HỘP SỐ DC-60

4/5 - (1251 bình chọn)

HỘP TRUYỀN ĐỘNG / TRANSMISSION CASESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T050-15110 | Hộp Truyền Động Trái

5T050-15110

5,304,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu15521-96020 | Bugi

15521-96020

17,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T050-15120 | Hộp Truyền Động Phải (<=VN11414)

5T050-15120

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T050-15122 | Hộp Truyền Động Phải (=>VN11415)

5T050-15122

4,951,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T050-15130 | Đệm Lót Truyền Động (<=VN19770)

5T050-15130

513,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T050-15132 | Đệm Lót Truyền Động (=>VN19771)

5T050-15132

496,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu01754-50840 | Bu Lông Mép

01754-50840

24,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu01754-50890 | Bu Lông Mép

01754-50890

46,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu05012-00818 | Chốt Thẳng

05012-00818

8,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu06331-35012 | Chốttua Vít

06331-35012

16,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu04717-01200 | Vòng Đệmbằng Cao Su

04717-01200

11,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu01153-50812 | Bu Lông (<=VN16508)

01153-50812

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu01754-50812 | Bu Lôngmép (=>VN16509)

01754-50812

20,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu04717-00800 | Vòng Đệm Bằng Cao Su (<=VN13681)

04717-00800

12,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu04717-00810 | Vòng Đệm Bằng Cao Su (=>VN13682)

04717-00810

17,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T050-15140 | Hộp Trục Bánh Xe Trái

5T050-15140

3,535,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T050-15150 | Hộp Trục Bánh Xe Phải

5T050-15150

3,530,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu04811-06560 | Vòng Chữ O

04811-06560

33,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu01754-51235 | Bu Lông Mép

01754-51235

25,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H400-15160 | Chốt Tra Dầu

5H400-15160

19,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T051-15910 | Mối Nối Ống

5T051-15910

84,000 VNĐ
Đặt hàng
185 Nơi nhập dữ liệu5T051-15180 | Ống Thông Hơi

5T051-15180

98,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T051-25910 | Vòng Siết Ống Mềm (<=VN11201)

5T051-25910

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu14911-42750 | Kẹp Ống (=>VN11202)

14911-42750

24,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu04013-50120 | Vòng Đệm Bằng

04013-50120

4,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu01123-51235 | Bu Lông

01123-51235

12,000 VNĐ
Đặt hàng

HST / HSTSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05115352 | Puli Chữ V

5T051-15352

1,111,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0581100622 | Then Bán Nguyệt

05811-00622

24,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05119110 | Vòng Đệm Bằng

5T051-19110

30,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0217450120 | Đinh Ốc

02174-50120

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0451250120 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50120

2,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05119220 | Đệm Lót Hst

5T051-19220

7,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0814106204 | Ổbi

08141-06204

167,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0461100470 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00470

15,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05119210 | Vành Hst

5T051-19210

15,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00200

6,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu5T05119360 | Vòng Đai (=>VN11415)

5T051-19360

90,000 VNĐ
Đặt hàng
107 Nơi nhập dữ liệu5T05091100 | Kết Cấu Hst

5T050-91100

40,222,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05039005 | Kết Cấu Hst (<=VN14110)

5T050-39005

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05039006 | Kết Cấu Hst (=>VN14111)

5T050-39006

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05039007 | Kết Cấu Hst (=>VN19282)

5T050-39007

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05039008 | Kết Cấu Hst (=>VN19446)

5T050-39008

Liên hệ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05039020 | Kết Cấu Hst (=>VN19759)

5T050-39020

22,134,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5220015530 | Ổ Bi

52200-15530

196,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05119350 | Vành

5T051-19350

151,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0481106560 | Vòng Chữ O

04811-06560

33,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0112351075 | Bu Lông

01123-51075

21,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0112351040 | Bu Lông

01123-51040

11,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T05017610 | Bánh Răng (14T)

5T050-17610

849,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00200

6,000 VNĐ
Đặt hàng

 BỘ PHẬN CẤU THÀNH HST 1 / HST COMPONENT PART 1STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05091100 | Kết Cấu Hst

5T050-91100

40,222,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039005 | Kết Cấu Hst (<=VN14110)

5T050-39005

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039006 | Kết Cấu Hst (=>VN14111)

5T050-39006

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039007 | Kết Cấu Hst (=>VN19282)

5T050-39007

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039008 | Kết Cấu Hst (=>VN19446)

5T050-39008

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039020 | Kết Cấu Hst (=>VN19759)

5T050-39020

22,134,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3741057190 | Ổbi

37410-57190

200,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu6A71011710 | Đĩa

6A710-11710

2,103,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6A11035020 | Kết Cấu Nắp A (<=VN19281)

6A110-35020

Liên hệ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6C43035020 | Kết Cấu Nắp A (=>VN19282)

6C430-35020

967,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05035020 | Kết Cấu Nắp (=>VN19759)

5T050-35020

816,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T05035260 | Ống Lót (=>VN19759)

5T050-35260

163,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0481150550 | Vòng Chữ O

04811-50550

23,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu6A11035140 | Nhãndầu

6A110-35140

55,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00620

23,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6A11035030 | Kết Cấu Nắp B (<=VN19281)

6A110-35030

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu6C43035030 | Kết Cấu Nắp B (=>VN19282)

6C430-35030

966,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05035030 | Kết Cấu Nắp (=>VN19759)

5T050-35030

676,000 VNĐ
Đặt hàng
085 Nơi nhập dữ liệu5T05035260 | Ống Lót (=>VN19759)

5T050-35260

163,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0481150550 | Vòng Chữ O

04811-50550

23,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00620

23,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu3272135150 | Vành Chặn

32721-35150

293,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Trònbộ Phận Ngoài

04612-00250

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu3272135040 | Kết Cấu Khối Xylanh (<=VN19758)

32721-35040

Liên hệ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu6C43035040 | Kết Cấu Khối Xylanh (=>VN19759)

6C430-35040

6,174,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu3272135180 | Đĩa Chặn

32721-35180

133,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6641539240 | Giá Đỡ Lò Xo

66415-39240

45,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu6641539250 | Lò Xo

66415-39250

49,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu6641539470 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

66415-39470

24,000 VNĐ
Đặt hàng

 BỘ PHẬN CẤU THÀNH HST 2 / HST COMPONENT PART 2STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05091100 | Kết Cấu Hst

5T050-91100

40,222,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039005 | Kết Cấu Hst (<=VN14110)

5T050-39005

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039006 | Kết Cấu Hst (=>VN14111)

5T050-39006

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039007 | Kết Cấu Hst (=>VN19282)

5T050-39007

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039008 | Kết Cấu Hst (=>VN19446)

5T050-39008

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039020 | Kết Cấu Hst (=>VN19759)

5T050-39020

22,134,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu3741014320 | Ổ Trục Bi

37410-14320

159,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0541100825 | Đinh Lò Xo

05411-00825

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H73039320 | Trục

5H730-39320

1,644,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H73039330 | Đĩa Lắc Rung Môtơ

5H730-39330

855,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3272135150 | Vành Chặn

32721-35150

293,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu3272135070 | Kết Cấu Khối Xylanh (<=VN19758)

32721-35070

6,467,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu6C43035040 | Kết Cấu Khối Xylanh (=>VN19759)

6C430-35040

6,174,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu3272135180 | Đĩa Chặn

32721-35180

133,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu6641539240 | Giá Đỡ Lò Xo

66415-39240

45,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6641539250 | Lò Xo

66415-39250

49,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6641539470 | Kẹp TrònBộ Phận Trong

66415-39470

24,000 VNĐ
Đặt hàng

 BỘ PHẬN CẤU THÀNH HST 3 / HST COMPONENT PART 3STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05091100 | Kết Cấu Hst

5T050-91100

40,222,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039005 | Kết Cấu Hst (<=VN14110)

5T050-39005

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039006 | Kết Cấu Hst (=>VN14111)

5T050-39006

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039007 | Kết Cấu Hst (=>VN19282)

5T050-39007

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039008 | Kết Cấu Hst (=>VN19446)

5T050-39008

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039020 | Kết Cấu Hst (=>VN19759)

5T050-39020

22,134,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H73039400 | Kết Cấu (<=VN19445)

5H730-39400

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5H73039403 | Kết Cấu (=>VN19446)

5H730-39403

18,578,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3272135320 | Ổ Trục Kim

32721-35320

270,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuK700139620 | Bugi

K7001-39620

20,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5H73039600 | Kết Cấu Van

5H730-39600

4,253,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5H73039700 | Kết Cấu Van

5H730-39700

4,253,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0541100414 | Đinh Lò Xo

05411-00414

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0501200610 | Chốt Thẳng

05012-00610

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3272135332 | Đĩa Van (<=VN19445)

32721-35332

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu3272135333 | Đĩa Van (=>VN19446)

32721-35333

519,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3272135342 | Đĩa Van (<=VN19445)

32721-35342

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu3272135343 | Đĩa Van (=>VN19446)

32721-35343

609,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu6641583860 | Lò Xo

66415-83860

23,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu6641583850 | Bugi

66415-83850

171,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0481500180 | Phớt Chữ O

04815-00180

7,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0631125030 | Chốttua Vít

06311-25030

25,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0481700140 | Vòng Chữ O

04817-00140

12,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05039560 | Hàn Kín Dầu (<=VN14327)

5T050-39560

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05039562 | Hàn Kín Dầu (=>VN14328)

5T050-39562

79,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0461100360 | Kẹp Tròn Phía Trong

04611-00360

10,000 VNĐ
Đặt hàng

 BỘ PHẬN CẤU THÀNH HST 4 / HST COMPONENT PART 4STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
05 Nơi nhập dữ liệu5T05091100 | Kết Cấu Hst

5T050-91100

40,222,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039005 | Kết Cấu Hst (<=VN14110)

5T050-39005

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039006 | Kết Cấu Hst (=>VN14111)

5T050-39006

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039007 | Kết Cấu Hst (=>VN19282)

5T050-39007

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039008 | Kết Cấu Hst (=>VN19446)

5T050-39008

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05039020 | Kết Cấu Hst (=>VN19759)

5T050-39020

22,134,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu6641539550 | Đệm Lót

66415-39550

84,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5264083700 | Kết Cấu Van Giảm Áp

52640-83700

588,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu6636339710 | Đầu Máy Tiện

66363-39710

167,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu6636339720 | Lò Xo Trái

66363-39720

23,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481500120 | Phớt Chữ O

04815-00120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100170 | Kẹp Trònbộ Phận Trong

04611-00170

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0481700100 | Vòng Chữ O

04817-00100

12,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0131111040 | Bu Lông Hex Soc Hd

01311-11040

30,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu6641539560 | Vòng Đệm Lò Xo

66415-39560

22,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuK700139620 | Bugi

K7001-39620

20,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0481106530 | Vòng Chữ O

04811-06530

33,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0501200620 | Chốt Thẳng

05012-00620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu6641539540 | Vòng Đai

66415-39540

133,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu6641583503 | Kết Cấu Bơm Nạp

66415-83503

3,904,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0481106630 | Vòng Chữ O

04811-06630

33,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0481500120 | Phớt Chữ O

04815-00120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu4107141140 | Chốttua Vít

41071-41140

123,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00350

8,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0112350840 | Bu Lông

01123-50840

8,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuHHK7014070 | Bộ Lọc Hst (<=VN20442)

HHK70-14070

265,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuK756114073 | Lọc Nhớt (=>VN20443)

K7561-14073

Liên hệ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu6620436170 | Mối Nối Bộ Lọc

66204-36170

82,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0175450835 | Bu Lông Mép

01754-50835

24,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0471400080 | Đệm Lót

04714-00080

4,000 VNĐ
Đặt hàng

BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 1 / TRANSMISSION CASE INSIDE 1STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05015410 | Trục Truyền Động

5T050-15410

2,731,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5220015530 | Ổ Bi

52200-15530

196,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0810106303 | Ổ Trục

08101-06303

117,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05015420 | Bánh Răng (25T)

5T050-15420

1,606,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00250

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05015430 | Bánh Răng (19-24T)

5T050-15430

1,597,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05015610 | Đĩa Đậu Xe

5T050-15610

379,000 VNĐ
Đặt hàng

BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 2 / TRANSMISSION CASE INSIDE 2STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05016104 | Kết Cấu Trục (4042T)

5T050-16104

4,062,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05016200 | Kết Cấu Bánh Răng (16T)

5T050-16200

4,543,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5227016210 | Trục Không Tải (<=VN19657)

52270-16210

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5227016213 | Trục Không Tải (=>VN19658)

52270-16213

2,006,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuT027023630 | Ổ Bi

T0270-23630

300,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T05016250 | Kết Cấu Bánh Răng (1635T)

5T050-16250

3,802,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461200680 | Kẹp Tròn Phía Ngoài

04612-00680

32,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05016280 | Vành

5T050-16280

379,000 VNĐ
Đặt hàng

BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 3 / TRANSMISSION CASE INSIDE 3STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05016410 | Trục Bánh Xe Trái

5T050-16410

2,827,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T05016420 | Trục Bánh Xe Phải

5T050-16420

2,816,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu3660223430 | Ổ Trục Bi

36602-23430

392,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05016430 | Bánh Răng

5T050-16430

3,322,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200400 | Kẹp Trònbộ Phận Ngoài

04612-00400

13,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu3588030330 | Vành Điều Chỉnh

35880-30330

54,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461100750 | Kẹp Tròn Bộ Phận Trong

04611-00750

58,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5881316450 | Hàn Kín Dầu

58813-16450

355,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05116520 | Vấu Lồi Trục Lăn Truyền Động

5T051-16520

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05116523 | Vấu Lồi Trục Lăn Truyền Động

5T051-16523

796,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0481600420 | Vòng Chữ O

04816-00420

28,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T05116480 | Đệm Lót

5T051-16480

8,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05116472 | Vòng Đệm

5T051-16472

125,000 VNĐ
Đặt hàng
125 Nơi nhập dữ liệu0401150140 | Vòng Đệm Bằng

04011-50140

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0113851440 | Bu Lông

01138-51440

16,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05116490 | Trục Lăn Truyền Động

5T051-16490

1,130,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T05116460 | Chốt Thẳng

5T051-16460

28,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5H60116480 | Bu Lông

5H601-16480

34,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0451250140 | Vòng Đệm Lò Xo

04512-50140

2,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0814106208 | Ổ Trục

08141-06208

392,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T05115100 | Trục Lăn Truyền Động

5T051-15100

Liên hệ
Đặt hàng

BÊN TRONG HỘP TRUYỀN ĐỘNG 4 / TRANSMISSION CASE INSIDE 4STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05017110 | Trục Cần Sang Số Phụ

5T050-17110

275,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5220017120 | Chạc Thay Đổi Biên Độ (<=VN13561)

52200-17120

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5220017122 | Chạc Thay Đổi Biên Độ (=>13562)

52200-17122

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5220017123 | Chạc Thay Đổi Biên Độ (=>VN14111)

52200-17123

645,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi

07715-01605

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5H60117130 | Lò Xo Thiết Bị Chặn

5H601-17130

27,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T05017130 | Cần Sang Số Phụ

5T050-17130

204,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0481600120 | Vòng Chữ O

04816-00120

9,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5220017140 | Ống Lót

52200-17140

203,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5250017810 | Cần Thay Đổi Bộ Tách

52500-17810

311,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0541100625 | Đinh Lò Xo

05411-00625

8,000 VNĐ
Đặt hàng

PHANH / BAKESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T05017310 | Pittông

5T050-17310

714,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0481107630 | Vòng Chữ O

04811-07630

42,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0481107850 | Vòng Chữ O

04811-07850

35,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T05017510 | Hộp Phanh

5T050-17510

5,460,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5220016220 | Ổ Trục Bi

52200-16220

194,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T05017520 | Đĩa Bộ Tách

5T050-17520

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T05017530 | Đĩa Máy Dập

5T050-17530

751,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuW950322311 | Đĩa Máy Dập

W9503-22311

183,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T05017540 | Đĩa Ma Sát

5T050-17540

378,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T05017560 | Thiết Bị Chặn

5T050-17560

37,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0481111100 | Vòng Chữ O

04811-11100

53,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112350830 | Bu Lông

01123-50830

8,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T05017550 | Ổ Trục Chặn

5T050-17550

192,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T05017620 | Vành

5T050-17620

630,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0461200550 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00550

18,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5220017670 | Vành Trong

52200-17670

46,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T05017680 | Lò Xo

5T050-17680

237,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5220017660 | Vành Ngoài

52200-17660

46,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0461200280 | Kẹp Tròn Bộ Phận Ngoài

04612-00280

8,000 VNĐ
Đặt hàng