HỆ THỐNG GẶT DC-70

4/5 - (1253 bình chọn)

KHUNG GẶT / HARVEST FRAME

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847113 | Khung Gặt (<=500809)

5T078-47113

30,276,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847114 | Khung Gặt (=>500810)

5T078-47114

32,168,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07247210 | Thanh Dẫn

5T072-47210

199,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07247620 | Cửa Chắn Lưỡi Cắt

5T072-47620

505,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07847412 | Dụng Cụ Bên Trái

5T078-47412

119,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07847413 | Dụng Cụ Bên Trái (=>504787)

5T078-47413

129,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07847422 | Dụng Cụ Bên Phải (<=504786)

5T078-47422

788,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07847423 | Dụng Cụ Bên Phải (=>504787)

5T078-47423

790,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG GẶT / HARVEST FRAME

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847910 | Khung Gặt (<=508552)

5T078-47910

34,247,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847912 | Khung Gặt (=>508553)

5T078-47912

34,247,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847913 | Khung Gặt (=>508948)

5T078-47913

34,247,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847914 | Khung Gặt (=>510319)

5T078-47914

34,247,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07247210 | Thanh Dẫn Máy Khoan

5T072-47210

199,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07247620 | Cửa Chắn Tay Lưỡi Cắt

5T072-47620

505,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07847413 | Dụng Cụ Bên Trái

5T078-47413

129,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07847423 | Dụng Cụ Bên Phải

5T078-47423

790,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07847923 | Đĩa

5T078-47923

2,467,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0161150820 | Bu Lông

01611-50820

18,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07847930 | Vật Chống Đỡ

5T078-47930

334,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T12447140 | Bộ Gương

5T124-47140

952,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T12447150 | Vải Bạt

5T124-47150

23,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích (<=510378)

02751-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc (=>510379)

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG LÕI QUẤN / REEL FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07854113 | Khung Lõi Quấn (<=504426)

5T078-54113

10,635,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07854114 | Khung Lõi Quấn (=>504427)

5T078-54114

10,600,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07254120 | Ống Lót Lõi Quấn

5T072-54120

28,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07254130 | Đai Truyền Lõi Quấn

5T072-54130

129,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07254142 | Đai Truyền Lõi Quấn

5T072-54142

171,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc (<=509337)

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc (=>509338)

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

430,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu (55W)

5H484-31392

96,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuTC40268380 | Band (<=503180)

TC402-68380

25,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây (=>503181)

5T072-41260

15,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

430,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu (55W)

5H484-31392

96,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP KHUNG GẶT / HARVEST FRAME COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07848610 | Nắp Phải

5T078-48610

863,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
023 Nơi nhập dữ liệu5T07248710 | Nắp Chuỗi Đếm

5T072-48710

232,000 VNĐ
Đặt hàng
026 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07848810 | Nắp Lõi Quấn

5T078-48810

844,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TÂM LÕI QUẤN / REEL CENTER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07855110 | Trục Lõi Quấn

5T078-55110

9,107,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07855212 | Giá Treo Trái

5T078-55212

597,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07255220 | Ống Lót Lõi Quấn

5T072-55220

22,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07255230 | Vòng Đệm

5T072-55230

31,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07855312 | Giá Treo Phải

5T078-55312

940,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07255220 | Ống Lót Lõi Quấn

5T072-55220

22,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07255350 | Puli Chữ V

5T072-55350

1,576,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0571200740 | Then Puli

05712-00740

15,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401150180 | Vòng Đệm Bằng

04011-50180

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250180 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50180

4,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217250180 | Đinh Ốc

02172-50180

12,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐIỀU CHỈNH LÕI QUẤN / REEL AUJUSTMENTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07255410 | Lõi Quấn

5T072-55410

4,798,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07255430 | Đĩa Điều Chỉnh

5T072-55430

560,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351640 | Bu Lông

01133-51640

33,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm Bằng

04011-50160

4,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07255442 | Trục Lăn Lõi Quấn

5T072-55442

23,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm Bằng

04015-50100

4,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc (<=509337)

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc (=>509338)

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07255530 | Giá Treo

5T072-55530

31,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07255542 | Cái Chặn

5T072-55542

93,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112350860 | Bu Lông

01123-50860

10,000 VNĐ
Đặt hàng

CHỐT / TINESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07855514 | Thanh Chốt (<=505947)

5T078-55514

2,851,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07855515 | Thanh (=>505948)

5T078-55515

2,545,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07855524 | Thanh Chốt (<=505947)

5T078-55524

1,996,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07855525 | Thanh (=>505948)

5T078-55525

1,996,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07255530 | Giá Treo

5T072-55530

31,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07255542 | Cái Chặn

5T072-55542

93,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350860 | Bu Lông

01123-50860

10,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07255612 | Chốt Lõi Quấn

5T072-55612

62,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07855622 | Chốt Lõi Quấn

5T078-55622

67,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07255810 | Đệm Đỡ Bên Phải

5T072-55810

133,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07255820 | Cái Chặn

5T072-55820

147,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07855910 | Vỏ (=>503452)

5T078-55910

577,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07855920 | Vỏ (=>503452)

5T078-55920

591,000 VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI CẮT / BLADE REAPING

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07851303 | Kết Cấu Lưỡi Cắt

5T078-51303

15,406,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07851312 | Lưỡi Cắt Hoàn Chỉnh

5T078-51312

5,122,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07851320 | Cán Dao

5T078-51320

2,574,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07251330 | Lưỡi Cắt

5T072-51330

61,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07251340 | Đĩa

5T072-51340

59,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07251350 | Đĩa

5T072-51350

104,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07251360 | Đầu Dao

5T072-51360

Liên hệ
Đặt hàng
072 Nơi nhập dữ liệu0814106302 | Ổbi

08141-06302

141,000 VNĐ
Đặt hàng
073 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn

04611-00420

12,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07251370 | Đinh Tán

5T072-51370

12,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07251380 | Đinh Tán

5T072-51380

7,000 VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu5T07851520 | Chằng

5T078-51520

17,000 VNĐ
Đặt hàng
097 Nơi nhập dữ liệu5T07851530 | Đinh Tán

5T078-51530

8,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07251410 | Cửa Chắn Dao

5T072-51410

298,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07251420 | Bu Lông Cổ Vuông

5T072-51420

28,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07851430 | Bệ Đỡ

5T078-51430

1,681,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07251440 | Kẹp Dao

5T072-51440

90,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07251450 | Thanh Dẫn Bàn Trượt

5T072-51450

53,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07251460 | Kẹp Dao Phải

5T072-51460

84,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07251470 | Hỗ Trợ

5T072-51470

79,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07251480 | Thanh Giằng

5T072-51480

15,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lông

01754-50825

20,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T07251490 | Miếng Chèn

5T072-51490

6,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07251510 | Thanh Giằng

5T072-51510

8,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5T07851540 | Bảng

5T078-51540

137,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T07851550 | ĐĩA

5T078-51550

92,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI CẮT / BLADE REAPING

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07851900 | Bộ Lưỡi Gặt

5T078-51900

11,480,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07851910 | Bộ Lưỡi Gặt Hoàn Chỉnh

5T078-51910

4,352,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07851920 | Cán Dao

5T078-51920

2,757,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07251330 | Lưỡi Cắt

5T072-51330

61,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T12451330 | Lưỡi Gặt

5T124-51330

77,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07251340 | Đĩa

5T072-51340

59,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07251350 | Đĩa

5T072-51350

104,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07851930 | Đầu Dao

5T078-51930

880,000 VNĐ
Đặt hàng
072 Nơi nhập dữ liệu0814106302 | Ổ Bi

08141-06302

141,000 VNĐ
Đặt hàng
073 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn

04611-00420

12,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07251370 | Đinh Tán

5T072-51370

12,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07251380 | Đinh Tán

5T072-51380

7,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07251410 | Cửa Chắn Dao

5T072-51410

298,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07251420 | Bu Lông Cổ Vuông

5T072-51420

28,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07851430 | Bệ Đỡ

5T078-51430

1,681,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07251440 | Kẹp Dao

5T072-51440

90,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07251450 | Thanh Dẫn Bàn Trượt

5T072-51450

53,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07251460 | Kẹp Dao Phải

5T072-51460

84,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07251470 | Hỗ Trợ

5T072-51470

79,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07251480 | Thanh Giằng

5T072-51480

15,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lôngmép

01754-50825

20,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T07251490 | Miếng Chèn

5T072-51490

6,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07251510 | Thanh Giằng

5T072-51510

8,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5T07851950 | Đĩa

5T078-51950

86,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T07851960 | Đĩa

5T078-51960

189,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI CẮT / BLADE REAPING

(Áp dụng Serial : =>507431 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07851903 | Bộ Lưỡi Gặt

5T078-51903

11,506,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5T07851970 | Bộ Lưỡi Gặt

5T078-51970

11,441,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07851910 | Bộ Lưỡi Gặt Hoàn Chỉnh

5T078-51910

4,352,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07851922 | Cán Dao

5T078-51922

2,757,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07251330 | Lưỡi Cắt

5T072-51330

61,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T12451330 | Lưỡi Gặt

5T124-51330

77,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07251340 | Đĩa

5T072-51340

59,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07251350 | Đĩa

5T072-51350

104,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07851930 | Đầu Dao

5T078-51930

880,000 VNĐ
Đặt hàng
072 Nơi nhập dữ liệu0814106302 | Ổ Bi

08141-06302

141,000 VNĐ
Đặt hàng
073 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn

04611-00420

12,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07251370 | Đinh Tán

5T072-51370

12,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07251380 | Đinh Tán

5T072-51380

7,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07251410 | Cửa Chắn Dao

5T072-51410

298,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07251420 | Bu Lông Cổ Vuông

5T072-51420

28,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07851430 | Bệ Đỡ

5T078-51430

1,681,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07251440 | Kẹp Dao

5T072-51440

90,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07251450 | Thanh Dẫn Bàn Trượt

5T072-51450

53,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07251460 | Kẹp Dao Phải

5T072-51460

84,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07251470 | Hỗ Trợ

5T072-51470

79,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07251480 | Thanh Giằng

5T072-51480

15,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lông

01754-50825

20,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T07251490 | Miếng Chèn

5T072-51490

6,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07251510 | Thanh Giằng

5T072-51510

8,000 VNĐ
Đặt hàng
235 Nơi nhập dữ liệu5T07251420 | Bu Lông Cổ Vuông

5T072-51420

28,000 VNĐ
Đặt hàng
236 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
237 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5T07851950 | Đĩa

5T078-51950

86,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T07851960 | Đĩa

5T078-51960

189,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN KÉO / TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07254510 | Puli Chữ V

5T072-54510

1,940,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0814106204 | Ổ Bi

08141-06204

167,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn

04612-00200

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07254520 | Đai Xích

5T072-54520

726,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07254550 | Dây Đai Chữ V

5T072-54550

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07254650 | Cần Kéo Lõi Quấn

5T072-54650

387,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07254630 | Puli Kéo Lõi Quấn

5T072-54630

89,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401150200 | Vòng Đệm Bằng

04011-50200

4,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0551150435 | Đinh Tách Rời

05511-50435

2,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07254662 | Lò Xo

5T072-54662

121,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07246430 | Bu Lông

5T072-46430

46,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc (<=509337)

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc (=>509338)

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07254630 | Puli Kéo Lõi Quấn

5T072-54630

89,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401150200 | Vòng Đệm Bằng

04011-50200

4,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0551150435 | Đinh Tách Rời

05511-50435

2,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUM

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07852114 | Trống Máy Khoan (<=505329)

5T078-52114

13,144,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07852116 | Trống Máy Khoan (=>505330)

5T078-52116

15,275,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07252123 | Nắp

5T072-52123

299,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07252450 | Thanh Dẫn

5T072-52450

39,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07252144 | Nắp

5T072-52144

641,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07252450 | Thanh Dẫn

5T072-52450

39,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07252192 | VíTđầU TròN

5T072-52192

24,000 VNĐ
Đặt hàng
110