HỆ THỐNG GẶT DC-70

4.0
1250

KHUNG GẶT / HARVEST FRAME

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847113 | Khung Gặt (<=500809)

5T078-47113

29,427,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847114 | Khung Gặt (=>500810)

5T078-47114

33,672,000VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07247210 | Thanh Dẫn

5T072-47210

209,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07247620 | Cửa Chắn Lưỡi Cắt

5T072-47620

528,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07847412 | Dụng Cụ Bên Trái

5T078-47412

125,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07847413 | Dụng Cụ Bên Trái (=>504787)

5T078-47413

135,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07847422 | Dụng Cụ Bên Phải (<=504786)

5T078-47422

767,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07847423 | Dụng Cụ Bên Phải (=>504787)

5T078-47423

828,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng

KHUNG GẶT / HARVEST FRAME

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847910 | Khung Gặt (<=508552)

5T078-47910

35,863,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847912 | Khung Gặt (=>508553)

5T078-47912

35,863,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847913 | Khung Gặt (=>508948)

5T078-47913

35,863,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847914 | Khung Gặt (=>510319)

5T078-47914

35,863,000VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07247210 | Thanh Dẫn Máy Khoan

5T072-47210

209,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07247620 | Cửa Chắn Tay Lưỡi Cắt

5T072-47620

528,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07847413 | Dụng Cụ Bên Trái

5T078-47413

135,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07847423 | Dụng Cụ Bên Phải

5T078-47423

828,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07847923 | Đĩa

5T078-47923

2,464,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0161150820 | Bu Lông

01611-50820

18,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07847930 | Vật Chống Đỡ

5T078-47930

325,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T12447140 | Bộ Gương

5T124-47140

953,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T12447150 | Vải Bạt

5T124-47150

22,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích (<=510378)

02751-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc (=>510379)

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng

KHUNG LÕI QUẤN / REEL FRAMESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07854113 | Khung Lõi Quấn (<=504426)

5T078-54113

11,148,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07854114 | Khung Lõi Quấn (=>504427)

5T078-54114

11,112,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07254120 | Ống Lót Lõi Quấn

5T072-54120

22,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07254130 | Đai Truyền Lõi Quấn

5T072-54130

135,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07254142 | Đai Truyền Lõi Quấn

5T072-54142

179,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc (<=509337)

02118-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc (=>509338)

02176-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

307,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

528,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu (55W)

5H484-31392

114,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuTC40268380 | Band (<=503180)

TC402-68380

26,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây (=>503181)

5T072-41260

16,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H48431382 | Kết Cấu Đèn (<=509800)

5H484-31382

307,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5H48431383 | Kết Cấu Đèn (=>509801)

5H484-31383

528,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H48431392 | Bình Cầu (55W)

5H484-31392

114,000VNĐ
Đặt hàng

NẮP KHUNG GẶT / HARVEST FRAME COVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07848610 | Nắp Phải

5T078-48610

840,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng
023 Nơi nhập dữ liệu5T07248710 | Nắp Chuỗi Đếm

5T072-48710

243,000VNĐ
Đặt hàng
026 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07848810 | Nắp Lõi Quấn

5T078-48810

822,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

9,000VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TÂM LÕI QUẤN / REEL CENTER SHAFTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07855110 | Trục Lõi Quấn

5T078-55110

9,545,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07855212 | Giá Treo Trái

5T078-55212

581,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07255220 | Ống Lót Lõi Quấn

5T072-55220

24,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07255230 | Vòng Đệm

5T072-55230

32,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07855312 | Giá Treo Phải

5T078-55312

986,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07255220 | Ống Lót Lõi Quấn

5T072-55220

24,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07255350 | Puli Chữ V

5T072-55350

1,654,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0571200740 | Then Puli

05712-00740

16,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401150180 | Vòng Đệm Bằng

04011-50180

4,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250180 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50180

4,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217250180 | Đinh Ốc

02172-50180

12,000VNĐ
Đặt hàng

ĐIỀU CHỈNH LÕI QUẤN / REEL AUJUSTMENTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07255410 | Lõi Quấn

5T072-55410

4,675,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07255430 | Đĩa Điều Chỉnh

5T072-55430

586,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351640 | Bu Lông

01133-51640

34,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm Bằng

04011-50160

3,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07255442 | Trục Lăn Lõi Quấn

5T072-55442

15,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm Bằng

04015-50100

4,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc (<=509337)

02118-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc (=>509338)

02176-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07255530 | Giá Treo

5T072-55530

30,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07255542 | Cái Chặn

5T072-55542

96,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112350860 | Bu Lông

01123-50860

11,000VNĐ
Đặt hàng

CHỐT / TINESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07855514 | Thanh Chốt (<=505947)

5T078-55514

2,774,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07855515 | Thanh (=>505948)

5T078-55515

2,476,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07855524 | Thanh Chốt (<=505947)

5T078-55524

2,090,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07855525 | Thanh (=>505948)

5T078-55525

1,941,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07255530 | Giá Treo

5T072-55530

30,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07255542 | Cái Chặn

5T072-55542

96,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350860 | Bu Lông

01123-50860

11,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07255612 | Chốt Lõi Quấn

5T072-55612

56,000VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07855622 | Chốt Lõi Quấn

5T078-55622

66,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07255810 | Đệm Đỡ Bên Phải

5T072-55810

140,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07255820 | Cái Chặn

5T072-55820

155,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07855910 | Vỏ (=>503452)

5T078-55910

562,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07855920 | Vỏ (=>503452)

5T078-55920

576,000VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI CẮT / BLADE REAPING

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07851303 | Kết Cấu Lưỡi Cắt

5T078-51303

15,079,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07851312 | Lưỡi Cắt Hoàn Chỉnh

5T078-51312

4,989,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07851320 | Cán Dao

5T078-51320

2,576,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07251330 | Lưỡi Cắt

5T072-51330

61,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07251340 | Đĩa

5T072-51340

62,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07251350 | Đĩa

5T072-51350

101,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07251360 | Đầu Dao

5T072-51360

Liên hệ
Đặt hàng
072 Nơi nhập dữ liệu0814106302 | Ổbi

08141-06302

140,000VNĐ
Đặt hàng
073 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn

04611-00420

12,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07251370 | Đinh Tán

5T072-51370

11,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07251380 | Đinh Tán

5T072-51380

3,000VNĐ
Đặt hàng
095 Nơi nhập dữ liệu5T07851520 | Chằng

5T078-51520

18,000VNĐ
Đặt hàng
097 Nơi nhập dữ liệu5T07851530 | Đinh Tán

5T078-51530

8,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07251410 | Cửa Chắn Dao

5T072-51410

291,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07251420 | Bu Lông Cổ Vuông

5T072-51420

27,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07851430 | Bệ Đỡ

5T078-51430

1,758,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07251440 | Kẹp Dao

5T072-51440

94,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07251450 | Thanh Dẫn Bàn Trượt

5T072-51450

48,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07251460 | Kẹp Dao Phải

5T072-51460

66,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07251470 | Hỗ Trợ

5T072-51470

77,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07251480 | Thanh Giằng

5T072-51480

16,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lông

01754-50825

20,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T07251490 | Miếng Chèn

5T072-51490

6,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07251510 | Thanh Giằng

5T072-51510

8,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5T07851540 | Bảng

5T078-51540

143,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T07851550 | ĐĩA

5T078-51550

89,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI CẮT / BLADE REAPING

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07851900 | Bộ Lưỡi Gặt

5T078-51900

12,032,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07851910 | Bộ Lưỡi Gặt Hoàn Chỉnh

5T078-51910

4,565,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07851920 | Cán Dao

5T078-51920

2,893,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07251330 | Lưỡi Cắt

5T072-51330

61,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T12451330 | Lưỡi Gặt

5T124-51330

77,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07251340 | Đĩa

5T072-51340

62,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07251350 | Đĩa

5T072-51350

101,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07851930 | Đầu Dao

5T078-51930

923,000VNĐ
Đặt hàng
072 Nơi nhập dữ liệu0814106302 | Ổ Bi

08141-06302

140,000VNĐ
Đặt hàng
073 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn

04611-00420

12,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07251370 | Đinh Tán

5T072-51370

11,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07251380 | Đinh Tán

5T072-51380

3,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07251410 | Cửa Chắn Dao

5T072-51410

291,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07251420 | Bu Lông Cổ Vuông

5T072-51420

27,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07851430 | Bệ Đỡ

5T078-51430

1,758,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07251440 | Kẹp Dao

5T072-51440

94,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07251450 | Thanh Dẫn Bàn Trượt

5T072-51450

48,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07251460 | Kẹp Dao Phải

5T072-51460

66,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07251470 | Hỗ Trợ

5T072-51470

77,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07251480 | Thanh Giằng

5T072-51480

16,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lôngmép

01754-50825

20,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T07251490 | Miếng Chèn

5T072-51490

6,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07251510 | Thanh Giằng

5T072-51510

8,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5T07851950 | Đĩa

5T078-51950

86,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T07851960 | Đĩa

5T078-51960

189,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI CẮT / BLADE REAPING

(Áp dụng Serial : =>507431 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07851903 | Bộ Lưỡi Gặt

5T078-51903

12,057,000VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5T07851970 | Bộ Lưỡi Gặt

5T078-51970

11,992,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07851910 | Bộ Lưỡi Gặt Hoàn Chỉnh

5T078-51910

4,565,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07851922 | Cán Dao

5T078-51922

2,893,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07251330 | Lưỡi Cắt

5T072-51330

61,000VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T12451330 | Lưỡi Gặt

5T124-51330

77,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07251340 | Đĩa

5T072-51340

62,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07251350 | Đĩa

5T072-51350

101,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07851930 | Đầu Dao

5T078-51930

923,000VNĐ
Đặt hàng
072 Nơi nhập dữ liệu0814106302 | Ổ Bi

08141-06302

140,000VNĐ
Đặt hàng
073 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn

04611-00420

12,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07251370 | Đinh Tán

5T072-51370

11,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07251380 | Đinh Tán

5T072-51380

3,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07251410 | Cửa Chắn Dao

5T072-51410

291,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07251420 | Bu Lông Cổ Vuông

5T072-51420

27,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07851430 | Bệ Đỡ

5T078-51430

1,758,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07251440 | Kẹp Dao

5T072-51440

94,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07251450 | Thanh Dẫn Bàn Trượt

5T072-51450

48,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07251460 | Kẹp Dao Phải

5T072-51460

66,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07251470 | Hỗ Trợ

5T072-51470

77,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07251480 | Thanh Giằng

5T072-51480

16,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lông

01754-50825

20,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc Mặt Bích

02751-50080

3,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T07251490 | Miếng Chèn

5T072-51490

6,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07251510 | Thanh Giằng

5T072-51510

8,000VNĐ
Đặt hàng
235 Nơi nhập dữ liệu5T07251420 | Bu Lông Cổ Vuông

5T072-51420

27,000VNĐ
Đặt hàng
236 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
237 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5T07851950 | Đĩa

5T078-51950

86,000VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T07851960 | Đĩa

5T078-51960

189,000VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000VNĐ
Đặt hàng

CẦN KÉO / TENSION ARMSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07254510 | Puli Chữ V

5T072-54510

2,034,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0814106204 | Ổ Bi

08141-06204

167,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn

04612-00200

5,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07254520 | Đai Xích

5T072-54520

707,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07254550 | Dây Đai Chữ V

5T072-54550

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07254650 | Cần Kéo Lõi Quấn

5T072-54650

405,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07254630 | Puli Kéo Lõi Quấn

5T072-54630

56,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401150200 | Vòng Đệm Bằng

04011-50200

4,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0551150435 | Đinh Tách Rời

05511-50435

2,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07254662 | Lò Xo

5T072-54662

132,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07246430 | Bu Lông

5T072-46430

49,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc (<=509337)

02118-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc (=>509338)

02176-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07254630 | Puli Kéo Lõi Quấn

5T072-54630

56,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401150200 | Vòng Đệm Bằng

04011-50200

4,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0551150435 | Đinh Tách Rời

05511-50435

2,000VNĐ
Đặt hàng

TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUM

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07852114 | Trống Máy Khoan (<=505329)

5T078-52114

12,783,000VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07852116 | Trống Máy Khoan (=>505330)

5T078-52116

16,003,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07252123 | Nắp

5T072-52123

313,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07252450 | Thanh Dẫn

5T072-52450

41,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07252144 | Nắp

5T072-52144

624,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07252450 | Thanh Dẫn

5T072-52450

41,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07252192 | VíTđầU TròN

5T072-52192

24,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07252150 | Thanh Dẫn Trống

5T072-52150

422,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07252160 | Thanh Chống Trái (<=503451)

5T072-52160

548,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07252162 | Thanh Chống Trái (=>503452)

5T072-52162

549,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07252163 | Vật Chống Đỡ (=>505330)

5T072-52163

549,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0213150100 | Đinh Ốc

02131-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50100

3,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm Bằng

04015-50100

4,000VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000VNĐ
Đặt hàng
167 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm Bằng

04015-50100

4,000VNĐ
Đặt hàng
1 2 3

TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUM

(Áp dụng Serial : 507067 đến 509487)