HỆ THỐNG THỦY LỰC DC-35

4/5 - (1250 bình chọn)

BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMPSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H55026204 | Bơm Cụm (<=11358)

5H550-26204

4,774,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H55026205 | Bộ Bơm Phun Nhiên Liệu (=>11359)

5H550-26205

4,922,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5W41104600 | Vòng Khuyên Chữ O

5W411-04600

7,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350840 | Bu Lông

01123-50840

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMP PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H55026204 | Bơm Cụm (<=11358)

5H550-26204

4,774,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H55026205 | Bộ Bơm Phun Nhiên Liệu (=>11359)

5H550-26205

4,922,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5H74627110 | Ống Lót

5H746-27110

26,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501200410 | Chốt Thẳng

05012-00410

3,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450845 | Bu Lông Mép

01754-50845

26,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPP50175290 | Nhãn Dầu

PP501-75290

34,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100220 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00220

6,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG DẪN DẦU / OIL DRAIN HOSESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08121220 | Ống

5T081-21220

112,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05727950 | Giải Băng

5T057-27950

20,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H48725280 | Bộ Tiếp Hợp

5H487-25280

327,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm Bằng Cao Su

04717-01200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0633145012 | Chốt Tua Vít

06331-45012

18,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08121374 | Nắp

5T081-21374

445,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG THỦY LỰC 1 / HYDRAULIC HOSE 1STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127340 | Ống Thủy Lực (<=11382)

5T081-27340

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127342 | Ống Thủy Lực (<=11383)

5T081-27342

2,196,000 VNĐ
Đặt hàng

ỐNG THỦY LỰC 2 / HYDRAULIC HOSE 2STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127370 | Ống Mềm Bên Trong

5T081-27370

237,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

34,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08127320 | Khớp Ống

5T081-27320

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5W47001400 | Vòng Khuyên Chữ O (<=10739)

5W470-01400

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O (>=10740)

04817-00140

12,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuRE51163762 | Khớp Ống

RE511-63762

173,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481700110 | Vòng Chữ O

04817-00110

12,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08127410 | Ống

5T081-27410

322,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

34,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08127210 | Khớp Ống

5T081-27210

456,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông

01023-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08127380 | Ống

5T081-27380

391,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

34,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08127390 | Ống

5T081-27390

430,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

34,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08127333 | Khớp Ống

5T081-27333

571,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05141260 | Đai Truyền Siết

5T051-41260

4,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5H49242830 | Vòng Siết Dây

5H492-42830

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T08127440 | Ống

5T081-27440

154,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

34,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T08127420 | Ống

5T081-27420

115,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

34,000 VNĐ
Đặt hàng

XILANH GIÀN CÀO / REEL ELEVATOR CYLINDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05754210 | Xylanh Hoàn Chỉnh (<=11304)

5T057-54210

2,981,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05754212 | Xi Lanh Bộ Hoàn Chỉnh (=>11305)

5T057-54212

3,118,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05154220 | Chốt Xylanh

5T051-54220

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0551551600 | Đinh Khóa

05515-51600

15,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0512251240 | Đinh Đầu Nối

05122-51240

26,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0551551200 | Đinh Khóa

05515-51200

11,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08154250 | Ống

5T081-54250

506,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08154260 | Ống

5T081-54260

517,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H49242830 | Vòng Siết Dây

5H492-42830

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05754270 | Mối Nối Ống Chữ T

5T057-54270

228,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05711060 | Mối Nối Ống

5T057-11060

76,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08127450 | Ống Thủy Lực

5T081-27450

1,643,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN XILANH GIÀN CÀO / REEL ELEVATOR CYLINDER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05754210 | Xylanh Hoàn Chỉnh (<=11304)

5T057-54210

2,981,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05754212 | Xi Lanh Bộ Hoàn Chỉnh (=>11305)

5T057-54212

3,118,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5T05054360 | Đóng Gói (Tang XiLanh)

5T050-54360

188,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05154330 | Tay Đòn

5T051-54330

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05154350 | Dụng Cụ Nạo Bên Phải

5T051-54350

118,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ PHẬN THỦY LỰC (Gặt) / HYDRAULIC UNIT (Harvest)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08128282 | Khớp Ống

5T081-28282

395,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481110090 | Vòng Chữ O

04811-10090

12,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08128722 | Thanh Chống Bộ Phận Thủy Lực

5T081-28722

134,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuYW61100100 | Van Cụm

YW611-00100

12,899,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350845 | Bu Lông

01123-50845

11,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112350865 | Bu Lông

01123-50865

16,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ PHẬN THỦY LỰC / HYDRAULIC UNIT PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW61100100 | Van Cụm

YW611-00100

12,899,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuYW31511210 | Đầu Máy Tiện

YW315-11210

158,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuYT08251110 | Lò Xo

YT082-51110

24,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0481700160 | Vòng Chữ O

04817-00160

10,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuYW07700610 | Vòng Bít Bụi

YW077-00610

81,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm Bằng

04011-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm Bằng

04013-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0105350612 | Bu Lông

01053-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0481700220 | Vòng Chữ O

04817-00220

17,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuMR00220310 | Mối Nối Ống

MR002-20310

116,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O

04817-00140

12,000 VNĐ
Đặt hàng

XILANH GẶT / HARVEST CYLINDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127503 | Xylanh Rời (Gặt)

5T081-27503

5,678,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05711060 | Mối Nối Ống

5T057-11060

76,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05128432 | Chốt Xylanh

5T051-28432

119,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00181340 | Máy Giặt Đơn Giản

PG001-81340

13,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08127350 | Ống Thủy Lực

5T081-27350

1,207,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08145410 | Chốt Xylanh

5T081-45410

93,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08145430 | Khóa Xylanh

5T081-45430

444,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551551000 | Đinh Khóa

05515-51000

8,000 VNĐ
Đặt hàng

LINH KIỆN XILANH GẶT / HARVEST CYLINDER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127503 | Xylanh Rời (Gặt)

5T081-27503

5,678,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08127510 | Tay Đòn

5T081-27510

3,075,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05127580 | Vòng Bàn Trượt

5T051-27580

75,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05127590 | Vòng

5T051-27590

112,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5W47004800 | Vòng Khuyên Chữ O

5W470-04800

31,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05027570 | Dụng Cụ Nạo Bên Phải

5T050-27570

263,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05027580 | Đệm Lót

5T050-27580

166,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08127540 | Đầu Xylanh Hoàn Chỉnh

5T081-27540

1,276,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08127580 | Đường Ống Trọn Bộ

5T081-27580

1,383,000 VNĐ
Đặt hàng

BÌNH DẦU GIẢM NHIỆT / OIL COOLERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127260 | Bộ Làm Mát Dầu

5T081-27260

2,308,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!