NHÃN HIỆU DC-70

4/5 - (1254 bình chọn)

NHÃN ĐỘNG CƠ / LABEL ENGINESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87387210 | Nhãn Lốc Máy

1J873-87210

13,000 VNĐ
Đặt hàng

NHÃN (Thân) / LABEL (Body)

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943260 | Nhãn Dán

5T119-43260

21,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943370 | Nhãn Dán

5T119-43370

953,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943340 | Nhãn Dán

5T119-43340

1,172,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943420 | Nhãn Dán (<=500809)

5T119-43420

153,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943422 | Nhãn Dán (=>500810)

5T119-43422

172,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943430 | Nhãn Dán

5T119-43430

102,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943440 | Nhãn Dán

5T119-43440

41,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07243710 | Nhãn Hiệu

5T072-43710

280,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T11944310 | ĐáNh DấU

5T119-44310

750,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0303450406 | Đinh Vít

03034-50406

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11943930 | Nhãn Dán

5T119-43930

22,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T11943940 | Nhãn Dán

5T119-43940

11,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T11943950 | Nhãn Dán

5T119-43950

11,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943960 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43960

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943962 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43962

11,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T11943290 | Nhãn Dán

5T119-43290

11,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T11943220 | Nhãn Dán

5T119-43220

11,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1583187462 | Nhãn Dán

15831-87462

173,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T05131170 | Nhãn Dán

5T051-31170

42,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T11943330 | Nhãn Dán

5T119-43330

39,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07843310 | Nhãn Dán (=>506415)

5T078-43310

11,000 VNĐ
Đặt hàng

NHÃN (Thân) / LABEL (Body)

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943260 | Nhãn Dán

5T119-43260

21,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943370 | Nhãn Dán

5T119-43370

953,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943360 | Nhãn Dán (<=509642)

5T119-43360

1,078,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943363 | Nhãn Dán (=>509643)

5T119-43363

646,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943422 | Nhãn Dán

5T119-43422

172,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943430 | Nhãn Dán

5T119-43430

102,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943440 | Nhãn Dán

5T119-43440

41,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07243710 | Nhãn Dán

5T072-43710

280,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T11944310 | ĐáNh Dấu (<=507217)

5T119-44310

750,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07244310 | Nhãn Dán (=>507218)

5T072-44310

1,139,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0303450406 | Đinh Vít

03034-50406

5,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11943930 | Nhãn Dán

5T119-43930

22,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T11943940 | Nhãn Dán

5T119-43940

11,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T11943950 | Nhãn Dán

5T119-43950

11,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943962 | Nhãn Dán

5T119-43962

11,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T11943290 | Nhãn Dán

5T119-43290

11,000 VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T11943220 | Nhãn Dán

5T119-43220

11,000 VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1583187462 | Nhãn Dán

15831-87462

173,000 VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T05131170 | Nhãn Dán

5T051-31170

42,000 VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T11943332 | Nhãn Dán

5T119-43332

33,000 VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T11944550 | Nhãn Dán

5T119-44550

33,000 VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07843310 | Nhãn Dán

5T078-43310

11,000 VNĐ
Đặt hàng

NHÃN (Gặt) / LABEL (Harvest)

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943520 | Nhãn Dán

5T119-43520

61,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943530 | Nhãn Dán

5T119-43530

81,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T11943540 | Nhãn Dán

5T119-43540

102,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943682 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43682

107,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43683

121,000 VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T11943550 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43550

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T11943552 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43552

102,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943610 | Nhãn Dán

5T119-43610

21,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943682 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43682

107,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43683

121,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T11943510 | Nhãn Dán

5T119-43510

41,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T11944140 | Nhãn Dán

5T119-44140

81,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07844130 | Nhãn Dán

5T078-44130

11,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11944410 | Nhãn Dán

5T119-44410

41,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11944420 | Nhãn Dán (<=502183)

5T119-44420

39,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11944440 | Nhãn Dán (=>502184)

5T119-44440

31,000 VNĐ
Đặt hàng

NHÃN (Gặt) / LABEL (Harvest)

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943520 | Nhãn Dán

5T119-43520

61,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943530 | Nhãn Dán (<=510378)

5T119-43530

81,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943532 | Nhãn Dán (=>510379)

5T119-43532

87,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T11943540 | Nhãn Dán (<=510378)

5T119-43540

102,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T11943542 | Nhãn Dán (=>510379)

5T119-43542

108,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (<=510452)

5T119-43683

121,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943684 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-43684

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T11943552 | Nhãn Dán

5T119-43552

102,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943610 | Nhãn Dán

5T119-43610

21,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (<=510452)

5T119-43683

121,000 VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943684 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-43684

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T11943510 | Nhãn Dán

5T119-43510

41,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T11944140 | Nhãn Dán

5T119-44140

81,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11944410 | Nhãn Dán (<=510452)

5T119-44410

41,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11944412 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-44412

33,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11944910 | Nhãn Dán

5T119-44910

44,000 VNĐ
Đặt hàng

NHÃN (Đập) / LABEL (Threshing)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943740 | Tem Kubota (<=507066)

5T119-43740

586,000 VNĐ
Đặt hàng
010 5T07943960 | Tem Kubota (=>507067)

5T079-43960

565,000 VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07243840 | Tem Kubota

5T072-43840

701,000 VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07243752 | Tem Kubota

5T072-43752

356,000 VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07243882 | Tem Kubota

5T072-43882

431,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943820 | Nhãn Dán (<=501309)

5T119-43820

19,000 VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943822 | Nhãn Dán (=>501310)

5T119-43822

21,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943682 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43682

107,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43683

121,000 VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943684 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-43684

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943620 | Nhãn Dán

5T119-43620

44,000 VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T11943660 | Nhãn Dán

5T119-43660

61,000 VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T11943670 | Nhãn Dán

5T119-43670

61,000 VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T11943610 | Nhãn Dán

5T119-43610

21,000 VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11943650 | Nhãn Dán

5T119-43650

11,000 VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11943640 | Nhãn Dán

5T119-43640

44,000 VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T11943630 | Nhãn Dán

5T119-43630

65,000 VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T11943690 | Nhãn Dán

5T119-43690

65,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943970 | Nhãn Dán (<=509337)

5T119-43970

11,000 VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943972 | Nhãn Dán (=>509338)

5T119-43972

22,000 VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T11943810 | Nhãn Dán (=>501310)

5T119-43810

22,000 VNĐ
Đặt hàng

NHÃN BỒN CHỨA LÚA / LABEL HOPPERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11976240 | Tem Kubota (<=507066)

5T119-76240

445,000 VNĐ
Đặt hàng
010 5T07976940 | Tem Kubota (=>507067)

5T079-76940

264,000 VNĐ
Đặt hàng
020 5T07943750 | Tem Kubota

5T079-43750

114,000 VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!