HỆ THỐNG LY HỢP M704K

4.0
1250

HỘP LI HỢP / CLUTCH HOUSINGSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K03121100 | Hộp Li Hợp

3K031-21100

46,867,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5W88025250 | Ống Lót

5W880-25250

30,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0633135016 | Chốt

06331-35016

19,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471701610 | Vòng Đệm

04717-01610

15,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0633135012 | Chốt

06331-35012

16,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

11,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

14,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0113351450 | Bu Lông

01133-51450

26,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3K02121182 | Đinh Đầu To

3K021-21182

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

2,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3K02121190 | Đai Ốc

3K021-21190

30,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0113351400 | Bu Lông

01133-51400

27,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3K02121630 | Ống

3K021-21630

20,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3330090910 | Chốt

33300-90910

10,000VNĐ
Đặt hàng
155 Nơi nhập dữ liệu3633021200 | Ống Thông Hơi

36330-21200

86,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3633021200 | Ống Thông Hơi

36330-21200

86,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3K02132300 | Giá Đỡ

3K021-32300

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3135137160 | Phích Cắm

31351-37160

25,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0851102510 | Ống Lót

08511-02510

32,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0113351045 | Bu Lông

01133-51045

14,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0113351080 | Bu Lông

01133-51080

21,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP SỐ CON THOI / SHUTTLE GEAR CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02124610 | Hộp Bánh Răng

3K021-24610

2,598,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0151751035 | Đinh Đầu To

01517-51035

11,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351035 | Bu Lông

01133-51035

10,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3653024650 | Phớt Dầu

36530-24650

55,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3A05123250 | Ống Bọc Ngoài

3A051-23250

299,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY SỐ / SHIFT COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02121253 | Nắp

3K021-21253

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3K02129880 | Phích

3K021-29880

43,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0471702150 | Vòng Đệm

04717-02150

19,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0998010075 | Nắp Bảo Vệ

09980-10075

8,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02121316 | Hộp

3K021-21316

31,601,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0631185028 | Nắp

06311-85028

15,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0633135020 | Chốt

06331-35020

26,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471702000 | Vòng Đệm

04717-02000

17,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3534014182 | Đinh Đầu To

35340-14182

45,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3534027360 | Đinh Ốc

35340-27360

16,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm

04512-50120

2,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3K02121620 | Ống Vòi

3K021-21620

1,022,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0931888150 | Vòng Siết

09318-88150

13,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3K02121340 | Nắp

3K021-21340

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0113851040 | Bu Lông

01138-51040

21,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3122014290 | Chốt

31220-14290

8,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP ĐẬY SAU / TRANSMISSION COVER REARSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02121410 | Hộp Số

3K021-21410

5,239,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201018 | Chốt

05012-01018

8,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3K02121520 | Ống Dẫn

3K021-21520

28,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0113351240 | Bu Lông

01133-51240

14,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113351295 | Bu Lông

01133-51295

27,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351275 | Bu Lông

01133-51275

21,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0157471235 | Đinh Đầu To

01574-71235

16,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm, Lò Xo

04512-50120

2,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0217650120 | Đinh Ốc

02176-50120

5,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3A21121510 | Que Thăm

3A211-21510

178,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3824021410 | Chốt (<=7006893)

38240-21410

30,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3B29121410 | Chốt (=>7006894)

3B291-21410

40,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0481650300 | Vòng Chữ O (<=7006893)

04816-50300

17,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0481750300 | Vòng Chữ O (=>7006894)

04817-50300

17,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRỤC SAU PHẢI / REAR AXLE CASE RHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02148152 | Vỏ Trục Phải (<=7006881)

3K021-48152

14,025,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02148155 | Vỏ Trục Phải (=>7006882)

3K021-48155

14,091,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

14,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3K02148182 | Đinh Đầu To

3K021-48182

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3K02148190 | Bu Lông

3K021-48190

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

2,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113851480 | Bu Lông

01138-51480

27,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

2,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650140 | Đinh Ốc

02176-50140

7,000VNĐ
Đặt hàng

HỘP TRỤC SAU TRÁI / REAR AXLE CASE LHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02148112 | Vỏ Trục Sau Trái (<=7006881)

3K021-48112

13,045,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02148115 | Vỏ Trục Sau Trái (=>7006882)

3K021-48115

14,049,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501201325 | Chốt

05012-01325

14,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3K02148182 | Đinh Đầu To

3K021-48182

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3K02148190 | Bu Lông

3K021-48190

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

2,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113851480 | Bu Lông

01138-51480

27,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm

04512-50140

2,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650140 | Đinh Ốc

02176-50140

7,000VNĐ
Đặt hàng

KHỚP LY HỢP / CLUTCHSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02125110 | Bàn Ép Côn

3K021-25110

5,870,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3K02125130 | Lá Côn

3K021-25130

6,527,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501200616 | Chốt

05012-00616

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3K02125510 | Vấu Lồi

3K021-25510

1,516,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351030 | Bu Lông

01133-51030

9,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3F74025250 | Bi Tỳ Côn

3F740-25250

210,000VNĐ
Đặt hàng

CẦN LI HỢP / CLUTCH RELEASE FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02126310 | Trục

3K021-26310

665,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC65026350 | Vòng Bi

TC650-26350

655,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3K03126370 | Thanh Gạt

3K031-26370

1,455,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A11126350 | Bu Lông

3A111-26350

82,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3K02126210 | Đòn Bầy

3K021-26210

590,000VNĐ
Đặt hàng

BÀN ĐẠP LI HỢP / CLUTCH PEDALSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02126140 | Nắp

3K021-26140

58,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3K02126100 | Bàn Đạp

3K021-26100

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5W88028250 | Ống Lót

5W880-28250

35,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3K02126150 | Lò Xo

3K021-26150

74,000VNĐ
Đặt hàng

THANH LY HỢP / CLUTCH RODSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02126180 | Khớp Nối

3K021-26180

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3K02126130 | Khóa

3K021-26130

25,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3K02126950 | Trục

3K021-26950

201,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3K02126300 | Đòn Bầy

3K021-26300

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3407044890 | Ống Lót

34070-44890

143,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401150200 | Vòng Đệm

04011-50200

4,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn

04612-00200

5,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3K02126240 | Thanh

3K021-26240

105,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

2,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3K02126260 | Đai Ốc

3K021-26260

80,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3K02126230 | Thanh Khớp

3K021-26230

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3K02126130 | Khóa

3K021-26130

25,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm

04011-50100

2,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TIẾP ĐỘNG / INPUT SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02128200 | Trục

3K021-28200

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0851102520 | Ống Lót

08511-02520

47,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3A21124330 | Phớt Dầu

3A211-24330

86,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3673028043 | Kẹp Tròn

36730-28043

74,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3K02128080 | Ổ Trục, Bi

3K021-28080

188,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3K02123332 | Bánh Răng (33T)

3K021-23332

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3K02123210 | Ổ Bi

3K021-23210

148,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3374030370 | Ghim Tròn

33740-30370

92,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3K02123470 | Giá Đỡ

3K021-23470

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3K02123480 | Đĩa Ly Hợp (1.65mm)

3K021-23480

192,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3K02123490 | Đĩa (1.20mm)

3K021-23490

134,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3K02123570 | Đĩa (1.40mm)

3K021-23570

97,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3K02123600 | Mối Nối

3K021-23600

6,790,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3K02123650 | Mối Nối

3K021-23650

1,434,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C00123750 | Then

3C001-23750

76,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3396034840 | Lò Xo

33960-34840

395,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu3K02123342 | Bánh Răng (29T)

3K021-23342

2,861,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3K02123320 | Ổ Bi

3K021-23320

163,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3K02123310 | Ổ Bi

3K021-23310

205,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3673028050 | Vòng Kẹp

36730-28050

99,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0810106009 | Ổ Bi

08101-06009

306,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CON THOI / SHUTTLE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu0810106205 | Ổ Bi

08101-06205

136,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3K02123412 | Bánh Răng (35T)

3K021-23412

695,000VNĐ
Đặt hàng
30 Nơi nhập dữ liệu3K02123402 | Trục

3K021-23402

570,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3K02123392 | Bánh Răng (31T)

3K021-23392

644,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0810106205 | Ổ Bi

08101-06205

136,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ NHẤT / FIRST SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02128065 | Trục

3K021-28065

2,001,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3K02132510 | Miếng Chèn (0.2mm)

3K021-32510

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3K02132520 | Miếng Chèn (0.4mm)

3K021-32520

16,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3654041130 | Ổ Bi

36540-41130

297,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3K02128410 | Bạc Nối

3K021-28410

72,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3K02128212 | Bánh Răng (19T)

3K021-28212

936,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3K02125150 | Vòng

3K021-25150

322,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3K02128450 | Vấu Lồi

3K021-28450

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3K02128470 | Bộ Dịch Chuyển

3K021-28470

391,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3K02128222 | Bánh Răng (24T)

3K021-28222

1,106,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3K02125150 | Vòng

3K021-25150

322,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3K02128020 | Bạc Nối

3K021-28020

56,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3K02128232 | Bánh Răng (29T)

3K021-28232

947,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3K02125150 | Vòng

3K021-25150

322,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3K02128382 | Móc Nối

3K021-28382

511,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3K02128390 | Tay Gạt Số

3K021-28390

504,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuT185021440 | Then

T1850-21440

38,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3836021780 | Lò Xo

38360-21780

17,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C00128510 | Vòng

3C001-28510

1,264,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3K02128243 | Bánh Răng (37T)

3K021-28243

1,062,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3K02125150 | Vòng

3K021-25150

322,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu3K02128030 | Bạc Nối

3K021-28030

61,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0810106207 | Ổ Bi

08101-06207

212,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0461100720 | Kẹp Tròn

04611-00720

48,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu3K02130282 | Bánh Răng (37T)

3K021-30282

825,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu3374027292 | Ghim Tròn

33740-27292

210,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ HAI / SECOND SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02128112 | Trục (14T)

3K021-28112

2,851,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3K02128970 | Bạc Đạn

3K021-28970

732,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3K02128262 | Bánh Răng (46T)

3K021-28262

1,087,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3K02128272 | Bánh Răng (41T)

3K021-28272

866,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3K02128282 | Bánh Răng (37T)

3K021-28282

1,137,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3K02128292 | Bánh Răng (28T)

3K021-28292

582,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ BA / THIRD SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K02128162 | Trục

3K021-28162

2,031,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106307 | Ổ Bi

08101-06307

298,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3K02141132 | Bánh Răng (31T)

3K021-41132

893,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3K02131232 | Bánh Răng (44T)

3K021-31232

1,562,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3K02128320 | Vòng

3K021-28320

243,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3K02128460 | Vấu Lồi

3K021-28460

594,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3K02128490 | Bộ Dịch Chuyển

3K021-28490

473,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3K02130204 | Bánh Răng (30T)

3K021-30204

1,281,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3K02130210 | Bạc Nối

3K021-30210

124,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0810106307 | Ổ Bi

08101-06307

298,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3K02132012 | Móc Nối

3K021-32012

189,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRUYỀN ĐỘNG / DRIVE SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3K03141312 | Trục

3K031-41312

1,677,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3K03141330 | Ổ Bi

3K031-41330

176,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3K03141490 | Bạc Nối

3K031-41490

52,000VNĐ