HỆ THỐNG GẶT DC-70 PRO

5/5 - (3 bình chọn)

KHUNG GẶT / HARVEST FRAMELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07847914 | Khung Gặt

5T078-47914

38,262,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07247210 | Thanh Dẫn

5T072-47210

223,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07247620 | Cửa Chắn

5T072-47620

528,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07847413 | Dụng Cụ

5T078-47413

144,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07847423 | Dụng Cụ

5T078-47423

883,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07847923 | Đĩa

5T078-47923

2,628,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0161150820 | Bu Lông

01611-50820

18,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07847930 | Thanh Cống

5T078-47930

351,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T12447140 | Bộ Gương

5T124-47140

999,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T12447150 | Vải Bạt

5T124-47150

24,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng

KHUNG GIÀN CÀO / REEL FRAMELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07854114 | Khung Giàn Cào

5T078-54114

11,855,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07254120 | Ống Lót

5T072-54120

30,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07254130 | Đai Truyền

5T072-54130

144,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07254142 | Đai Truyền

5T072-54142

191,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07879810 | Bộ Đèn

5T078-79810

896,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07879830 | Bóng Đèn (55W)

5T078-79830

178,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07241260 | Dây

5T072-41260

17,000 VNĐ
Đặt hàng

NẮP KHUNG GẶT / HARVEST FRAME COVERLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07848610 | Nắp

5T078-48610

905,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng
023 Nơi nhập dữ liệu5T07248710 | Nắp

5T072-48710

260,000 VNĐ
Đặt hàng
026 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07848810 | Nắp

5T078-48810

885,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC GIÀN CÀO / REEL CENTER SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07855110 | Trục

5T078-55110

10,183,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07855212 | Giá Treo

5T078-55212

665,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07255220 | Ống Lót

5T072-55220

23,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07255230 | Vòng Đệm

5T072-55230

32,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07855312 | Giá Treo

5T078-55312

1,051,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07255220 | Ống Lót

5T072-55220

23,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07255350 | Puli

5T072-55350

1,654,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0571200740 | Then

05712-00740

15,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401150180 | Vòng Đệm

04011-50180

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250180 | Vòng Đệm

04512-50180

4,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217250180 | Đinh Ốc

02172-50180

13,000 VNĐ
Đặt hàng

BỘ SAO GIÀN CÀO / REEL ADJUSTMENTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07255410 | Lõi Quấn

5T072-55410

5,035,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07255430 | Đĩa

5T072-55430

587,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0113351640 | Bu Lông

01133-51640

34,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm

04011-50160

4,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07255442 | Trục Lăn

5T072-55442

24,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm

04015-50100

4,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07255530 | Giá Treo

5T072-55530

38,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07255542 | Cái Chặn

5T072-55542

97,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112350860 | Bu Lông

01123-50860

11,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC RÂU CÀO LÚA / TINELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07855515 | Thanh

5T078-55515

2,845,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07855525 | Thanh

5T078-55525

2,828,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07255530 | Giá Treo

5T072-55530

38,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07255542 | Cái Chặn

5T072-55542

97,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350860 | Bu Lông

01123-50860

11,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07255612 | Chốt

5T072-55612

77,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07855622 | Chốt

5T078-55622

70,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07255810 | Đệm Đỡ

5T072-55810

149,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07255820 | Cái Chặn

5T072-55820

165,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T07855910 | Vỏ

5T078-55910

605,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07855920 | Vỏ

5T078-55920

620,000 VNĐ
Đặt hàng

LƯỠI CẮT / BLADE REAPINGLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07851903 | Thanh Lưỡi Cắt

5T078-51903

12,863,000 VNĐ
Đặt hàng
015 Nơi nhập dữ liệu5T07851970 | Lưỡi Cắt

5T078-51970

12,794,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07851910 | Bộ Lưỡi Cắt

5T078-51910

5,612,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07851922 | Cán Dao

5T078-51922

3,086,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07251330 | Lưỡi Cắt

5T072-51330

68,000 VNĐ
Đặt hàng
045 Nơi nhập dữ liệu5T12451330 | Lưỡi Gặt

5T124-51330

82,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07251340 | Đĩa

5T072-51340

66,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07251350 | Đĩa

5T072-51350

109,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07851930 | Đầu

5T078-51930

985,000 VNĐ
Đặt hàng
072 Nơi nhập dữ liệu0814106302 | Ổ Bi

08141-06302

147,000 VNĐ
Đặt hàng
073 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn

04611-00420

12,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07251370 | Đinh Tán

5T072-51370

28,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07251380 | Đinh Tán

5T072-51380

7,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07251410 | Cửa Chắn

5T072-51410

350,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07251420 | Bu Lông

5T072-51420

30,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07851430 | Bệ Đỡ

5T078-51430

1,758,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07251440 | Kẹp Dao

5T072-51440

94,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T07251450 | Thanh Dẫn

5T072-51450

63,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07251460 | Kẹp Dao

5T072-51460

88,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07251470 | Hỗ Trợ

5T072-51470

83,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu5T07251480 | Thanh Giằng

5T072-51480

16,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0175450825 | Bu Lông

01754-50825

20,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0275150080 | Đai Ốc

02751-50080

4,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T07251490 | Miếng Chèn

5T072-51490

16,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07251510 | Thanh Giằng

5T072-51510

8,000 VNĐ
Đặt hàng
235 Nơi nhập dữ liệu5T07251420 | Bu Lông

5T072-51420

30,000 VNĐ
Đặt hàng
236 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
237 Nơi nhập dữ liệu0211450100 | Đinh Ốc

02114-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0113351025 | Bu Lông

01133-51025

8,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu5T07851950 | Đĩa

5T078-51950

91,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu5T07851960 | Đĩa

5T078-51960

198,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

5,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN KÉO / TENSION ARMLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07254510 | Puli

5T072-54510

2,170,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0814106204 | Ổ Bi

08141-06204

176,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461200200 | Kẹp Tròn

04612-00200

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07254520 | Đai Xích

5T072-54520

809,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07254550 | Dây Đai

5T072-54550

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07254650 | Cần Kéo

5T072-54650

432,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07254630 | Cần Kéo

5T072-54630

94,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0401150200 | Vòng Đệm

04011-50200

4,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0551150435 | Đinh

05511-50435

3,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07254662 | Lò Xo

5T072-54662

132,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07246430 | Bu Lông

5T072-46430

51,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T07254630 | Puli Kéo

5T072-54630

94,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0401150200 | Vòng Đệm

04011-50200

4,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0551150435 | Đinh

05511-50435

3,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUMLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07852910 | Trống Khoan

5T078-52910

16,962,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T12452120 | Nắp

5T124-52120

266,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07252450 | Thanh Dẫn

5T072-52450

41,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu5T11952480 | Thanh Chống

5T119-52480

70,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07852920 | Nắp

5T078-52920

427,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T07252450 | Thanh Dẫn

5T072-52450

41,000 VNĐ
Đặt hàng
065 Nơi nhập dữ liệu5T11952480 | Thanh Chống

5T119-52480

70,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07252192 | VíT

5T072-52192

25,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07252150 | Thanh Dẫn

5T072-52150

450,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07252167 | Thanh Chống

5T072-52167

584,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0213150100 | Đinh Ốc

02131-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm

04015-50100

4,000 VNĐ
Đặt hàng
165 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
167 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm

04015-50100

4,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0115550855 | Bu Lông

01155-50855

8,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T07252175 | Thanh Chống

5T072-52175

584,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0213150100 | Đinh Ốc

02131-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm

04015-50100

4,000 VNĐ
Đặt hàng
245 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
247 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm

04015-50100

4,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0115550855 | Bu Lông

01155-50855

8,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu5T07252132 | Đĩa

5T072-52132

289,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu0112550820 | Bu Lông

01125-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
300 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
310 Nơi nhập dữ liệu5T07252450 | Thanh Dẫn

5T072-52450

41,000 VNĐ
Đặt hàng
315 Nơi nhập dữ liệu5T11952480 | Thanh Chống

5T119-52480

70,000 VNĐ
Đặt hàng
320 Nơi nhập dữ liệu0112550825 | Bu Lông

01125-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUM SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07252210 | Trục

5T072-52210

1,367,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07252290 | Then

5T072-52290

49,000 VNĐ
Đặt hàng
025 Nơi nhập dữ liệu5T07252240 | Vấu Lồi

5T072-52240

529,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07252220 | Giá Treo

5T072-52220

309,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0814106206 | Ổ Bi

08141-06206

245,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn

04611-00620

24,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112351020 | Bu Lông

01123-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T07252240 | Vấu Lồi

5T072-52240

529,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0113351020 | Bu Lông

01133-51020

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07252250 | Giá Treo

5T072-52250

734,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0814106205 | Ổ Bi

08141-06205

208,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0461100520 | Kẹp Tròn

04611-00520

18,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401150180 | Vòng Đệm

04011-50180

4,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0451250180 | Vòng Đệm

04512-50180

4,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0217250180 | Đinh Ốc

02172-50180

13,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07852310 | Trục

5T078-52310

694,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0571200735 | Then

05712-00735

15,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu0113551025 | Bu Lông

01135-51025

11,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07252320 | Giá Treo

5T072-52320

279,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0814106206 | Ổ Trục

08141-06206

245,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0461100620 | Kẹp Tròn

04611-00620

24,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0461200300 | Kẹp Tròn

04612-00300

8,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07252340 | Giá Treo

5T072-52340

599,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0461200250 | Kẹp Tròn

04612-00250

6,000 VNĐ
Đặt hàng

XÍCH TRỐNG MÁY KHOAN / AUGER DRUM CHAINLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07249212 | Bệ Đỡ

5T072-49212

180,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0113551020 | Bu Lông

01135-51020

11,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T05149300 | Xích

5T051-49300

266,000 VNĐ
Đặt hàng
034 Nơi nhập dữ liệu5T05146450 | Giá Đỡ

5T051-46450

8,000 VNĐ
Đặt hàng
036 Nơi nhập dữ liệu5T05149310 | Mối Nối

5T051-49310

60,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07249330 | Cần Kéo

5T072-49330

164,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuT205024160 | Ống Lót

T2050-24160

37,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm

04011-50160

4,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0551150430 | Chốt Chẻ

05511-50430

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T07246420 | Lò Xo

5T072-46420

172,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T07216350 | Bu Lông

5T072-16350

112,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0211450080 | Đinh Ốc

02114-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07246360 | Đai Xích

5T072-46360

344,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T07046370 | Ổ Bi

5T070-46370

165,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461200170 | Kẹp Tròn

04612-00170

6,000 VNĐ
Đặt hàng
135 Nơi nhập dữ liệu5T07046380 | Khuyên HãM

5T070-46380

13,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T05149400 | Xích

5T051-49400

215,000 VNĐ
Đặt hàng
144 Nơi nhập dữ liệu5T05149410 | Giá Đỡ

5T051-49410

5,000 VNĐ
Đặt hàng
146 Nơi nhập dữ liệu5T05149420 | Mối Nối

5T051-49420

9,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T07249430 | Cánh Tay

5T072-49430

233,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuT205024160 | Ống Lót

T2050-24160

37,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T07249440 | Lò Xo

5T072-49440

91,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T07249350 | Trục Lăn

5T072-49350

59,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0401150160 | Vòng Đệm

04011-50160

4,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu0551150430 | Chốt Chẻ

05511-50430

3,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T07252282 | Đai Xích

5T072-52282

2,005,000 VNĐ
Đặt hàng
215 Nơi nhập dữ liệu0401350180 | Vòng Đệm

04013-50180

4,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu0451250180 | Vòng Đệm

04512-50180

4,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0217250180 | Đinh Ốc

02172-50180

13,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu5T07249450 | Miếng Chặn

5T072-49450

260,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0112750820 | Bu Lông

01127-50820

8,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC NGÓN CÀO / FINGER SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T07852410 | Trục

5T078-52410

487,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0117551055 | Bu Lông

01175-51055

14,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T07852420 | Trục

5T078-52420

437,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0117551055 | Bu Lông

01175-51055

14,000 VNĐ