HỆ THỐNG LY HỢP M9540

4/5 - (1253 bình chọn)

HỘP LY HỢP (cũ) / CLUTCH HOUSING (old)

Áp dụng cho Serial : từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29121116 | Hộp Ly Hợp (<=60821)

3C291-21116

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29121118 | Hộp Ly Hợp (=>60822)

3C291-21118

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29121119 | Hộp Ly Hợp (=>66092)

3C291-21119

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29221110 | Hộp Ly Hợp (=>68018)

3C292-21110

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29221112 | Hộp Ly Hợp (=>73283)

3C292-21112

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29221114 | Hộp Ly Hợp (=>85365)

3C292-21114

59,152,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0633135012 | Chốt

06331-35012

17,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

14,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C08121130 | Đinh Tán

3C081-21130

202,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C08121140 | Đinh Tán

3C081-21140

198,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650140 | Đinh Ốc

02176-50140

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113351445 | Bu Lông

01133-51445

21,000 VNĐ
Đặt hàng
092 Nơi nhập dữ liệu3A75121632 | Ống Thông Hơi

3A751-21632

101,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu3633021200 | Ống Thông Hơi

36330-21200

102,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08132300 | Mâm Kẹp (<=58665)

3C081-32300

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08132304 | Mâm Kẹp (=>58666)

3C081-32304

2,832,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3242067380 | Chốt

32420-67380

19,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0851102510 | Ống Lót

08511-02510

35,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0851102820 | Ống Lót

08511-02820

69,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1685196010 | Chốt

16851-96010

23,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1685196010 | Chốt (<=84826)

16851-96010

23,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1613196010 | Chốt (=>84827)

16131-96010

49,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP LY HỢP (mới) / CLUTCH HOUSING (new)

Áp dụng cho Serial : từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29221114 | Hộp Ly Hợp (<=14476)

3C292-21114

59,152,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29221115 | Hộp Ly Hợp (=>14477)

3C292-21115

61,762,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0633135012 | Chốt

06331-35012

17,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

14,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C08121130 | Đinh Tán

3C081-21130

202,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3C08121140 | Đinh Tán

3C081-21140

198,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650140 | Đinh Ốc

02176-50140

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113351445 | Bu Lông

01133-51445

21,000 VNĐ
Đặt hàng
092 Nơi nhập dữ liệu3C09194790 | Ống

3C091-94790

109,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu3633021200 | Ống

36330-21200

102,000 VNĐ
Đặt hàng
097 Nơi nhập dữ liệu0931888130 | Vòng Kẹp

09318-88130

14,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08132304 | Mâm Kẹp

3C081-32304

2,832,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3242067380 | Chốt

32420-67380

19,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0851102510 | Ống Lót

08511-02510

35,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0851102820 | Ống Lót

08511-02820

69,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1685196010 | Chốt

16851-96010

23,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu1613196010 | Chốt

16131-96010

49,000 VNĐ
Đặt hàng

VAN ĐẢO CHIỀU / SHUTTLE VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW28400100 | Bộ Van (<=59669)

YW284-00100

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW28400103 | Bộ Van (=>59700)

YW284-00103

16,352,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481700090 | Vòng Chữ O

04817-00090

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481110310 | Vòng Chữ O

04811-10310

17,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

19,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0151350850 | Đinh Tán

01513-50850

12,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm

04512-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350855 | Bu Lông

01123-50855

11,000 VNĐ
Đặt hàng

VAN ĐẢO CHIỀU (cũ) / SHUTTLE VALVE (old)

ÁP dụng cho Serial : từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW28400100 | Bộ Van (<=59669)

YW284-00100

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW28400103 | Bộ Van (=>59700)

YW284-00103

16,352,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481700090 | Vòng Chữ O

04817-00090

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481110310 | Vòng Chữ O

04811-10310

17,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

19,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0151350850 | Đinh Tán

01513-50850

12,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm

04512-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350855 | Bu Lông

01123-50855

11,000 VNĐ
Đặt hàng

VAN ĐẢO CHIỀU (mới) / SHUTTLE VALVE (new)

ÁP dụng cho Serial : từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW28400103 | Bộ Van

YW284-00103

16,352,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481700090 | Vòng Chữ O

04817-00090

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481110310 | Vòng Chữ O

04811-10310

17,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1552196020 | Bugi

15521-96020

19,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0151350850 | Đinh Tán

01513-50850

12,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm

04512-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350855 | Bu Lông

01123-50855

11,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ CON THOI / SHUTTLE GEAR CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29124612 | Hộp Bánh Răng (<=85364)

3C291-24612

3,558,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29124613 | Hộp Bánh Răng (=>85365)

3C291-24613

4,491,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3242067380 | Chốt

32420-67380

19,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351035 | Bu Lông

01133-51035

11,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0151751030 | Đinh Đầu To

01517-51030

12,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0481700090 | Vòng Chữ O

04817-00090

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C29524650 | Phớt Dầu

3C295-24650

206,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461100800 | Kẹp Tròn

04611-00800

81,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ CON THOI (cũ) / SHUTTLE GEAR CASE (old)

Áp dụng cho Serial : từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29124612 | Hộp Bánh Răng (<=85364)

3C291-24612

3,558,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29124613 | Hộp Bánh Răng (=>85365)

3C291-24613

4,491,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3242067380 | Chốt

32420-67380

19,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351035 | Bu Lông

01133-51035

11,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0151751030 | Đinh Đầu To

01517-51030

12,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt,

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0481700090 | Vòng Chữ O

04817-00090

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C29524650 | Phớt Dầu

3C295-24650

206,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461100800 | Kẹp Tròn

04611-00800

81,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ CON THOI (mới) / SHUTTLE GEAR CASE (new)

Áp dụng cho Serial : từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29124613 | Hộp Bánh Răng

3C291-24613

4,491,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3242067380 | Chốt

32420-67380

19,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351035 | Bu Lông

01133-51035

11,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0151751030 | Đinh Đầu To

01517-51030

12,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0481700090 | Vòng Chữ O

04817-00090

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C29524650 | Phớt Dầu

3C295-24650

206,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461100800 | Kẹp Tròn

04611-00800

81,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY SỐ (cũ) / SHIFT COVER (old)

Áp dụng cho Serial : từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08121280 | Nắp (<=58665)

3C081-21280

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08121284 | Nắp (=>58666)

3C081-21284

10,314,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C09121280 | Nắp (=>59752)

3C091-21280

7,843,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0851102820 | Ống Lót

08511-02820

69,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1551296010 | Chốt

15512-96010

70,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0471702150 | Vòng Đệm

04717-02150

19,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113351235 | Bu Lông

01133-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY SỐ (mới) / SHIFT COVER (new)

Áp dụng cho Serial : từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C09121280 | Nắp

3C091-21280

7,843,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0851102820 | Ống Lót

08511-02820

69,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1551296010 | Chốt

15512-96010

70,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0471702150 | Vòng Đệm

04717-02150

19,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113351235 | Bu Lông

01133-51235

14,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C06121312 | Hộp (<=17773)

3C061-21312

37,357,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C06121316 | Hộp (=>17774)

3C061-21316

44,442,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0631185028 | Nắp

06311-85028

17,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0633135020 | Chốt

06331-35020

27,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471702000 | Vòng Đệm

04717-02000

17,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08121150 | Đinh Tán

3C081-21150

89,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTA24050240 | Đai Ốc

TA240-50240

27,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0113351445 | Bu Lông

01133-51445

21,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C09194790 | Ống

3C091-94790

109,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0966180650 | Ống Nhiên Liệu

09661-80650

88,000 VNĐ
Đặt hàng
135 Nơi nhập dữ liệu3C15194760 | Ống

3C151-94760

244,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0931888125 | Gá Kẹp

09318-88125

14,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3242067380 | Chốt

32420-67380

19,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5358164150 | Đai Truyền

53581-64150

27,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

21,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN ĐỘNG (cũ) / TRANSMISSION CASE (old)

Áp dụng cho Serial : từ #50001 đến #81582STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08121316 | Hộp (<=66154)

3C081-21316

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08121319 | Hộp (=>66155)

3C081-21319

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C06121312 | Hộp (=>69939)

3C061-21312

37,357,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0631185028 | Nắp

06311-85028

17,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0633135020 | Chốt

06331-35020

27,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471702000 | Vòng Đệm

04717-02000

17,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08121150 | Đinh Tán

3C081-21150

89,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTA24050240 | Đai Ốc,Tròn

TA240-50240

27,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0113351445 | Bu Lông

01133-51445

21,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3A75121632 | Ống (<=59751)

3A751-21632

101,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C09194790 | Ống (=>59752)

3C091-94790

109,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08121622 | Ống Vòi (<=59751)

3C081-21622

232,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0966180500 | Ống Nhiên Liệu (=>59752)

09661-80500

73,000 VNĐ
Đặt hàng
135 Nơi nhập dữ liệu3C08121630 | Mối Nối (=>59752)

3C081-21630

13,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0931888130 | Vòng Kẹp (<=59751)

09318-88130

14,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0931888125 | Gá Kẹp (=>59752)

09318-88125

14,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3242067380 | Chốt (=>59670)

32420-67380

19,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN ĐỘNG (mới) / TRANSMISSION CASE (new)

Áp dụng cho Serial : từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C06121312 | Hộp (<=17773)

3C061-21312

37,357,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C06121316 | Hộp (=>17774)

3C061-21316

44,442,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0631185028 | Nắp

06311-85028

17,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0633135020 | Chốt

06331-35020

27,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471702000 | Vòng Đệm

04717-02000

17,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08121150 | Đinh Tán

3C081-21150

89,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTA24050240 | Đai Ốc

TA240-50240

27,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0113351445 | Bu Lông

01133-51445

21,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C09194790 | Ống

3C091-94790

109,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0966180650 | Ống Nhiên Liệu

09661-80650

88,000 VNĐ
Đặt hàng
135 Nơi nhập dữ liệu3C15194760 | Ống

3C151-94760

244,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0931888125 | Gá Kẹp

09318-88125

14,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3242067380 | Chốt

32420-67380

19,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5358164150 | Đai Truyền

53581-64150

27,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

21,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY SAU HỘP SỐ (cũ) / TRANSMISSION CASE REAR COVER (old)

Áp dụng cho Serial : từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08121412 | Nắp (<=60793)

3C081-21412

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08121414 | Nắp (=>60794)

3C081-21414

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08121415 | Nắp (=>71882)

3C081-21415

6,229,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351255 | Bu Lông

01133-51255

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0157461235 | Đinh Đầu To

01574-61235

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

2,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc (<=78821)

02176-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuT368080950 | Đinh Ốc (=>78822)

T3680-80950

14,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3A21121510 | Que Thăm (<=71881)

3A211-21510

186,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C09121510 | Que Thăm (=>78822)

3C091-21510

115,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3824021410 | Chốt

38240-21410

30,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0481650300 | Vòng Chữ O

04816-50300

17,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C08581880 | Khớp Nố

3C085-81880

499,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0113351645 | Bu Lông

01133-51645

56,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C08581980 | Đệm

3C085-81980

219,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5230034120 | Đinh Khóa

52300-34120

22,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY SAU HỘP SỐ (mới) / TRANSMISSION CASE REAR COVER (new)

Áp dụng cho Serial : từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C06121312 | Hộp (<=17773)

3C061-21312

37,357,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C06121316 | Hộp (=>17774)

3C061-21316

44,442,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0631185028 | Nắp

06311-85028

17,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0633135020 | Chốt

06331-35020

27,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471702000 | Vòng Đệm

04717-02000

17,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08121150 | Đinh Tán

3C081-21150

89,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTA24050240 | Đai Ốc

TA240-50240

27,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0113351445 | Bu Lông

01133-51445

21,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C09194790 | Ống

3C091-94790

109,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0966180650 | Ống Nhiên Liệu

09661-80650

88,000 VNĐ
Đặt hàng
135 Nơi nhập dữ liệu3C15194760 | Ống

3C151-94760

244,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0931888125 | Gá Kẹp

09318-88125

14,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3242067380 | Chốt

32420-67380

19,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5358164150 | Đai Truyền

53581-64150

27,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

21,000 VNĐ
Đặt hàng