BỒN CHỨA LÚA DC-35

THÂN PHỄU NẠP LIỆU / HOPPER BODY

fsd


CỬA XẢ LÚA / SHUTTER

gdgg


THÂN ĐỠ BỒN CHỨA / HOPPER SUPPORT

dgsdg


CỬA CHẮN BỒN CHỨA / HOPPER GUARD

gdgds