HỆ THỐNG THỦY LỰC DC-35

1 Lượt xem

BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMPSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H55026204 | Bơm Cụm (<=11358)

5H550-26204

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H55026205 | Bộ Bơm Phun Nhiên Liệu (=>11359)

5H550-26205

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5W41104600 | Vòng Khuyên Chữ O

5W411-04600

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350840 | Bu Lông

01123-50840

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0451250080 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50080

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN BƠM THỦY LỰC / HYDRAULIC PUMP PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H55026204 | Bơm Cụm (<=11358)

5H550-26204

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5H55026205 | Bộ Bơm Phun Nhiên Liệu (=>11359)

5H550-26205

Liên hệ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5H74627110 | Ống Lót

5H746-27110

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0501200410 | Chốt Thẳng

05012-00410

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175450845 | Bu Lông Mép

01754-50845

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPP50175290 | Nhãn Dầu

PP501-75290

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100220 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00220

Liên hệ
Đặt hàng

ỐNG DẪN DẦU / OIL DRAIN HOSESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08121220 | Ống

5T081-21220

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05727950 | Giải Băng

5T057-27950

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5H48725280 | Bộ Tiếp Hợp

5H487-25280

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm Bằng Cao Su

04717-01200

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0633145012 | Chốt Tua Vít

06331-45012

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08121374 | Nắp

5T081-21374

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

Liên hệ
Đặt hàng

ỐNG THỦY LỰC 1 / HYDRAULIC HOSE 1STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127340 | Ống Thủy Lực (<=11382)

5T081-27340

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127342 | Ống Thủy Lực (<=11383)

5T081-27342

Liên hệ
Đặt hàng

ỐNG THỦY LỰC 2 / HYDRAULIC HOSE 2STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127370 | Ống Mềm Bên Trong

5T081-27370

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T08127320 | Khớp Ống

5T081-27320

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5W47001400 | Vòng Khuyên Chữ O (<=10739)

5W470-01400

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O (>=10740)

04817-00140

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuRE51163762 | Khớp Ống

RE511-63762

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481700110 | Vòng Chữ O

04817-00110

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08127410 | Ống

5T081-27410

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08127210 | Khớp Ống

5T081-27210

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102350612 | Bu Lông

01023-50612

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08127380 | Ống

5T081-27380

Liên hệ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T08127390 | Ống

5T081-27390

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T08127333 | Khớp Ống

5T081-27333

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

Liên hệ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05141260 | Đai Truyền Siết

5T051-41260

Liên hệ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5H49242830 | Vòng Siết Dây

5H492-42830

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T08127440 | Ống

5T081-27440

Liên hệ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T08127420 | Ống

5T081-27420

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5H40027320 | Vòng Siết Ống Mềm

5H400-27320

Liên hệ
Đặt hàng

XILANH GIÀN CÀO / REEL ELEVATOR CYLINDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05754210 | Xylanh Hoàn Chỉnh (<=11304)

5T057-54210

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05754212 | Xi Lanh Bộ Hoàn Chỉnh (=>11305)

5T057-54212

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05154220 | Chốt Xylanh

5T051-54220

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0551551600 | Đinh Khóa

05515-51600

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0512251240 | Đinh Đầu Nối

05122-51240

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0551551200 | Đinh Khóa

05515-51200

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T08154250 | Ống

5T081-54250

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08154260 | Ống

5T081-54260

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5H49242830 | Vòng Siết Dây

5H492-42830

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05754270 | Mối Nối Ống Chữ T

5T057-54270

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T05711060 | Mối Nối Ống

5T057-11060

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T08127450 | Ống Thủy Lực

5T081-27450

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN XILANH GIÀN CÀO / REEL ELEVATOR CYLINDER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05754210 | Xylanh Hoàn Chỉnh (<=11304)

5T057-54210

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05754212 | Xi Lanh Bộ Hoàn Chỉnh (=>11305)

5T057-54212

Liên hệ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5T05054360 | Đóng Gói (Tang XiLanh)

5T050-54360

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05154330 | Tay Đòn

5T051-54330

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05154350 | Dụng Cụ Nạo Bên Phải

5T051-54350

Liên hệ
Đặt hàng

BỘ PHẬN THỦY LỰC (Gặt) / HYDRAULIC UNIT (Harvest)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08128282 | Khớp Ống

5T081-28282

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481110090 | Vòng Chữ O

04811-10090

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0102350616 | Bu Lông

01023-50616

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T08128722 | Thanh Chống Bộ Phận Thủy Lực

5T081-28722

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuYW61100100 | Van Cụm

YW611-00100

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112350845 | Bu Lông

01123-50845

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112350865 | Bu Lông

01123-50865

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN BỘ PHẬN THỦY LỰC / HYDRAULIC UNIT PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuYW61100100 | Van Cụm

YW611-00100

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuYW31511210 | Đầu Máy Tiện

YW315-11210

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuYT08251110 | Lò Xo

YT082-51110

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0481700160 | Vòng Chữ O

04817-00160

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuYW07700610 | Vòng Bít Bụi

YW077-00610

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401150100 | Vòng Đệm Bằng

04011-50100

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401350060 | Vòng Đệm Bằng

04013-50060

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0105350612 | Bu Lông

01053-50612

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0481700220 | Vòng Chữ O

04817-00220

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuMR00220310 | Mối Nối Ống

MR002-20310

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O

04817-00140

Liên hệ
Đặt hàng

XILANH GẶT / HARVEST CYLINDERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127503 | Xylanh Rời (Gặt)

5T081-27503

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05711060 | Mối Nối Ống

5T057-11060

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05128432 | Chốt Xylanh

5T051-28432

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0661115010 | Vòi Bơm Mỡ

06611-15010

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00181340 | Máy Giặt Đơn Giản

PG001-81340

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T08127350 | Ống Thủy Lực

5T081-27350

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08145410 | Chốt Xylanh

5T081-45410

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T08145430 | Khóa Xylanh

5T081-45430

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0551551000 | Đinh Khóa

05515-51000

Liên hệ
Đặt hàng

LINH KIỆN XILANH GẶT / HARVEST CYLINDER PARTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127503 | Xylanh Rời (Gặt)

5T081-27503

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T08127510 | Tay Đòn

5T081-27510

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05127580 | Vòng Bàn Trượt

5T051-27580

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05127590 | Vòng

5T051-27590

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5W47004800 | Vòng Khuyên Chữ O

5W470-04800

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05027570 | Dụng Cụ Nạo Bên Phải

5T050-27570

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05027580 | Đệm Lót

5T050-27580

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T08127540 | Đầu Xylanh Hoàn Chỉnh

5T081-27540

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T08127580 | Đường Ống Trọn Bộ

5T081-27580

Liên hệ
Đặt hàng

BÌNH DẦU GIẢM NHIỆT / OIL COOLERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T08127260 | Bộ Làm Mát Dầu

5T081-27260

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

Liên hệ
Đặt hàng