NẮP ĐẬY MÁY L3408

LƯỚI TẢN NHIỆT / FRONT GRILLE

gdagdg


NẮP ĐẬY TRƯỚC / HOOD FRONT SUPPORT

hfhf


NẮP PHÍA TRÊN / HOOD BONNET

sgdsga


NẮP HAI BÊN / HOOD BONNET SIDE

fasfsa


BAO CẠNH / HOOD SIDE COVER

gdsg


TẤM CỬA THÔNG GIÓ / SHUTTER PLATE

hdfh


NẮP ĐẬY SAU / HOOD REAR

jfgjfg


TẤM CHẮN BÙN / FENDER

kghkhgk


KHUNG GHẾ NGỒI  / FENDER SUPPORT

fsfsaf


TẤM BỌC SÀN / FLOOR SHEET COVER

gdsg


GHẾ NGỒI / SEAT 

fsfasf


ĐỆM CHÂN / STEP

hfdhfd