BỘ PHẬN PHAO NỔI NSPU-68C

5/5 - (2 bình chọn)

PHAO TRUNG TÂM / CENTER FLOATSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15148112 | Phao Trung Tâm

PR151-48112

956,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15148120 | Gá Đỡ

PR151-48120

121,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15148150 | Thanh Đỡ

PR151-48150

90,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệuPR15148180 | Giá Đỡ

PR151-48180

11,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102350620 | Bu Lông

01023-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPR15171240 | Chốt

PR151-71240

18,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00134120 | Chốt

PG001-34120

7,000 VNĐ
Đặt hàng

CẢM BIẾN PHAO / FLOAT SENSORSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15148212 | Thanh Dẫn

PR151-48212

92,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0512250835 | Chốt Nối

05122-50835

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00134120 | Chốt

PG001-34120

7,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15148220 | Thanh Liên Kết

PR151-48220

93,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15148260 | Bạc Nối

PR151-48260

23,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0512250880 | Chốt Nối

05122-50880

19,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00134120 | Chốt

PG001-34120

7,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15148230 | Cần

PR151-48230

52,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệuPG00134130 | Chố

PG001-34130

7,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPR15148242 | Link

PR151-48242

88,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0512250885 | Đinh Đầu Nối

05122-50885

14,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00134120 | Chốt

PG001-34120

7,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15148252 | Link

PR151-48252

77,000 VNĐ
Đặt hàng

PHAO BÊN CẠNH / SIDE FLOATSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15148312 | Phao Bên Cạnh (<=711906)

PR151-48312

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPR15148314 | Phao Bên Cạnh (>=711907)

PR151-48314

912,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPR15148150 | Khung Treo

PR151-48150

90,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102750620 | Bu Lông

01027-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPR15148340 | Lò Xo

PR151-48340

62,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPR15171240 | Chốt

PR151-71240

18,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00134120 | Chốt

PG001-34120

7,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPR15148410 | Thanh Cố Định

PR151-48410

1,537,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15148420 | Thanh Liên Kết (<=712142)

PR151-48420

40,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPR15148422 | Thanh Liên Kết (>=712143)

PR151-48422

50,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPR15148322 | Nắp

PR151-48322

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPR15148332 | Nắp

PR151-48332

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPR15148382 | Thanh Cố Định

PR151-48382

36,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPR15148352 | Ê Cu

PR151-48352

12,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm

04013-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPG00134110 | Chốt

PG001-34110

6,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!