trống

5T051-52152

452,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG MÁY KHOAN / AUGER DRIVE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08152210 | Trục Truyền Động Máy Khoan

5T081-52210

796,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08152220 | Giá Treo Trục

5T081-52220

392,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0115550840 | Bu Lông

01155-50840

8,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H59249750 | Ổ Trục

5H592-49750

121,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00520

18,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08152240 | Vấu Lồi Truyền Động Trống

5T081-52240

264,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05152290 | Then Bán Nguyệt

5T051-52290

25,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05152253 | Giá Treo Tay Quay

5T051-52253

401,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5H59249750 | Ổ Trục

5H592-49750

121,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00520

18,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05119110 | Vòng Đệm Bằng

5T051-19110

36,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50120

2,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0217450120 | Đinh Ốc

02174-50120

6,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T08152280 | Đai Xích

5T081-52280

1,507,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TANG QUAY MÁY KHOAN / AUGER DRUM SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08152310 | Trục

5T081-52310

1,132,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08152320 | Giá Treo Trục

5T081-52320

276,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H59249740 | Ổ Trục

5H592-49740

96,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100470 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00470

15,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00200

5,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08152340 | Giá Treo Tay Quay

5T081-52340

327,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0571200725 | Then Puli Động Cơ

05712-00725

13,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00200

5,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08152350 | Đĩa

5T081-52350

150,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0115550840 | Bu Lông

01155-50840

8,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng

XÍCH TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUM CHAINSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08149330 | Cần Kéo Máy Khoan

5T081-49330

149,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08149340 | Lò Xo Nén

5T081-49340

103,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05746360 | Đai Xích Lực Căng

5T057-46360

144,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05146370 | Ổ Trục

5T051-46370

59,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05746370 | Ổ Trục

5T057-46370

117,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T05746390 | Ghim Tròn Phía Ngoài

5T057-46390

7,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00170

5,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08149430 | Cánh Tay Lực Căng

5T081-49430

219,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08149440 | Lò Xo Nén

5T081-49440

106,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05149350 | Trục Lăn Lực Căng

5T051-49350

60,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0551150425 | Đinh Tách Rời

05511-50425

2,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm Bằng

04011-50160

3,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551150440 | Đinh Tách Rời

05511-50440

2,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401150250 | Vòng Đệm Bằng

04011-50250

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08149300 | Kết Cấu Xích Máy Khoan

5T081-49300

304,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05146450 | Giá Đỡ Xích

5T051-46450

9,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08149400 | Xích Cụm

5T081-49400

265,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC NGÓN TAY / FINGER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05152450 | Thanh Dẫn

5T051-52450

59,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05152450 | Thanh Dẫn

5T051-52450

59,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T08152410 | Trục Tay Quay

5T081-52410

344,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0117551055 | Bu Lông

01175-51055

14,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05152430 | Giá Treo Ngón Tay

5T051-52430

51,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05152442 | Trục Ngón Tay

5T051-52442

94,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0115550840 | Bu Lông

01155-50840

8,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm Bằng

04013-50080

2,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ CHIA TRÁI / DIVIDER LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08148113 | Bộ Chia Trái (<=10619)

5T081-48113

1,880,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08148113 | Bộ Chia Trái (=>10620)

5T081-48114

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08148113 | Bộ Chia Trái (=>11251)

5T081-48115

1,928,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08148210 | Bộ Chia

5T081-48210

568,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ CHIA PHẢI / DIVIDER RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08148312 | Bộ Chia Phải (<=10619)

5T081-48312

1,745,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08148312 | Bộ Chia Phải (=>10620)

5T081-48314

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08148312 | Bộ Chia Phải (=>11251)

5T081-48315

1,873,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng

CÁNH TAY TRUYỀN ĐỘNG LƯỠI CẮT / BLADE REAPING DRIVE ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08151210 | Cánh Tay

5T081-51210

552,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05152290 | Then Bán Nguyệt

5T051-52290

25,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08151220 | Bộ Vít

5T081-51220

39,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0217450120 | Đinh Ốc

02174-50120

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00420

12,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5541752520 | Ống Bọc

55417-52520

66,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0923020426 | Nhãn Dầu

09230-20426

48,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H48486320 | Ổ Trục

5H484-86320

112,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05151250 | Liên Kết Lưỡi Cắt

5T051-51250

69,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05151260 | Liên Kết Lưỡi Cắt

5T051-51260

86,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05151270 | Chốt Lưỡi Cắt

5T051-51270

101,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50140

2,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0217450140 | Đinh Ốc

02174-50140

9,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG LƯỠI CẮT / BLADE REAPING DRIVE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08151110 | Cam

5T081-51110

433,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0461200400 | Kẹp Trònbộ Phận Ngoài

04612-00400

13,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05751120 | Giá Đỡ Cam

5T057-51120

603,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05616450 | Ổ Trục

5T056-16450

471,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100800 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00800

72,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08151152 | Trục Lưỡi Cắt

5T081-51152

1,772,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5H59249720 | Ổ Trục

5H592-49720

62,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00350

8,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08151160 | Giá Treo Lưỡi Cắt

5T081-51160

329,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5H59249750 | Ổ Trục

5H592-49750

121,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00520

18,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG GẶT / HARVEST DRIVE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08149110 | Trục

5T081-49110

640,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08149120 | Đai Xích

5T081-49120

557,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200260 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00260

8,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08149140 | Giá Treo Truyền Động

5T081-49140

621,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H59249660 | Ổ Trục

5H592-49660

157,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100550 | Kẹp Tròn Phía Trong

04611-00550

18,000VNĐ
Đặt hàng
070