KUBOTA DH245-6F

5/5 - (1 bình chọn)

KHUNG DÀN CÀY / FRAME HARROWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957N71014 | Khung Cày

W957N-71014

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954357622 | Chốt

W9543-57622

292,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW950185000 | Chốt

W9501-85000

42,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW950185001 | Chốt

W9501-85001

37,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954G47021 | Chốt

W954G-47021

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW957N77012 | Thanh Chống

W957N-77012

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuLK99285531 | Đinh Khóa

LK992-85531

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW957N71062 | Bộ Chốt

W957N-71062

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuW957N71071 | Chốt Ống

W957N-71071

Liên hệ
Đặt hàng

TRỤC ĐĨA SỐ 1 / COLUMN DISC NO.1Liên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957N71023 | Trục Đĩa

W957N-71023

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957N71024 | Trục Đĩa

W957N-71024

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957N72012 | Đĩa Chảo (Ø 24)

W957N-72012

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957N72013 | Đĩa Chảo (Ø 24)

W957N-72013

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW957N72041 | Nắp Cao Su

W957N-72041

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW957N72032 | Trục Ngắn

W957N-72032

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0871130208 | Ổ Bi

08711-30208

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW957N72023 | Đĩa Trợ Lực

W957N-72023

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW957N72054 | Đĩa Trung Tâm

W957N-72054

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0105651235 | Bu Lông

01056-51235

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0205650120 | Đinh Ốc

02056-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0959011513 | Phớt

09590-11513

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW957N72062 | Lớp Bọc

W957N-72062

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0481600380 | Vòng Chữ O

04816-00380

24,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi

07715-01605

4,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0481600500 | Phớt Chữ O

04816-00500

27,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW957N72072 | Nắp Tròn

W957N-72072

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuW957N71041 | Cái Kẹp

W957N-71041

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW957N74012 | Đĩa Nạo

W957N-74012

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0401350160 | Vòng Đệm

04013-50160

5,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0105551685 | Bu Lông

01055-51685

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0205450160 | Đinh Ốc

02054-50160

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuW957N72082 | Miếng Nệm

W957N-72082

Liên hệ
Đặt hàng

TRỤC ĐĨA SỐ 2 / COLUMN DISC NO.2Liên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957N71033 | Trục Giữ Đĩa

W957N-71033

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957N71034 | Trục Giữ Đĩa

W957N-71034

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957N72012 | Đĩa Chảo (Ø 24)

W957N-72012

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957N72013 | Đĩa Chảo (Ø 24)

W957N-72013

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW957N72041 | Nắp Cao Su

W957N-72041

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW957N72032 | Trục Ngắn

W957N-72032

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0871130208 | Ổ Bi

08711-30208

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW957N72023 | Đĩa Trợ Lực

W957N-72023

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW957N72054 | Đĩa Trung Tâm

W957N-72054

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0105651235 | Bu Lông

01056-51235

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0205650120 | Đinh Ốc

02056-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0959011513 | Phớt

09590-11513

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuW957N72062 | Lớp Bọc

W957N-72062

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0481600380 | Vòng Chữ O

04816-00380

24,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi

07715-01605

4,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0481600500 | Phớt Chữ O

04816-00500

27,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuW957N72072 | Nắp Tròn

W957N-72072

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuW957N71041 | Cái Kẹp

W957N-71041

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW957N74012 | Đĩa Nạo

W957N-74012

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0401350160 | Vòng Đệm

04013-50160

5,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0105551685 | Bu Lông

01055-51685

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0205450160 | Đinh Ốc

02054-50160

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuW957N71052 | Ổ Nối

W957N-71052

Liên hệ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0105351665 | Bu Lông

01053-51665

Liên hệ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0401350200 | Vòng Đệm

04013-50200

5,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0205450200 | Đinh Ốc

02054-50200

21,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệuW957N72082 | Miếng Nệm

W957N-72082

Liên hệ
Đặt hàng

TRỤC ĐĨA SỐ 3 / COLUMN DISC NO.3Liên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957N72012 | Đĩa Chảo (Ø 24)

W957N-72012

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957N72013 | Đĩa Chảo (Ø 24)

W957N-72013

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957N72041 | Nắp Cao Su

W957N-72041

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW957N72032 | Trục Ngắn

W957N-72032

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0871130208 | Ổ Bi

08711-30208

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuW957N72023 | Đĩa Trợ Lực

W957N-72023

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuW957N72054 | Đĩa Trung Tâm

W957N-72054

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0105651235 | Bu Lông

01056-51235

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0205650120 | Đinh Ốc

02056-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0959011513 | Phớt

09590-11513

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW957N72062 | Lớp Bọc

W957N-72062

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0481600380 | Vòng Chữ O

04816-00380

24,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi

07715-01605

4,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0481600500 | Phớt Chữ O

04816-00500

27,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW957N72072 | Nắp Tròn

W957N-72072

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0105351645 | Bu Lông

01053-51645

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0401350160 | Vòng Đệm

04013-50160

5,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuW957N74012 | Đĩa Nạo

W957N-74012

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0451250160 | Vòng Đệm

04512-50160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0205450160 | Đinh Ốc

02054-50160

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuW957N72082 | Miếng Nệm

W957N-72082

Liên hệ
Đặt hàng

TRỤC XOAY / ARM SWINGLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957N73011 | Trục Xoay

W957N-73011

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW954G44021 | Thân Chốt

W954G-44021

489,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW954353621 | Khớp Bích

W9543-53621

111,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954352101 | Đai Ốc Hãm

W9543-52101

163,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0551150580 | Chốt Chẻ

05511-50580

28,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW957653041 | Bu Lông

W9576-53041

307,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451251000 | Vòng Đệm

04512-51000

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0204451000 | Đinh Ốc

02044-51000

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW954G46041 | Chốt Ống

W954G-46041

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW957N76012 | Thanh Chống

W957N-76012

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuW954356612 | Thanh Chống

W9543-56612

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0551150530 | Đinh

05511-50530

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW957456521 | Nẹp

W9574-56521

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW957456061 | Lò Xo

W9574-56061

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuW957456531 | Nẹp

W9574-56531

Liên hệ
Đặt hàng

CỤM BÁNH LÁI / SHAFT DISC FURROWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuW957N75021 | Trục

W957N-75021

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuW957N75011 | Đĩa Đệm

W957N-75011

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuW954055051 | Ổ Bi

W9540-55051

1,026,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuW954055031 | Ổ Bi

W9540-55031

764,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0950608510 | Phớt

09506-08510

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0105351270 | Bu Lông

01053-51270

30,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954055071 | Đĩa Cày

W9540-55071

2,176,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW954655061 | Đĩa Cày

W9546-55061

2,698,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0205650120 | Đinh Ốc

02056-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuW954352101 | Đai Ốc

W9543-52101

163,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551150580 | Chốt Chẻ

05511-50580

28,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vú Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuW957455031 | Lớp Bọc

W9574-55031

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuW957455091 | Đĩa Nạo

W9574-55091

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0105651235 | Bu Lông

01056-51235

Liên hệ
Đặt hàng
Don`t copy text!