CẦN ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ L3218

4/5 - (1250 bình chọn)

CHẠC GẠT SỐ CHÍNH / MAIN GEAR SHIFT FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC42223512 | Cần Số

TC422-23512

720,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC82223520 | Cần Số

TC822-23520

704,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0541100522 | Đinh Lò Xo

05411-00522

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC82223540 | Thanh Chạc

TC822-23540

246,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC82223550 | Thanh Chạc

TC822-23550

246,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi Tròn

07715-01605

3,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC40223730 | Lò Xo

TC402-23730

17,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0177451025 | Bu Lông

01774-51025

16,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông

01774-51010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu0633145014 | Chốt

06331-45014

16,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0471701400 | Vòng Đệm

04717-01400

15,000 VNĐ
Đặt hàng

CHẠC GẠT SỐ CON THOI / SHUTTLE SHIFT FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC62021880 | Cần Số

TC620-21880

786,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC62021890 | Thanh Chạc

TC620-21890

91,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi Tròn

07715-01605

3,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC68218532 | Lò Xo

TC682-18532

8,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0461200120 | Kẹp Tròn

04612-00120

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC52221900 | Cần

TC522-21900

225,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0481600200 | Vòng Chữ O

04816-00200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTC40224350 | Miếng Chặn

TC402-24350

23,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

20,000 VNĐ
Đặt hàng

BIÊN ĐỘ CHẠC GẠT SỐ / RANGE GEAR SHIFT FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC41224110 | Cần Số

TC412-24110

705,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC41224130 | Thanh Càng Gạt

TC412-24130

197,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC40223210 | Thanh Chặn

TC402-23210

9,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0112350816 | Bu Lông

01123-50816

6,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi Tròn

07715-01605

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC68218532 | Lò Xo

TC682-18532

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC40224422 | Cần Gạt

TC402-24422

191,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0481600200 | Vòng Chữ O

04816-00200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC40224350 | Thanh Chặn

TC402-24350

23,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

20,000 VNĐ
Đặt hàng

CHẠC GẠT SỐ PTO / PTO GEAR SHIFT FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC42224610 | Cần Gạt Pto

TC422-24610

557,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100522 | Đinh Lò Xo

05411-00522

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC81224630 | Chạc Pto

TC812-24630

214,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi Tròn

07715-01605

3,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC40224670 | Đệm Cách

TC402-24670

17,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC40223730 | Lò Xo

TC402-23730

17,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0771501605 | Bi Tròn

07715-01605

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0177451010 | Bu Lông

01774-51010

18,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0471701000 | Vòng Đệm

04717-01000

12,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC42224433 | Cần

TC422-24433

198,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC40224350 | Thanh Chặn

TC402-24350

23,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

20,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0481600200 | Vòng Chữ O

04816-00200

12,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0471701400 | Vòng Đệm

04717-01400

15,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0633145014 | Chốt

06331-45014

16,000 VNĐ
Đặt hàng

CHẠC GẠT KHÓA BỘ VI SAI / DIFFERENTIAL LOCK SHIFT FORKSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC40226630 | Cần Số

TC402-26630

627,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC40226620 | Đầu Nối

TC402-26620

17,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC40234110 | ChốT

TC402-34110

15,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC40228400 | Trục Chạc

TC402-28400

239,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0950016287 | Phớt Nhớt

09500-16287

44,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Lò Xo

05411-00635

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC40228410 | Thanh Truyền

TC402-28410

90,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0551550800 | Đinh Khóa

05515-50800

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC40215840 | Lò Xo

TC402-15840

37,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ CHÍNH / MAIN GEAR SHIFT LEVER

f


STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC42223712 | Nắp Hộp Ly Hợp (<=105467)

TC422-23712

1,619,000 VNĐ
Đặt hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC82223710 | Nắp Hộp Ly Hợp (=>105468)

TC822-23710

1,572,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0112350825 | Bu Lông

01123-50825

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu0501200814 | Chốt

05012-00814

8,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC42223812 | Đòn Bẩy

TC422-23812

366,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệuTC42249850 | Cái Kẹp

TC422-49850

180,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTC40223870 | Tấm Chắn

TC402-23870

73,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu0461100420 | Kẹp Tròn

04611-00420

12,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC40224970 | Tấm Chắn

TC402-24970

72,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC40224760 | Lò Xo

TC402-24760

16,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệuTC40224810 | Khung Nhỏ

TC402-24810

42,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệuTC40224820 | Nút

TC402-24820

26,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0471701200 | Vòng Đệm

04717-01200

11,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuTC40224782 | Vòng Đệm

TC402-24782

36,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ CON THOI / SHUTTLE SHIFT LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC82243590 | Trục

TC822-43590

403,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Lò Xo

05411-00635

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7045157350 | Lò Xo

70451-57350

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC82245700 | Thanh Chống

TC822-45700

374,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0175450820 | Bu Lông

01754-50820

20,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệuTC82243510 | Đòn Bầy

TC822-43510

273,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC43234850 | Tay Phanh

TC432-34850

88,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC43243970 | Bu Lông

TC432-43970

38,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC43234560 | Lò Xo (<=102080)

TC432-34560

15,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC43234562 | Lò Xo (=>102081)

TC432-34562

16,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC40343920 | Bạc Nối

TC403-43920

23,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0401350080 | Vòng Đệm

04013-50080

2,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0255250080 | Đai Ốc

02552-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệuTC82245720 | Bảo Vệ

TC822-45720

94,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu0175450812 | Bu Lông

01754-50812

20,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ / SHUTTLE SHIFT RODSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC52224460 | Cần

TC522-24460

499,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Lò Xo

05411-00635

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu7045157350 | Lò Xo

70451-57350

6,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC52243550 | Bộ Thanh Truyền

TC522-43550

582,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5230075170 | Bi Liên Kết

52300-75170

177,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệuTC52243520 | Thanh

TC522-43520

270,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0217650140 | Đinh Ốc

02176-50140

8,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệuTC43243560 | Đai Ốc

TC432-43560

75,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệuTC43243570 | Đinh Ốc

TC432-43570

18,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệuTC43243532 | Thanh

TC432-43532

86,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0257450100 | Đai Ốc

02574-50100

24,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu0512251235 | Đinh

05122-51235

25,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu0401350120 | Vòng Đệm

04013-50120

4,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệuPA40176470 | Chốt

PA401-76470

10,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN SANG SỐ THEO DẪY / RANGE GEAR SHIFT LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Lò Xo

05411-00635

8,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu7045157350 | Lò Xo

70451-57350

6,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC82224710 | Bộ Cần

TC822-24710

403,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC42224490 | Cái Kẹp

TC422-24490

78,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN GẠT SỐ PTO / PTO GEAR SHIFT LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC42224822 | Đòn Bẩy

TC422-24822

160,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệuTC42224812 | Đòn Bẩy

TC422-24812

246,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTA24054660 | Bu Lông (<=105620)

TA240-54660

110,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC40254660 | Bu Lông (=>105621)

TC402-54660

26,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC40224790 | Nhíp Xe

TC402-24790

35,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0215650080 | Đinh Ốc

02156-50080

3,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0541100635 | Lò Xo

05411-00635

8,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu7045157350 | Lò Xo

70451-57350

6,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệuTC42242730 | Cái Kẹp

TC422-42730

67,000 VNĐ
Đặt hàng

CẦN LÁI BÁNH XE TRƯỚC / FRONT WHEEL DRIVE LEVERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệuTC40244360 | Đòn Bẩy

TC402-44360

219,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu0541100625 | Đin Lò Xo

05411-00625

8,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệuTC42241450 | Cái Kẹp

TC422-41450

133,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệuTC82244400 | Cần Gạt

TC822-44400

153,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu0217650100 | Đinh Ốc

02176-50100

6,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu0512251022 | Đầu Nối

05122-51022

15,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu0401350100 | Vòng Đệm

04013-50100

3,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu0551150320 | Đinh Tách Rời

05511-50320

2,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!