BỘ PHẬN HỘP TAY CẤY KW4

5/5 - (2 bình chọn)

KHUNG TAY CẤY / PLANTING FRAMELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG01731110 | Khung

PG017-31110

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0151850816 | Đinh

01518-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0212150080 | Đinh Ốc

02121-50080

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00731310 | Khung

PG007-31310

Liên hệ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0175451020 | Bu Lông

01754-51020

28,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0112351225 | Bu Lông

01123-51225

14,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0401350120 | Vòng Đệm

04013-50120

5,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP TAY CẤY / PLANTING CASELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
005 Nơi nhập dữ liệuPG00541300 | Cụm Vỏ

PG005-41300

Liên hệ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00141314 | Hộp

PG001-41314

1,232,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5W88012120 | Ống Lót

5W880-12120

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0175451016 | Bu Lông

01754-51016

14,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00141323 | Hộp

PG001-41323

374,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00127110 | Vòng Chữ O

PG001-27110

10,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00141390 | Bu Lông

PG001-41390

9,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0451250060 | Vòng Đệm

04512-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0102550625 | Bu Lông

01025-50625

6,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPG00141110 | Hộp

PG001-41110

556,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00141180 | Bugi

PG001-41180

7,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00146192 | Nắp

PG001-46192

12,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPG00141380 | Bu Lông

PG001-41380

9,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0451250060 | Vòng Đệm

04512-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
155 Nơi nhập dữ liệuPG00541100 | Cụm Nắp

PG005-41100

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPG00141122 | Vỏ

PG001-41122

359,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5W88012120 | Ống Lót

5W880-12120

9,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5W88016250 | Ống Lót

5W880-16250

Liên hệ
Đặt hàng
185 Nơi nhập dữ liệuPG00541200 | Cụm Nắp

PG005-41200

Liên hệ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPG00141130 | Vỏ

PG001-41130

207,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5W88012120 | Ống Lót

5W880-12120

9,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5W88016250 | Ống Lót

5W880-16250

Liên hệ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuPG00141140 | Miếng Đệm

PG001-41140

16,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0105350625 | Bu Lông

01053-50625

6,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệu0471700600 | Vòng Đệm

04717-00600

8,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệuPG00141210 | Vỏ

PG001-41210

44,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuPG00141220 | Miếng Đệm

PG001-41220

19,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệuPG00141340 | Phớt Dầu

PG001-41340

24,000 VNĐ
Đặt hàng

HỘP VÀ KHUNG TAY CẤY / PLANTING CASE AND FRAMELiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00741250 | Vỏ Dẫn Động Trái

PG007-41250

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPG00741260 | Vỏ Dẫn Động Phải

PG007-41260

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00141380 | Bu Lông

PG001-41380

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0451250060 | Vòng Đệm

04512-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0102550620 | Bu Lông

01025-50620

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0112350820 | Bu Lông

01123-50820

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00141332 | Hộp Trái

PG001-41332

746,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00141372 | Hộp Phải

PG001-41372

748,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0175451016 | Bu Lông

01754-51016

14,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00141350 | Phớt Dầu

PG001-41350

14,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00141360 | Vỏ Trồng Cây

PG001-41360

45,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPG00141180 | Bugi

PG001-41180

7,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng

KHỚP LY HỢP / CLUTCHLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00142112 | Trục

PG001-42112

247,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPG00127150 | Vòng Chữ O

PG001-27150

9,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00142150 | Giá Đỡ

PG001-42150

14,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPG10142160 | Lò Xo Nén

PG101-42160

84,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00142180 | Miếng Chèn (0.5mm)

PG001-42180

7,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG10142140 | Mômen Quay

PG101-42140

163,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG10142130 | Mômen Quay

PG101-42130

297,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00142170 | Vòng Đai

PG001-42170

10,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00129190 | Cái Giá

PG001-29190

86,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0461100550 | Kẹp Tròn

04611-00550

19,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00128130 | Phớt Dầu

PG001-28130

321,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00142120 | Bánh Răng (14T)

PG001-42120

203,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPG00129162 | Ổ Bi

PG001-29162

226,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0461100400 | Kẹp Tròn

04611-00400

13,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC VẬN TẢI / CONVEYING SCREWLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu4152242516 | Bu Lông

41522-42516

1,404,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu4101141549 | Chốt Hãm

41011-41549

112,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00128110 | Phớt Dầu

PG001-28110

159,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPG00442810 | Cần

PG004-42810

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00142310 | Trục

PG001-42310

136,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00142320 | Đai Xích

PG001-42320

64,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0461350090 | Kẹp Tròn

04613-50090

5,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0461200120 | Kẹp Tròn

04612-00120

5,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00114450 | Vành Chặn

PG001-14450

131,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPG00128110 | Phớt Dầu

PG001-28110

159,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00142432 | Ống Dẫn

PG001-42432

7,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00142530 | Vành

PG001-42530

10,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPG00142390 | Vòng Đai

PG001-42390

6,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPG00142522 | Cam

PG001-42522

37,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPG00142712 | Thanh Chống

PG001-42712

452,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu0461100220 | Kẹp Tròn

04611-00220

6,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPG00142550 | Bánh Răng

PG001-42550

39,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệuPG00142542 | Bánh Răng

PG001-42542

123,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệuPG00742720 | Vấu Cam

PG007-42720

124,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuPG00142740 | Then

PG001-42740

14,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuPG00142860 | Lò Xo

PG001-42860

10,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuPG00142870 | Lò Xo

PG001-42870

10,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệuPG00142840 | Vành

PG001-42840

8,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuPG00142850 | Vành

PG001-42850

9,000 VNĐ
Đặt hàng
250 Nơi nhập dữ liệu0461200160 | Kẹp Tròn

04612-00160

6,000 VNĐ
Đặt hàng
260 Nơi nhập dữ liệuPG00142824 | Ống Gió

PG001-42824

163,000 VNĐ
Đặt hàng
270 Nơi nhập dữ liệuPG00441740 | Bu Lông

PG004-41740

50,000 VNĐ
Đặt hàng
275 Nơi nhập dữ liệuPG00141750 | Bu Lông

PG001-41750

43,000 VNĐ
Đặt hàng
277 Nơi nhập dữ liệu0401550100 | Vòng Đệm

04015-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
280 Nơi nhập dữ liệu0451250100 | Vòng Đệm

04512-50100

5,000 VNĐ
Đặt hàng
290 Nơi nhập dữ liệu0211250100 | Đinh Ốc

02112-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC TRỒNG CÂY / PLANTING SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00143312 | Trục

PG001-43312

535,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPG00129170 | Cái Giá

PG001-29170

40,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPG00144260 | Phớt Dầu

PG001-44260

101,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00142344 | Bánh Răng (19T)

PG001-42344

266,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00143374 | Khớp Ly Hợp

PG001-43374

284,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00143470 | Lò Xo

PG001-43470

19,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00143490 | Vành

PG001-43490

10,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00144232 | Nhông (15T)

PG001-44232

104,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPG10142410 | Dây Chuyền

PG101-42410

118,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00144390 | Cái Chắn

PG001-44390

18,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00144310 | Chốt

PG001-44310

80,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPG00128110 | Phớt Dầu

PG001-28110

159,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPG00144334 | Trục

PG001-44334

60,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0512251020 | Đinh

05122-51020

14,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPG00134130 | Chốt

PG001-34130

7,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPG00144344 | Lò Xo

PG001-44344

28,000 VNĐ
Đặt hàng

TRỤC CHUYỂN ĐỘNG TRỒNG CÂY / PLANTING DRIVE SHAFTLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG10142210 | Trục

PG101-42210

305,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPG00144232 | Nhông (15T)

PG001-44232

104,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00142220 | Lá Tản Nhiệt

PG001-42220

83,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0541100332 | Đinh

05411-00332

5,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuPG00129170 | Ổ Bi

PG001-29170

40,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00128120 | Phớt Dầu

PG001-28120

26,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00144114 | Vấu Lồi

PG001-44114

366,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00144124 | Vấu Lồi

PG001-44124

389,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuPG10144130 | Trục

PG101-44130

221,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00144232 | Nhông (15T)

PG001-44232

104,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuPG00129170 | Ổ Bi

PG001-29170

40,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuPG00128120 | Phớt Dầu

PG001-28120

26,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPG00144150 | Dây Chuyền

PG001-44150

69,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệuPG00144190 | Cái Tăng

PG001-44190

32,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệuPG00144180 | Chốt

PG001-44180

10,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu0175450620 | Bu Lông

01754-50620

21,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu0471700600 | Vòng Đệm

04717-00600

8,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệuPG00144222 | Trục

PG001-44222

174,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệuPG00129170 | Ổ Bi

PG001-29170

40,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệuPG00144232 | Nhông (15T)

PG001-44232

104,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu0461100350 | Kẹp Tròn

04611-00350

8,000 VNĐ
Đặt hàng
240 Nơi nhập dữ liệuPG00144260 | Phớt Dầu

PG001-44260

101,000 VNĐ
Đặt hàng

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÂU / PLANTING DEPTH REGULATIONLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00161162 | Đòn Bẩy

PG001-61162

163,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPG00169110 | Lò Xo

PG001-69110

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0255250080 | Đai Ốc

02552-50080

5,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPG00161170 | Đai Bám

PG001-61170

28,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuPG00771380 | Tấm

PG007-71380

Liên hệ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00772110 | Thanh Chống

PG007-72110

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0112550816 | Bu Lông

01125-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00772190 | Tấm Phủ

PG007-72190

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0102550616 | Bu Lông

01025-50616

6,000 VNĐ
Đặt hàng

CỤM CHỈNH LẤY KHÓM MẠ / SEEDLING  TAKE REGULATIONLiên KếtHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuPG00448120 | Giá Đỡ

PG004-48120

Liên hệ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuPG00446870 | Bạc Nối

PG004-46870

Liên hệ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuPG00134120 | Chốt

PG001-34120

7,000 VNĐ
Đặt hàng
035 Nơi nhập dữ liệu0551150212 | Đinh

05511-50212

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuPG00748112 | Thanh Liên Kết

PG007-48112

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0105350612 | Bu Lông

01053-50612

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0202150060 | Đinh Ốc

02021-50060

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuPG00161170 | Đai Bám

PG001-61170

28,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuPG00748132 | Cần

PG007-48132

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuPG00446870 | Bạc Nối

PG004-46870

Liên hệ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0551150212 | Đinh

05511-50212

3,000 VNĐ
Đặt hàng
105 Nơi nhập dữ liệu0551150212 | Đinh

05511-50212

3,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuPG00448140 | Trục

PG004-48140

178,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0571200520 | Then

05712-00520

13,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuPR15146640 | Bu Lông

PR151-46640

Liên hệ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0451250060 | Vòng Đệm

04512-50060

3,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0201450060 | Đinh Ốc

02014-50060

5,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!