HỘP SỐ SPV-6CMD

5/5 - (1 bình chọn)

HỘP SỐ / GEAR CASELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65211306 | Vỏ Hộp Số Trái

PR652-11306

11,074,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3139375420 | Chốt

31393-75420

14,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0177451616 | Bu Lông

01774-51616

21,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471701610 | Vòng Đệm

04717-01610

15,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR65211403 | Vỏ Hộp Số Phải

PR652-11403

3,356,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR65211250 | Đệm Lót

PR652-11250

346,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0177451212 | Bu Lông

01774-51212

27,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0501200816 | Chốt Thẳng

05012-00816

8,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0113351035 | Bu Lông

01133-51035

11,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR00111152 | Que Thăm

PR001-11152

71,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0481600140 | Vòng Chữ O

04816-00140

10,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPL50111143 | Vít Điều Hợp

PL501-11143

37,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ NHẤT / RUNNING FIRST SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65214110 | Trục

PR652-14110

956,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106204 | Ổ Bi

08101-06204

127,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65214122 | Bánh Răng (19-14T)

PR652-14122

876,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65214252 | Vấu Lồi

PR652-14252

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR65214440 | Bánh Răng (24T)

PR652-14440

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPL50114443 | Bánh Răng (22T)

PL501-14443

353,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPL50114433 | Bánh Răng (20T)

PL501-14433

322,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR65215160 | Bánh Răng (19T)

PR652-15160

159,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0810106003 | Ổ Bi

08101-06003

113,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR65215372 | Bánh Răng (27T)

PR652-15372

593,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu4116242370 | Bạc Nối

41162-42370

21,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0810106303 | Ổ Bi

08101-06303

123,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5230045490 | Khớp Ống

52300-45490

307,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR65218150 | Thanh Điều Chỉnh

PR652-18150

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông

01774-51010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu6206118260 | Lò Xo

62061-18260

34,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi

07715-01605

3,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC THỨ HAI VÀ BA / RUNNING SECOND AND THIRD SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65214213 | Trục

PR652-14213

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106204 | Ổ Bi

08101-06204

127,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65214240 | Bánh Răng (17T)

PR652-14240

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65214220 | Bánh Răng (26T)

PR652-14220

835,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR65214232 | Bánh Răng (15T)

PR652-14232

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0810106304 | Ổ Bi

08101-06304

148,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR65214312 | Trục

PR652-14312

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0810106304 | Ổ Bi

08101-06304

148,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6607114050 | Miếng Chêm (0.2mm)

66071-14050

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3135343150 | Miếng Chêm (0.6mm)

31353-43150

8,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR65214340 | Bánh Răng Côn (12T)

PR652-14340

790,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR65214350 | Bạc Nối

PR652-14350

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR65214323 | Bánh Răng (15-35T)

PR652-14323

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461200220 | Kẹp Tròn

04612-00220

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR65214332 | Bánh Răng (13T)

PR652-14332

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0810106304 | Ổ Bi

08101-06304

148,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPR65218142 | Thanh Nối

PR652-18142

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0950012227 | Phớt Dầu

09500-12227

32,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông

01774-51010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu6206118260 | Lò Xo

62061-18260

34,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi

07715-01605

3,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ VI SAI / DIFFERENTIAL GEARLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65214400 | Bộ Bi Sai

PR652-14400

6,787,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR00114420 | Chốt

PR001-14420

103,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461100120 | Vòng Kẹp

04611-00120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR00114430 | Bánh Răng Côn (10T)

PR001-14430

840,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR00114460 | Bánh Răng Côn (14T)

PR001-14460

1,126,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0810106007 | Ổ Bi

08101-06007

184,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200350 | Kẹp Tròn

04612-00350

11,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR65214422 | Bánh Răng (35T)

PR652-14422

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0810106006 | Ổ Bi

08101-06006

163,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR65214500 | Bộ Trục (15T)

PR652-14500

7,667,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0810106207 | Ổ Bi

08101-06207

226,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0461200350 | Kẹp Tròn

04612-00350

11,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR65214580 | Đĩa Máy Dập

PR652-14580

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR65214590 | Vòng Đệm

PR652-14590

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR65214540 | Đĩa Phanh

PR652-14540

149,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPR65214552 | Bộ Dịch Chuyển

PR652-14552

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0810106306 | Ổ Bi

08101-06306

243,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0461100720 | Kẹp Tròn

04611-00720

54,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPR65214610 | Phớt Nhớt

PR652-14610

619,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3553342360 | Miếng Chèn (0.2mm)

35533-42360

31,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3407012570 | Miếng Chèn (0.6mm)

34070-12570

16,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN ĐỔI KHOẢNG CÁCH KHÓM / HILL SPACE LEVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65273282 | Đòn Bẩy

PR652-73282

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0512250525 | Chốt Nối

05122-50525

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401350050 | Vòng Đệm

04013-50050

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPL50173290 | Chốt Định Vị

PL501-73290

8,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ TRUYỀN ĐỘNG BÁNH TRƯỚC / FRONT WHEEL DRIVING SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65114470 | Trục

PR651-14470

465,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0571200525 | Then

05712-00525

13,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65114480 | Trục

PR651-14480

432,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65214460 | Khớp Vấu (<=NA10464)

PR652-14460

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65114460 | Khớp Vấu (>=NA10465)

PR651-14460

231,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CẤY THỨ NHẤT / FIRST PLANTING SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65215112 | Trục

PR652-15112

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106301 | Ổ Trục

08101-06301

98,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65215120 | Bánh Răng Côn11T

PR652-15120

495,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPL50114443 | Bánh Răng (22T)

PL501-14443

353,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPL50114453 | Bánh Răng (23T)

PL501-14453

287,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPL50114464 | Bánh Răng (25T)

PL501-14464

283,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR25115174 | Bánh Răng (27T)

PR251-15174

369,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0771500401 | Bi

07715-00401

2,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR65215130 | Bạc Nối

PR652-15130

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPR65215660 | Vòng Đai

PR652-15660

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461200220 | Kẹp Tròn

04612-00220

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuRC41173330 | Ổ Bi

RC411-73330

123,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR65215140 | Thanh Điều Chỉnh

PR652-15140

536,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0950010205 | Phớt Nhớt

09500-10205

32,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông

01774-51010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu6206118260 | Lò Xo

62061-18260

34,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi

07715-01605

3,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0851100810 | Ống Lót

08511-00810

25,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CẤY THỨ HAI / SECOND PLANTING SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65215212 | Trục

PR652-15212

745,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0461200140 | Kẹp Tròn

04612-00140

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPR65215220 | Bánh Răng Côn (25T)

PR652-15220

710,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu1364123680 | Miếng Chêm

13641-23680

11,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR65215260 | Vấu Lồi

PR652-15260

646,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0810106006 | Ổ Bi

08101-06006

163,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR80115230 | Vấu Lồi Ly Hợp

PR801-15230

1,519,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR80115240 | Lò Xo

PR801-15240

46,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0810106305 | Ổ Bi

08101-06305

185,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn

04611-00620

24,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0950256210 | Phớt Nhớt

09502-56210

73,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN CẤY / PLANTING RODLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65218173 | Thanh

PR652-18173

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0950012227 | Phớt Nhớt

09500-12227

32,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông

01774-51010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6206118260 | Lò Xo

62061-18260

34,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi

07715-01605

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR65273290 | Đòn Bẩy

PR652-73290

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0512250625 | Chốt Kẹp

05122-50625

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5230034110 | Chốt Định Vị

52300-34110

19,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0512250625 | Chốt Kẹp

05122-50625

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm

04013-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5230034110 | Chốt Định Vị

52300-34110

19,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CẤY THỨ BA / THIRD PLANTINGLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65215313 | Trục

PR652-15313

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0810106201 | Bạc Đạn

08101-06201

90,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6611642390 | Vòng Đai

66116-42390

60,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR00192870 | Lò Xo

PR001-92870

13,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR65215332 | Vấu Lồi Ly Hợp

PR652-15332

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461200160 | Kẹp Tròn

04612-00160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5014063573 | Vòng Đai

50140-63573

32,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR65215322 | Bánh Răng (42T)

PR652-15322

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR65215353 | Bánh Răng (20-25T)

PR652-15353

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0810106201 | Bạc Đạn

08101-06201

90,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN ĐỔI TỐC ĐỘ / SPEED CHANGELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR65218190 | Thanh Liên Kết

PR652-18190

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR65218220 | Thanh Nối

PR652-18220

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5230034140 | Chốt Định Vị

52300-34140

27,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0950012227 | Phớt Dầu

09500-12227

32,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR65218133 | Thanh Chạc (<=NA10822)

PR652-18133

1,048,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR65218134 | Thanh Chạc (>=NA10823)

PR652-18134

1,094,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0950020307 | Phớt Nhớt

09500-20307

52,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR65218120 | Thanh Liên Kết

PR652-18120

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR65218112 | Chốt

PR652-18112

140,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0950012227 | Phớt Dầu

09500-12227

32,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR65218180 | Thanh Liên Kết

PR652-18180

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR65218162 | Thanh Gạt

PR652-18162

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5230034130 | Đinh Khóa

52300-34130

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0950010207 | Phớt Dầu

09500-10207

72,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR65218212 | Thanh Liên Kết

PR652-18212

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0851101215 | Ống Lót

08511-01215

27,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0851101020 | Ống Lót

08511-01020

25,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!