HỆ THỐNG THỦY LỰC DC-93

4/5 - (1250 bình chọn)

BÌNH THỦY LỰC / HYDRAULIC TANKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13112110 | Bình Thủy Lực

5T131-12110

3,517,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5461712120 | Nắp Bình

54617-12120

372,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481750300 | Vòng Chữ O

04817-50300

17,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0633145012 | Chốt Tua Vít

06331-45012

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5260027380 | Bộ Lọc

52600-27380

723,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H70027380 | Bộ Lọc

5H700-27380

695,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481110300 | Vòng Chữ O

04811-10300

17,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T12412160 | Mối Nối Ống

5T124-12160

211,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07212120 | Đai Truyền

5T072-12120

318,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0175450865 | Bu Lông

01754-50865

27,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07212133 | Cao Su

5T072-12133

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07212142 | Gioăng

5T072-12142

18,000 VNĐ
Đặt hàng

BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMPSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H74627108 | Bơm Thủy Lực

5H746-27108

12,660,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0151350822 | Đinh Đầu To

01513-50822

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm

04512-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T13127630 | Ống Nối

5T131-27630

437,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481110100 | Phớt Chữ O

04811-10100

12,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T13127640 | Ống Nối

5T131-27640

347,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0481605140 | Phớt Chữ O

04816-05140

13,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuMR00330310 | Bộ Chỉnh

MR003-30310

199,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O

04817-00140

12,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuMR00320210 | Bộ Chỉnh

MR003-20210

217,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0481700110 | Vòng Chữ O

04817-00110

12,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0481110500 | Vòng Chữ O

04811-10500

27,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BƠM THỦY LỰC / PART HYDRAULIC PUMPSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H74627108 | Bơm Thủy Lực

5H746-27108

12,660,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5H74627120 | Ống Lót

5H746-27120

26,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501200410 | Chốt Thẳng

05012-00410

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481110450 | Phớt Chữ O

04811-10450

24,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5H74627120 | Ống Lót

5H746-27120

26,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu1A02191040 | Bu Lông

1A021-91040

43,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPP50175290 | Nhãndầu

PP501-75290

34,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100220 | Kẹp Tròn

04611-00220

6,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG DẪN DẦU / OIL DRAIN HOSESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H60125230 | Khớp Nối (<=100302)

5H601-25230

228,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12421240 | Khớp Nối (=>100303)

5T124-21240

140,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu1545196670 | Đệm Lót

15451-96670

16,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07221230 | Ống Cao Su

5T072-21230

480,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6817163630 | Đai Truyền

68171-63630

25,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07225930 | ỐNg

5T072-25930

263,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0633145010 | Chốt Tua Vít

06331-45010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07225940 | ChằNg

5T072-25940

427,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG THỦY LỰC 1 / HYDRAULIC HOSE 1STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13127310 | Ống Thủy Lực

5T131-27310

1,245,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13127610 | Ống Thủy Lực

5T131-27610

659,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T13127622 | Ống Thủy Lực

5T131-27622

1,478,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

17,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG THỦY LỰC 2 / HYDRAULIC HOSE 2STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12427322 | Ống Thủy Lực

5T124-27322

1,115,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13127710 | Ống Thủy Lực

5T131-27710

307,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5860025230 | Vòng Siết

58600-25230

74,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T13127750 | Ống Thủy Lực

5T131-27750

377,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5860025230 | Vòng Siết

58600-25230

74,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T13127810 | Ống Thủy Lực

5T131-27810

393,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5860025230 | Vòng Siết

58600-25230

74,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

17,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG THỦY LỰC 3 / HYDRAULIC HOSE 3STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H82527660 | Bộ Chỉnh

5H825-27660

844,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13127850 | Ống Thủy Lực

5T131-27850

443,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5860025230 | Vòng Siết

58600-25230

74,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T13127880 | Ống Thủy Lực

5T131-27880

247,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5860025230 | Vòng Siết

58600-25230

74,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T13127930 | Ống Thủy Lực

5T131-27930

441,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5860025230 | Vòng Siết

58600-25230

74,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T13127940 | Ống Thủy Lực

5T131-27940

286,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5860025230 | Vòng Siết

58600-25230

74,000 VNĐ
Đặt hàng

VAN ĐIỀU KHIỂN / CONTROL VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13328202 | Bộ Van Thủy Lực (<=100282)

5T133-28202

24,697,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13328204 | Bộ Van Thủy Lực (=>100283)

5T133-28204

24,321,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuRP44161840 | Ống Nối (<=100302)

RP441-61840

245,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T12427770 | Đầu Nối (=>100303)

5T124-27770

123,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481700180 | Vòng Chữ O

04817-00180

12,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T13128470 | Thanh Chống

5T131-28470

171,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN VAN ĐIỀU KHIỂN / PART CONTROL VALVESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13328202 | Bộ Van Thủy Lực (<=100282)

5T133-28202

24,697,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13328204 | Bộ Van Thủy Lực (=?100283)

5T133-28204

24,321,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3135137930 | Van An Toàn

31351-37930

118,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuYT45000220 | Khung Giảm Áp

YT450-00220

332,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu3135137920 | Lò Xo

31351-37920

47,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401350050 | Vòng Đệm

04013-50050

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3135137950 | Miếng Đệm (0.4mm)

31351-37950

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3135137960 | Miếng Đệm (0.2mm)

31351-37960

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3135137970 | Miếng Đệm (0.1mm)

31351-37970

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481705160 | Vòng Chữ O

04817-05160

10,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuYT10700480 | Chốt

YT107-00480

58,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm

04013-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T13328230 | Lò Xo

5T133-28230

20,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T13328300 | Nam Châm (<=100282)

5T133-28300

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T13328302 | Nam Châm (=>100283)

5T133-28302

3,822,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0135010510 | Bu Lông Hex Soc Hd

01350-10510

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuYT85951520 | Van

YT859-51520

107,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuYW31511210 | Đàu Van

YW315-11210

158,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuYT08251110 | Lò Xo

YT082-51110

24,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0481700160 | Vòng Chữ O

04817-00160

10,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T13328240 | Pit Tông

5T133-28240

270,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu1C01096010 | Chốt Tua Vít

1C010-96010

35,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuT106246140 | Lọc

T1062-46140

80,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuMR00230310 | Mối Nối

MR002-30310

275,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O

04817-00140

12,000 VNĐ
Đặt hàng

XYLANH NÂNG HẠ GIÀN CÀO / REEL ELEVATOR CYLINDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12454210 | Xi Lanh

5T124-54210

2,757,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệuMR00120210 | Mối Nối

MR001-20210

58,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07254222 | ChốT

5T072-54222

72,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0551551600 | Khóa

05515-51600

15,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0512251245 | Chốt Nối

05122-51245

22,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0551551200 | Khóa

05515-51200

11,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T13154250 | Ống

5T131-54250

803,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T13154260 | Ống

5T131-54260

822,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuMR00120210 | Mối Nối

MR001-20210

58,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07254270 | Mối Nối Chữ T

5T072-54270

282,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5H54045910 | Kẹp Dây

5H540-45910

28,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN XYLANH GIÀN CÀO / PART REEL ELEVATOR CYLINDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T12454210 | Xi Lanh

5T124-54210

2,757,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T12454350 | Thanh Xilanh

5T124-54350

928,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T12454360 | Vòng Chữ O

5T124-54360

34,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07222830 | Dụng Cụ Nạo

5T072-22830

122,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07222820 | Đệm Lót

5T072-22820

139,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07228640 | Chố ,Tua Vít

5T072-28640

28,000 VNĐ
Đặt hàng

XYLANH NÂNG HẠ HÀM CẮT / HARVEST CYLINDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13128420 | Xylanh

5T131-28420

8,492,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T12428460 | Ống Chắn Bụi

5T124-28460

209,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0611452023 | Khớp Nối

06114-52023

119,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T12428430 | Chốt

5T124-28430

369,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0661635010 | Vòi Bơm Mỡ

06616-35010

20,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN XYLANH HÀM CẮT / PART HARVEST CYLINDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T13128420 | Xylanh

5T131-28420

8,492,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T13128590 | Tay Đòn

5T131-28590

4,797,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07228610 | Vòng Chữ O

5T072-28610

33,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07228620 | Dụng Cụ Nạo

5T072-28620

171,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07228630 | Đệm Lót

5T072-28630

239,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T13128650 | Đai Hỗ Trợ

5T131-28650

407,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07228640 | Chốt Tua Vít

5T072-28640

28,000 VNĐ
Đặt hàng

BÌNH GIẢM NHIỆT DẦU / OIL COOLERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T10128512 | Két Làm Mát

5T101-28512

3,904,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T10627500 | Két Dầu Giảm Nhiệt

5T106-27500

1,143,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T13127730 | Thanh Liên Kết

5T131-27730

142,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T13127740 | Thanh Liên Kết

5T131-27740

299,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0281050080 | Đai Ốc

02810-50080

15,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T13125670 | Thanh Dẫn

5T131-25670

133,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T12425610 | Vòng Đệm

5T124-25610

43,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T12425620 | Vòng Đệm

5T124-25620

51,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!