BỘ PHẬN GẶT DC-35

KHUNG GẶT / HARVEST FRAME

sdfd


KHUNG LÕI QUẤN / REEL FRAME

hgfh


NẮP KHUNG GẶT / HARVEST FRAME COVER

fgjgfj


TRỤC TÂM LÕI QUẤN / REEL CENTER SHAFT

fdhfhfd


ĐIỀU CHỈNH LÕI QUẤN / REEL ADJUSTMENT

gdgdsgd


CHỐT / TINE

sdgdsg


LƯỠI CẮT / BLADE REAPING

hghgfhh


CẦN KÉO / REEL TENSION ARM

fdhfhfh


TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUM

hfhfdh


TRỤC TRUYỀN ĐỘNG MÁY KHOAN / AUGER DRIVE SHAFT

dgasgdsg


TRỤC TANG QUAY MÁY KHOAN / AUGER DRUM SHAFT

gdgdsgs


XÍCH TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUM CHAIN

hfdhfdh


TRỤC NGÓN TAY / FINGER SHAFT

hfdhfdh


BỘ CHIA TRÁI / DIVIDER LH

gfjgfhfg


BỘ CHIA PHẢI / DIVIDER RH

sdgdsfds


CÁNH TAY TRUYỀN ĐỘNG LƯỠI CẮT / BLADE REAPING DRIVE ARM

gdgdfg


TRỤC TRUYỀN ĐỘNG LƯỠI CẮT / BLADE REAPING DRIVE SHAFT

hfdh


TRỤC TRUYỀN ĐỘNG GẶT / HARVEST DRIVE SHAFT

fdhfhdf


KHUNG ỐNG DẪN / FEEDER FRAME

dfgdfgd


NẮP ỐNG DẪN / FEEDER COVER

fdghdfgdfg


TRỐNG ỐNG DẪN / FEEDER DRUM

fdgfdgd


XÍCH TRUYỀN ĐỘNG ỐNG DẪN / FEEDER DRIVE CHAIN

fdgdg


XÍCH TRUYỀN ĐỘNG GẶT / HARVEST DRIVE CHAIN

gfgdgfgd


TRỤC TRUYỀN ĐỘNG ỐNG DẪN / FEEDER DRIVE SHAFT

àdfasf