HỆ THỐNG ĐIỆN DC-93

4.0
1250

MÁY GIAO ĐIỆN / ALTERNATORSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H66942503 | Diamo Phát Điện (60A)

5H669-42503

7,353,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0177451090 | Bu Lông

01774-51090

24,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0277150100 | Đai Ốc

02771-50100

15,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112750830 | Bu Lông

01127-50830

9,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07242710 | Ống Đệm

5T072-42710

36,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN MÁY GIAO ĐIỆN / ALTERNATOR PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H66942503 | Diamo Phát Điện

5H669-42503

7,353,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H73042510 | Puli Diamo Phát Điện

5H730-42510

377,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1588192010 | Đinh Ốc

15881-92010

53,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1K41164022 | Kết Cấu Khung

1K411-64022

4,790,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1665264782 | Ổ Bi

16652-64782

267,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1588164710 | Đĩa Chặn

15881-64710

78,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1588193010 | Đinh Vít

15881-93010

13,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1588164260 | Bu Lông

15881-64260

101,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTA04364040 | Rôto

TA043-64040

4,163,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1588164800 | Nắp Ổ Trục

15881-64800

66,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1665264770 | Ổ Bi

16652-64770

267,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuT106515610 | Khung Cuối

T1065-15610

1,455,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuT127515630 | Giá Đỡ

T1275-15630

2,379,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1665264310 | Giá Đỡ Bàn Chải

16652-64310

548,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu1588164090 | Bàn Chải

15881-64090

94,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1588164330 | Lò So Bàn Chải

15881-64330

28,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1K53164603 | Bộ Điều Chỉnh

1K531-64603

4,141,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1588193030 | Đinh Vít

15881-93030

8,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1588193040 | Đinh Vít

15881-93040

8,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1588191040 | Bu Lông

15881-91040

13,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1588193020 | Đinh Vít

15881-93020

6,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1588191050 | Bu Lông

15881-91050

23,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuT106515660 | Nắp Sau

T1065-15660

312,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1624164900 | Ống Lót Cách Nhiệt

16241-64900

177,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu1588192020 | Đinh Ốc

15881-92020

13,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu1418292030 | Đinh Ốc

14182-92030

15,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu1736967570 | Vòng Siết

17369-67570

111,000VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu1588164150 | Vòng Đai

15881-64150

77,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07211120 | Thanh Liên Kết

5T072-11120

137,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501200818 | Chốt Thẳng

05012-00818

8,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1G17159660 | Bộ Cảm Ứng

1G171-59660

618,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm

04013-50060

3,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01063014 | Củ Đề

1C010-63014

11,751,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0177451035 | Bu Lông

01774-51035

16,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0277150100 | Đai Ốc

02771-50100

15,000VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ PHẬN KHỞI ĐỘNG / STARTER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1C01063014 | Củ Đề

1C010-63014

11,751,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1C01063030 | Giá Đỡ Lắp Ráp

1C010-63030

1,438,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1C01063240 | Bạc Đạn

1C010-63240

509,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1C01063040 | Bộ Trục

1C010-63040

6,527,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu1C01063210 | Bộ Trục

1C010-63210

2,545,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu1C01063410 | Vòng Đệm

1C010-63410

80,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu1C01063260 | Bánh Răng

1C010-63260

1,045,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1C01063330 | Ly Hợp

1C010-63330

2,057,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu1C01063270 | Bánh Răngbộ

1C010-63270

807,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1C01063050 | Đòn Bẩy

1C010-63050

399,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu1C01063280 | Bánh Răn

1C010-63280

1,340,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu1C01063170 | Ống Căn

1C010-63170

273,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu1C01063023 | Công Tắc

1C010-63023

3,867,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu1C01063762 | Vítcó Mũ

1C010-63762

82,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6C04082690 | Bi

6C040-82690

12,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1C01063520 | Đóng Góicặp

1C010-63520

158,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1C01063072 | Roto

1C010-63072

6,413,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C01063252 | Ổ Trục

1C010-63252

409,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1C01063083 | Cái Kẹp

1C010-63083

3,917,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu1C01063380 | Mâm Kẹp

1C010-63380

647,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu1C01063390 | Chổi

1C010-63390

91,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu1C01063370 | Chổi

1C010-63370

127,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu1C01063203 | Giá Đỡ

1C010-63203

809,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu1C01063320 | Bu Lông=

1C010-63320

136,000VNĐ
Đặt hàng

ẮC QUY / BATTERYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuBMP0441121 | Bình Ắc Quy (95E41R)

BMP04-41121

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07241120 | Nhãn

5T072-41120

45,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07241130 | Ghế

5T072-41130

26,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12441140 | Tấm Chắn (<=100258)

5T124-41140

314,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12441142 | Tấm Chắn (=>100259)

5T124-41142

314,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T12441150 | Nắp

5T124-41150

232,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC40240122 | Bu Lông

TC402-40122

32,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

3,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5H21525790 | Vòng Siết

5H215-25790

13,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T13141160 | Dây Ắc Quy

5T131-41160

392,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T13141152 | Dây Ắc Quy

5T131-41152

1,287,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng

CÔNG TẮC ĐỘNG CƠ / ENGINESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H60141940 | Cảm Biến Nhiệt

5H601-41940

566,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

11,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1718939013 | Công Tắc

17189-39013

306,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ MI-CON (Thân) / MI-CON UNIT (Body)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13342112 | Bộ Điều Khiển

5T133-42112

7,982,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550650 | Bu Lông

01025-50650

9,000VNĐ
Đặt hàng

RƠ LE (Thân) / RELAY (Body)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07242510 | Đầu Nhọn

5T072-42510

224,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

5,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08175232 | Rờ Le

3C081-75232

83,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07242510 | Đầu Nhọn

5T072-42510

224,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông

01023-50612

6,000VNĐ
Đặt hàng

CÔNG TẮC BUỒNG LÁI / COCKPIT SWITCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07225650 | Vòng

5T072-25650

36,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05742230 | Công Tắc

5T057-42230

346,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6711155830 | Đai Ốc

67111-55830

68,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6711155840 | Nắp Công Tắc

67111-55840

66,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05742230 | Công Tắc

5T057-42230

346,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6711155830 | Đai Ốc

67111-55830

68,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6711155840 | Nắp Công Tắc

67111-55840

66,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H48642880 | Công Tắc Mạch

5H486-42880

695,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5G12771272 | Công Tắc

5G127-71272

609,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05742242 | Công Tắc

5T057-42242

688,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05642022 | Ổ Khóa Điện

5T056-42022

1,216,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05642222 | Công TắC

5T056-42222

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05642420 | Ổ Khóa

5T056-42420

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05642250 | Phớt bụi

5T056-42250

35,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05642270 | NắP

5T056-42270

35,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1524863700 | Chìa Khóa

15248-63700

125,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5H80378600 | Công Tắc

5H803-78600

285,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T05059430 | Công Tắc Quạt Hút (12A)

5T050-59430

217,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T07859420 | Nắp Quạt Hút

5T078-59420

46,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0302450310 | Đinh Vít

03024-50310

2,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T07859450 | Nắp Quạt Hút

5T078-59450

120,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07859440 | Phớt

5T078-59440

9,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng

TẤM MẶT TRƯỚC / FRONT PANELSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13141212 | Bộ Đồng Hồ

5T078-32750

270,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0303450520 | Bu Lông

5T072-31280

37,000VNĐ
Đặt hàng

CẢM BIẾN ĐẬP / SENSOR THRESHINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1G17159660 | Cảm Biến

1G171-59660

618,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng

CẢM BIẾN BỒN LÚA / SENSOR HOPPERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 5G25011373 | Cảm Biến

5G250-11373

724,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0276150050 | Đai Ốc

02761-50050

3,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07276250 | Thanh Chống

5T072-76250

49,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông (<=100302)

01023-50612

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102750616 | Bu Lông (=>100303)

01027-50616

8,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07242510 | Kèn Báo

5T072-42510

224,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0102550612 | Bu Lông

01025-50612

5,000VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN TÁC NGHIỆP THÂN / WORK LIGHT BODYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13131940 | Thanh Chống

5T131-31940

376,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

780,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn (55W)

5T078-79830

166,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN TÁC NGHIỆP GẶT / WORK LIGHT HARVESTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

780,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn (55W)

5T078-79830

166,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN TÁC NGHIỆP ĐẬP / WORK LIGHT THRESHING

d


STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

780,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn (55W)

5T078-79830

166,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

780,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn (55W)

5T078-79830

166,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng

ĐÈN TÁC NGHIỆP BỒN LÚA / WORK LIGHT HOPPERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

780,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn (55W)

5T078-79830

166,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ DÂY ĐIỆN THÂN / WIRE HARNESS BODYSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13142460 | Bộ Dây Điện

5T131-42460

335,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13142412 | Dây Điện (<=100220)

5T131-42412

10,059,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13142413 | Dây Điện (>=100221)

5T131-42413

10,058,000VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T13142420 | Hộp Cầu Chì

5T131-42420

156,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07242650 | CầU Chì (25A)

5T072-42650

30,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07242640 | Cầu Chì (20A)

5T072-42640

32,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07242630 | CầU Chì (15A)

5T072-42630

35,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07242620 | CầU Chì (10A)

5T072-42620

35,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07242610 | CầU Chì (5A)

5T072-42610

35,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuT106030470 | Cầu Chì (30A)

T1060-30470

31,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T13142482 | Dây Điện (<=100220)

5T131-42482

3,165,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T13142483 | Dây Điện (>=100221)

5T131-42483

3,165,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07942490 | Cầu Chì (100A)

5T079-42490

139,000VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu5T13142490 | Cầu Chì (70A)

5T131-42490

134,000VNĐ
Đặt hàng
107 Nơi nhập dữ liệu5T13142510 | Nắp Hộp Cầu Chì

5T131-42510

495,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuT106030530 | Cầu Chì (50A)

T1060-30530

40,000VNĐ
Đặt hàng
115 Nơi nhập dữ liệu5T13142520 | Nắp Hộp Cầu Chì

5T131-42520

485,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

5,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0303450620 | Đinh Vít

03034-50620

6,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ DÂY ĐIỆN ĐẬP / WIRE HARNESS THRESHINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13142440 | Dây Điện

5T131-42440

168,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13142432 | Bộ Dây Điện

5T131-42432

1,865,000VNĐ
Đặt hàng

BỘ DÂY ĐIỆN BỒN LÚA / WIRE HARNESS HOPPERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13142452 | Bộ Dây Điện

5T131-42452

801,000VNĐ
Đặt hàng