CẦN VÀO SỐ M9540

4/5 - (1250 bình chọn)

CHẠC GẠT SỐ CHÍNH (cũ) / MAIN GEAR FORK (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08129210 | Cần Chạc

3C081-29210

577,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C08129220 | Cần Chạc

3C081-29220

394,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08129140 | Chạc Gạt Chính

3C081-29140

1,172,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08129160 | Chạc Gạt Chính

3C081-29160

1,116,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0541100628 | Đinh Lò Xo (<=66059)

05411-00628

9,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0541100630 | Đinh Lò Xo (=>66060)

05411-00630

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0771503211 | Bi Tròn

07715-03211

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3A15229420 | Lò Xo

3A152-29420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu3F74029230 | Lò Xo

3F740-29230

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08129840 | Tay Sang Số

3C081-29840

791,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu1512103540 | Vòng Đệm (<=68223)

15121-03540

27,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08130350 | Vòng Đệm (=>68224)

3C081-30350

17,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C08130360 | Lò Xo (<=68223)

3C081-30360

13,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu4550346630 | Lưỡi Dao (=>68224)

45503-46630

20,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C08130370 | Vòng Đệm

3C081-30370

11,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông

01754-50610

9,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuT043047670 | Long Đền (<=70588)

T0430-47670

14,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C00147670 | Vòng Đệm (=>70589)

3C001-47670

11,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3C08130233 | Cần Sang Số

3C081-30233

646,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1G73037090 | Vòng Đai

1G730-37090

121,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0461100280 | Kẹp Tròn

04611-00280

9,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuE915196010 | Chốt

E9151-96010

56,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3C08130410 | Phớt Dầu

3C081-30410

123,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3C08130380 | Vật Chặn (<=70588)

3C081-30380

53,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3C00130380 | Vật Chặn (=>70589)

3C001-30380

51,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu3C08130240 | Cần

3C081-30240

344,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu3C08130250 | Đòn Bẩy

3C081-30250

305,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu5220015670 | Phớt Dầu

52200-15670

47,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu3415024350 | Móc Hãm

34150-24350

77,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệuE915196010 | Chốt

E9151-96010

56,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu3C09197010 | Bộ Cần

3C091-97010

1,064,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu—- | Sổ Hướng Dẫn

'----

Liên hệ
Đặt hàng

CHẠC GẠT SỐ CHÍNH (mới) / MAIN GEAR FORK (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08129210 | Cần Chạc

3C081-29210

577,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C08129220 | Cần Chạc

3C081-29220

394,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08129140 | Chạc Gạt Chính

3C081-29140

1,172,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08129160 | Chạc Gạt Chính

3C081-29160

1,116,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0541100630 | Đinh Lò Xo

05411-00630

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0771503211 | Bi Tròn

07715-03211

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3A15229420 | Lò Xo

3A152-29420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
075 Nơi nhập dữ liệu3F74029230 | Lò Xo

3F740-29230

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08129840 | Tay Sang Số

3C081-29840

791,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08130350 | Vòng Đệm

3C081-30350

17,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu4550346630 | Lưỡi Dao

45503-46630

20,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3C08130370 | Vòng Đệm

3C081-30370

11,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông

01754-50610

9,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3C00147670 | Vòng Đệm

3C001-47670

11,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu3C08130233 | Cần Sang Số

3C081-30233

646,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1G73037090 | Vòng Đai

1G730-37090

121,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0461100280 | Kẹp Tròn

04611-00280

9,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuE915196010 | Chốt

E9151-96010

56,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu3C08130410 | Phớt Dầu

3C081-30410

123,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3C00130380 | Vật Chặn

3C001-30380

51,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu3C08130240 | Cần

3C081-30240

344,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu3C08130250 | Đòn Bẩy

3C081-30250

305,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu5220015670 | Phớt Dầu

52200-15670

47,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu3415024350 | Móc Hãm

34150-24350

77,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệuE915196010 | Chốt

E9151-96010

56,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu3C09197010 | Bộ Cần

3C091-97010

1,064,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu— | Sổ Tay

'----

Liên hệ
Đặt hàng

BIÊN ĐỘ CHẠC GẠT SỐ / RANGE GEAR SHIFT FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29229860 | Thanh Chạc (<=74734)

3C292-29860

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29229862 | Thanh Chạc (=>74735)

3C292-29862

445,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100628 | Đinh Lò Xo (<=66059)

05411-00628

9,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100630 | Đinh Lò Xo (=>66060)

05411-00630

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C29229872 | Cần Số

3C292-29872

1,339,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08129880 | Bạc Nối

3C081-29880

130,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0771503211 | Bi Tròn

07715-03211

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3A15229420 | Lò Xo

3A152-29420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08130050 | Cần

3C081-30050

545,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5220015670 | Phớt Dầu

52200-15670

47,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C08129850 | Cần Thay Đổi Biên Độ

3C081-29850

359,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Đinh Lò Xo

05411-00635

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3415024350 | Móc Hãm

34150-24350

77,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng

BIÊN ĐỘ CHẠC GẠT SỐ (cũ) / RANGE GEAR SHIFT FORK (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29229860 | Thanh Chạc (<=74734)

3C292-29860

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29229862 | Thanh Chạc (=>74735)

3C292-29862

445,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100628 | Đinh Lò Xo (<=66059)

05411-00628

9,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100630 | Đinh Lò Xo (=>66060)

05411-00630

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C29229872 | Cần Số

3C292-29872

1,339,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08129880 | Bạc Nối

3C081-29880

130,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0771503211 | Bi Tròn

07715-03211

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3A15229420 | Lò Xo

3A152-29420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08130050 | Cần

3C081-30050

545,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5220015670 | Phớt Dầu

52200-15670

47,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C08129850 | Cần Thay Đổi Biên Độ

3C081-29850

359,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Đinh Lò Xo

05411-00635

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3415024350 | Móc Hãm

34150-24350

77,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng

BIÊN ĐỘ CHẠC GẠT SỐ (mới) / RANGE GEAR SHIFT FORK (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29229862 | Thanh Chạc

3C292-29862

445,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100630 | Đinh Lò Xo

05411-00630

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C29229872 | Cần Số

3C292-29872

1,339,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08129880 | Bạc Nối

3C081-29880

130,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0771503211 | Bi Tròn

07715-03211

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3A15229420 | Lò Xo

3A152-29420

13,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3C08130050 | Cần

3C081-30050

545,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5220015670 | Phớt Dầu

52200-15670

47,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C08129850 | Cần Thay Đổi Biên Độ

3C081-29850

359,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Đinh Lò Xo

05411-00635

9,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3415024350 | Móc Hãm

34150-24350

77,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

21,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ CHÍNH (cũ) / MAIN GEAR SHIFT LEVER (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08129365 | Cần Sang Số

3C081-29365

665,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C08130150 | Trục

3C081-30150

932,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08130160 | Bạc Đệm

3C081-30160

146,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08129370 | Mâm Kẹp

3C081-29370

139,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C08129380 | Bu Lông

3C081-29380

86,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0205650060 | Đinh Ốc

02056-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm

04011-50160

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450608 | Bu Lông (<=71343)

01754-50608

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông (=>71344)

01754-50610

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C08129630 | Chụp Cao Su

3C081-29630

218,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTA04049820 | Đai Bám

TA040-49820

285,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C08129724 | Giá Đỡ (<=68223)

3C081-29724

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C08129725 | Giá Đỡ (=>68224)

3C081-29725

2,716,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

21,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ CHÍNH (mới) / MAIN GEAR SHIFT LEVER (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08129365 | Cần Sang Số Chính

3C081-29365

665,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C08130150 | Trục

3C081-30150

932,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3C08130160 | Bạc Đệm

3C081-30160

146,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08129370 | Mâm Kẹp

3C081-29370

139,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C08129380 | Bu Lông

3C081-29380

86,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0205650060 | Đinh Ốc

02056-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm

04011-50160

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0175450610 | Bu Lông

01754-50610

9,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3C08129630 | Chụp Cao Su

3C081-29630

218,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTA04049820 | Đai Bám

TA040-49820

285,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3C08129725 | Giá Đỡ

3C081-29725

2,716,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450816 | Bu Lông

01754-50816

21,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH SANG SỐ CHÍNH (cũ) / MAIN GEAR SHIFT ROD (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08129770 | Dây Cáp

3C081-29770

996,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A85182970 | Thanh Truyền

3A851-82970

163,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0202150050 | Đinh Ốc (<=66154)

02021-50050

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0205450050 | Đinh Ốc (=>66155)

02054-50050

2,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu0451250050 | Vòng Đệm (=>66155)

04512-50050

2,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08129780 | Giá Đỡ

3C081-29780

157,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5008034120 | Chốt

50080-34120

14,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5230075170 | Bi Liên Kết

52300-75170

192,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08130070 | Bộ Thanh

3C081-30070

316,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

2,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5230075190 | Bi Liên Kết

52300-75190

192,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5531131550 | Đai Ốc

55311-31550

25,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5230075170 | Bi Liên Kết

52300-75170

192,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08130080 | Bộ Thanh

3C081-30080

319,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5230075190 | Bi Liên Kết

52300-75190

192,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5531131550 | Đai Ốc

55311-31550

25,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C08129820 | Bộ Đòn Bẩy

3C081-29820

556,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0851101815 | Ống Lót

08511-01815

35,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3C08129980 | Trục

3C081-29980

403,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0175450820 | Bu Lông

01754-50820

21,000 VNĐ
Đặt hàng

THANH SANG SỐ CHÍNH (mới) / MAIN GEAR SHIFT ROD (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C08129770 | Dây Cáp

3C081-29770

996,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3A85182970 | Thanh

3A851-82970

163,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0205450050 | Đinh Ốc

02054-50050

2,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu0451250050 | Vòng Đệm

04512-50050

2,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C08129780 | Giá Đỡ

3C081-29780

157,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5230034120 | Đinh Khóa

52300-34120

22,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5230075170 | Bi Liên Kết

52300-75170

192,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3C08130070 | Bộ Thanh

3C081-30070

316,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu0211650100 | Đinh Ốc

02116-50100

2,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5230075190 | Bi Liên Kết

52300-75190

192,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5531131550 | Đai Ốc

55311-31550

25,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5230075170 | Bi Liên Kết

52300-75170

192,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0211850100 | Đinh Ốc

02118-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3C08130080 | Bộ Thanh

3C081-30080

319,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5230075190 | Bi Liên Kết

52300-75190

192,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5531131550 | Đai Ốc

55311-31550

25,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu3C08129820 | Bộ Đòn Bẩy

3C081-29820

556,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0851101815 | Ống Lót

08511-01815

35,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu3C08129980 | Trục

3C081-29980

403,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0175450820 | Bu Lông

01754-50820

21,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ CON THOI (cũ) / SHUTTLE SHIFT LEVER (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29143540 | Trục

3C291-43540

451,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTA04043870 | Ổ Bi

TA040-43870

146,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu3C08134450 | Đĩa

3C081-34450

271,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450625 | Bu Lông

01754-50625

21,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu0205650060 | Đinh Ốc

02056-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn

04612-00150

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C29134443 | Đòn Bẩy (<=66154)

3C291-34443

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C29134444 | Đòn Bẩy (=>66155)

3C291-34444

425,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3A05134540 | Bạc Nối (<=60296)

3A051-34540

278,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3R60034542 | Bạc Nối (=>60297)

3R600-34542

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3R60034543 | Bạc Nối (=>67426)

3R600-34543

76,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461350040 | Kẹp Tròn

04613-50040

4,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3G71034850 | Dụng Cụ Kẹp (<=66154)

3G710-34850

242,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08134850 | Dụng Cụ Kẹp (=>66155)

3C081-34850

271,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTA04043970 | Bu Lông

TA040-43970

94,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3A21134562 | Lò Xo

3A211-34562

134,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTA04043920 | Bạc Nối

TA040-43920

26,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1642992010 | Đai Ốc

16429-92010

14,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3C29134520 | Bảo Vệ

3C291-34520

713,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ CON THOI (mới) / SHUTTLE SHIFT LEVER (new)

Áp dụng cho Serial : Từ #10001 đến #29999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29143540 | Trục

3C291-43540

451,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTA04043870 | Ổ Bi

TA040-43870

146,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu3C08134450 | Đĩa

3C081-34450

271,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450625 | Bu Lông

01754-50625

21,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu0205650060 | Đinh Ốc

02056-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0461200150 | Kẹp Tròn

04612-00150

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu3C29134444 | Đòn Bẩy

3C291-34444

425,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3R60034543 | Bạc Nối

3R600-34543

76,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461350040 | Kẹp Tròn

04613-50040

4,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3C08134850 | Dụng Cụ Kẹp

3C081-34850

271,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTA04043970 | Bu Lông

TA040-43970

94,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu3A21134562 | Lò Xo

3A211-34562

134,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTA04043920 | Bạc Nối

TA040-43920

26,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu1642992010 | Đai Ốc

16429-92010

14,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu3C29134520 | Bảo Vệ

3C291-34520

713,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng

DÂY CÁP ĐẢO CHIỀU (cũ) / SHUTTLE CABLE (old)

Áp dụng cho Serial : Từ #50001 đến #89999STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu3C29133130 | Chốt

3C291-33130

152,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3C29134582 | Khớp Nối

3C291-34582

64,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200140 | Kẹp Tròn

04612-00140

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3A05126820 | Đinh Đầu Nối (<=71343)

3A051-26820

185,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3C00126820 | Đinh Đầu Nối (=>71344)

3C001-26820

57,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu