ĐỘNG CƠ L3408

HỘP TRỤC KHUỶU / CRANKCASE


BỂ DẦU / OIL PAN


ĐẦU XILANH / CYLINDER HEAD

hghg


HỘP SỐ / GEAR CASE

hgh


NẮP ĐẦU / HEAD COVER

hghg


THÂN Ổ TRỤC CHÍNH / MAIN BEARING CASE

hghg


TRỤC CAM VÀ BÁNH RĂNG KHÔNG TẢI / CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT

ghg


PISTON VÀ TAY BIÊN / PISTON AND CRANKSHAFT

hgf


BÁNH ĐÀ / FLYWHEEL

hgfh


TRỤC CAM NHIÊN LIỆU / FUEL CAMSHAFT

hgfh


CẦN TẮT ĐỘNG CƠ / ENGINE STOP LEVER

hgfh


BƠM PHUN / INJECTION PUMP


LINH KIỆN BƠM PHUN / INJECTION PUMP PART

hgh


BỘ ĐIỀU CHỈNH / GOVERNOR

hg


ĐĨA ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ / SPEED CONTROL PALTE

hgh


GIÁ ĐỠ VÒI PHUN  / NOZZLE HOLDER

(Áp dụng cho model : L3408VNDT)

hgh


LINH KIỆN VÒI PHUN / NOZZLE HOLDER PART

(Áp dụng cho model : L3408VNDT)

hgh


GIÁ ĐỠ VÒI PHUN / NOZZLE HOLDER

(Áp dụng cho model : L3408VNDT-DI)

hgh


MẶT BÍCH NƯỚC VÀ VAN HẰNG NHIỆT / WATER FLANGE AND THERMOSTAT

hgh


MÁY BƠM NƯỚC / WATER PUMP

hgh


VAN VÀ CẦN ĐẨY / VALVE AND ROCKER ARM

hgh


ỐNG NẠP / INLET MANIFOLD

hgh


ỐNG XẢ / EXHAUST MANIFOLD

hgh


BỘ LỌC KHÍ / AIR CLEANER

hgh


BỘ GIOĂNG 1 / GASKET KIT 1

hgh


BỘ GIOĂNG 2 / GASKET KIT 2

hgh


CẦN GA / ACCELERATOR LEVER

hgh


DÂY GA / ACCELERATOR LINKAGE

hgh