HỆ THỐNG LY HỢP M7040DT

4/5 - (1250 bình chọn)

HỘP LY HỢP / CLUTCH HOUSINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C04121102 | Vỏ Ly Hợp

3C041-21102

35,691,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0851102525 | Ống Lót

08511-02525

47,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0633135016 | Chốt

06331-35016

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471701610 | Vòng Đệm

04717-01610

15,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0633135012 | Chốt

06331-35012

16,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

11,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

13,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113851450 | Bu Lông

01138-51450

25,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3653093040 | Bu Lông (<=13942)

36530-93040

98,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C00121333 | Bu Lông (=>13943)

3C001-21333

54,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTA24050240 | Đai Ốc

TA240-50240

24,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

2,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C00121190 | Nắp Vỏ Hộp Số

3C001-21190

522,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0177451020 | Bu Lông

01774-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3330090910 | Chốt

33300-90910

10,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3C09194790 | Ống

3C091-94790

94,000 VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu0931888130 | Vòng Kẹp

09318-88130

13,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3633021200 | Ống Thông Hơi

36330-21200

88,000 VNĐ
Đặt hàng
175 Nơi nhập dữ liệu3633021200 | Ống Thông Hơi

36330-21200

88,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C00132302 | Bộ Giá Đỡ

3C001-32302

2,603,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3242067380 | Chốt

32420-67380

18,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0851102510 | Ống Lót

08511-02510

31,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

13,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu3122014290 | Chốt

31220-14290

8,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ CON THOI / SHUTTLE GEAR CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C00124615 | Hộp Bánh Răng

3C001-24615

8,345,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0151751035 | Đinh Đầu To

01517-51035

11,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351035 | Bu Lông

01133-51035

10,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3A21124650 | Phớt Nhớt

3A211-24650

68,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY SỐ / SHIFT COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C00121287 | Nắp Vỏ Hộp Số

3C001-21287

6,281,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0851102820 | Ống Lót

08511-02820

59,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu1551296010 | Chốt

15512-96010

61,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0471702150 | Vòng Đệm

04717-02150

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt, Thẳng

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351235 | Bu Lông

01133-51235

13,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3534029380 | Vòng Siết

35340-29380

24,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C00176520 | Tấm Thép

3C001-76520

302,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0998010075 | Nắp

09980-10075

8,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C04121313 | Hộp

3C041-21313

27,381,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

13,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0631185028 | Nắp

06311-85028

15,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0633135020 | Chốt

06331-35020

25,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471702000 | Vòng Đệm

04717-02000

16,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu1G89633610 | Chốt

1G896-33610

13,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0471700810 | Vòng Đệm

04717-00810

17,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

17,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0113851450 | Bu Lông

01138-51450

25,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C00121333 | Bu Lông

3C001-21333

54,000 VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệu3C08121150 | Đinh Tán

3C081-21150

76,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTA24050240 | Đai Ốc

TA240-50240

24,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

2,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0117651045 | Bu Lông

01176-51045

13,000 VNĐ
Đặt hàng
155 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0113851245 | Bu Lông

01138-51245

18,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3122014290 | Chốt

31220-14290

8,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C09194790 | Ống

3C091-94790

94,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0966180500 | Ống Nhiên Liệu

09661-80500

62,000 VNĐ
Đặt hàng
195 Nơi nhập dữ liệu3C08121630 | Mối Nối

3C081-21630

12,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0931888125 | Gá Kẹp

09318-88125

13,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY PHÍA SAU / TRANSMISSION CASE REARSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C00121417 | Hộp Số

3C001-21417

4,424,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

13,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351275 | Bu Lông

01133-51275

20,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0157471235 | Đinh Đầu To

01574-71235

16,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

2,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuT368080950 | Đinh Ốc

T3680-80950

12,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C09121510 | Que Thăm

3C091-21510

103,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3B29121410 | Chốt

3B291-21410

38,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0481750300 | Vòng Chữ O

04817-50300

16,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C04581882 | Thanh Chặn

3C045-81882

389,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3270152930 | Bu Lông

32701-52930

27,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C04581982 | Thanh Chặn

3C045-81982

193,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5230034120 | Đinh Khóa

52300-34120

20,000 VNĐ
Đặt hàng

VỎ TRỤC ĐÙI / REAR AXLE CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C05548150 | Vỏ Trục Đùi Phải

3C055-48150

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C05548110 | Vỏ Trục Đùi Trái

3C055-48110

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

13,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0151751475 | Đinh Đầu To

01517-51475

102,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C00148180 | Bu Lông

3C001-48180

133,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113851480 | Bu Lông

01138-51480

26,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu3R90082150 | Bu Lông

3R900-82150

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

2,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650140 | Đinh Ốc

02176-50140

8,000 VNĐ
Đặt hàng

KHỚP LY HỢP / CLUTCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3A01125110 | Bàn Ép Côn

3A011-25110

7,106,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A26125133 | Lá Côn

3A261-25133

15,259,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C00125512 | Vấu Lồi

3C001-25512

1,377,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3F74025250 | Ổ Bi

3F740-25250

213,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN LI HỢP / CLUTCH RELEASE FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C00126310 | Ống Trục Bi

3C001-26310

2,336,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC65026350 | Bi Tỳ Côn

TC650-26350

654,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08126370 | Chạc Ly Hợp

3C081-26370

950,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A11126350 | Bu Lông

3A111-26350

84,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu—- | Bộ

'----

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C00226210 | Đòn Bầy

3C002-26210

780,000 VNĐ
Đặt hàng

BÀN ĐẠP LY HỢP / CLUTCH PEDALSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuT205044120 | Vỏ Bàn Đạp

T2050-44120

57,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C00126102 | Bàn Đạ

3C001-26102

1,937,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0851102825 | Ống Lót

08511-02825

73,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C00126150 | Lò Xo

3C001-26150

132,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH LY HỢP / CLUTCH RODSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C34126180 | Thanh Gạt

3C341-26180

140,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3633026132 | Đinh Đàu Nối

36330-26132

79,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C05526300 | Cụm Đòn Bẩy

3C055-26300

1,009,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệuT007044890 | Ống Lót

T0070-44890

144,000 VNĐ
Đặt hàng
066 Nơi nhập dữ liệu0661625010 | Vú Mỡ

06616-25010

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401150200 | Vòng Đệm

04011-50200

4,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn

04612-00200

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3A01126240 | Thanh Khớp Ly Hợp

3A011-26240

211,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

2,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3235028980 | Đai Ốc Siết

32350-28980

148,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3A15167420 | Thanh Truyền

3A151-67420

277,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3633026132 | Đinh Đầu Nối

36330-26132

79,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

2,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TIẾP ĐỘNG / INPUT SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C00128203 | Cụm Trục Ly Hợp

3C001-28203

3,209,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0851102520 | Ống Lót

08511-02520

47,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3A21124330 | Phớt Dầu

3A211-24330

87,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3673028043 | Kẹp Tròn

36730-28043

76,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0810106208 | Ổ Bi

08101-06208

288,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C00123330 | Bánh Răng (27T)

3C001-23330

4,773,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0810106908 | Ổ Bi

08101-06908

198,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0810106908 | Ổ Bi

08101-06908

198,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3374030370 | Ghim Tròn

33740-30370

93,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C00123582 | Đế Đỡ

3C001-23582

3,615,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C08123470 | Đế Đỡ

3C081-23470

1,575,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08123480 | Đĩa Ly Lợp (1.65mm)

3C081-23480

158,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C08123490 | Đĩa Thép Ly Hợp (1.2mm)

3C081-23490

100,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C08123572 | Đĩa Thép Ly Hợp (1.4mm)

3C081-23572

105,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3C00123602 | Cụm Khớp Nối

3C001-23602

7,833,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3C08123650 | Khớp Nối

3C081-23650

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3C00123750 | Then

3C001-23750

77,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3396034840 | Lò Xo

33960-34840

399,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3C00123340 | Bánh Răng (29T)

3C001-23340

4,842,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0810106810 | Bạc Đạn

08101-06810

519,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0810106909 | Ổ Bi

08101-06909

319,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu3C00123462 | Bạc Lót

3C001-23462

130,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0810106009 | Ổ Bi

08101-06009

309,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0461200450 | Kẹp Tròn

04612-00450

13,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CON THOI / SHUTTLE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C00123452 | Trục Trung Gian

3C001-23452

416,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C00123410 | Bánh Răng

3C001-23410

1,935,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461100470 | Kẹp Tròn

04611-00470

15,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0810106005 | Bạc Đạn

08101-06005

108,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0481650250 | Phớt Chữ O

04816-50250

16,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0541100640 | Đinh Lò Xo

05411-00640

8,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ NHẤT / FIRST SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu0810106207 | Ổ Bi

08101-06207

215,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C00123390 | Bánh Răng (34T)

3C001-23390

3,895,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C00128065 | Trục

3C001-28065

4,973,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C00128070 | Phe Cài

3C001-28070

130,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C00128410 | Bạc Lót (3.0mm)

3C001-28410

128,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C00128420 | Bạc Lót (3.2mm)

3C001-28420

128,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C00128430 | Bạc Lót (3.4mm)

3C001-28430

128,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C00128440 | Bạc Lót (3.6mm)

3C001-28440

128,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C00130280 | Bánh Răng (37T)

3C001-30280

3,784,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTA14025000 | Ổ Bi

TA140-25000

311,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C00128020 | Vòng Mấu

3C001-28020

128,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C02128210 | Bánh Răng (19T)

3C021-28210

8,419,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C00128340 | Ổ Trục Kim

3C001-28340

228,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C00128310 | Ống Lót

3C001-28310

378,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C02128180 | Bạc Lót

3C021-28180

128,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C02128380 | Khớp Nối

3C021-28380

3,286,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3A15228392 | Tay Gạt

3A152-28392

2,381,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuT185021440 | Then

T1850-21440

38,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3836021780 | Lò Xo

38360-21780

16,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuTA04022460 | Cụm Đồng Bộ

TA040-22460

2,544,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C02128220 | Bánh Răng (24T)

3C021-28220

8,306,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3253021870 | Ống Lót

32530-21870

453,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3G70037450 | Vòng Mấu

3G700-37450

152,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3C02128230 | Bánh Răng (29T)

3C021-28230

6,022,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu3253021870 | Ống Lót

32530-21870

453,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu3C02128380 | Khớp Nối

3C021-28380

3,286,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu3A15228392 | Tay Gạt Số

3A152-28392

2,381,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuT185021440 | Then

T1850-21440

38,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu3836021780 | Lò Xo

38360-21780

16,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệuTA04022460 | Cụm Đồng Bộ

TA040-22460

2,544,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu3C02128240 | Bánh Răng (37T)

3C021-28240

6,627,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu3253021870 | Ống Lót Bên Trong

32530-21870

453,000 VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu3G70037450 | Vòng Mấu

3G700-37450

152,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu0810106306 | Ổ Bi

08101-06306

231,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ HAI / SECOND SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C01128110 | Trục Bánh Răng (14T)

3C011-28110

4,954,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3583143380 | Ổ Bi

35831-43380

701,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C00128260 | Bánh Răng (46T)

3C001-28260

2,526,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C00128270 | Bánh Răng (41T)

3C001-28270

2,520,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C00128282 | Bánh Răng (37T)

3C001-28282

2,020,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C00128290 | Bánh Răng (29T)

3C001-28290

2,395,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3583143380 | Ổ Bi

35831-43380

701,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ 3 / THIRD SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C00128162 | Trục

3C001-28162

4,433,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106307 | Ổ Bi

08101-06307

302,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C00128170 | Bạc

3C001-28170

384,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C00130200 | Bánh Răng

3C001-30200

4,132,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn

04611-00620

23,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0810106908 | Ổ Bi

08101-06908

198,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0810106008 | Ổ Bi

08101-06008

183,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C04531230 | Bánh Răng

3C045-31230

4,089,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3A15231220 | Ổ Trục Kim

3A152-31220

170,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C00124780 | Bạc

3C001-24780

128,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C04531240 | Bộ Dịch Chuyển

3C045-31240

2,946,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3628041150 | Vòng

36280-41150

105,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0810106307 | Ổ Bi

08101-06307

302,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3C00132010 | Khớp Nối

3C001-32010

254,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG / DRIVE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3374027292 | Ghim Tròn

33740-27292

229,000 VNĐ
Đặt hàng
020