NHÃN HIỆU DC-70

4.0
1253

NHÃN ĐỘNG CƠ / LABEL ENGINESTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu1J87387210 | Nhãn Lốc Máy

1J873-87210

13,000VNĐ
Đặt hàng

NHÃN (Thân) / LABEL (Body)

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943260 | Nhãn Dán

5T119-43260

19,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943370 | Nhãn Dán

5T119-43370

800,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943340 | Nhãn Dán

5T119-43340

1,032,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943420 | Nhãn Dán (<=500809)

5T119-43420

143,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943422 | Nhãn Dán (=>500810)

5T119-43422

143,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943430 | Nhãn Dán

5T119-43430

90,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943440 | Nhãn Dán

5T119-43440

36,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07243710 | Nhãn Hiệu

5T072-43710

232,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T11944310 | ĐáNh DấU

5T119-44310

445,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0303450406 | Đinh Vít

03034-50406

4,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11943930 | Nhãn Dán

5T119-43930

19,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T11943940 | Nhãn Dán

5T119-43940

10,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T11943950 | Nhãn Dán

5T119-43950

10,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943960 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43960

Liên hệ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943962 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43962

10,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T11943290 | Nhãn Dán

5T119-43290

10,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T11943220 | Nhãn Dán

5T119-43220

10,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1583187462 | Nhãn Dán

15831-87462

149,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T05131170 | Nhãn Dán

5T051-31170

45,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T11943330 | Nhãn Dán

5T119-43330

36,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07843310 | Nhãn Dán (=>506415)

5T078-43310

10,000VNĐ
Đặt hàng

NHÃN (Thân) / LABEL (Body)

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943260 | Nhãn Dán

5T119-43260

19,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943370 | Nhãn Dán

5T119-43370

800,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943360 | Nhãn Dán (<=509642)

5T119-43360

890,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943363 | Nhãn Dán (=>509643)

5T119-43363

533,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943422 | Nhãn Dán

5T119-43422

143,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943430 | Nhãn Dán

5T119-43430

90,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943440 | Nhãn Dán

5T119-43440

36,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T07243710 | Nhãn Dán

5T072-43710

232,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T11944310 | ĐáNh Dấu (<=507217)

5T119-44310

445,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07244310 | Nhãn Dán (=>507218)

5T072-44310

910,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu0303450406 | Đinh Vít

03034-50406

4,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11943930 | Nhãn Dán

5T119-43930

19,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T11943940 | Nhãn Dán

5T119-43940

10,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T11943950 | Nhãn Dán

5T119-43950

10,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943962 | Nhãn Dán

5T119-43962

10,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T11943290 | Nhãn Dán

5T119-43290

10,000VNĐ
Đặt hàng
180 Nơi nhập dữ liệu5T11943220 | Nhãn Dán

5T119-43220

10,000VNĐ
Đặt hàng
190 Nơi nhập dữ liệu1583187462 | Nhãn Dán

15831-87462

149,000VNĐ
Đặt hàng
200 Nơi nhập dữ liệu5T05131170 | Nhãn Dán

5T051-31170

45,000VNĐ
Đặt hàng
210 Nơi nhập dữ liệu5T11943332 | Nhãn Dán

5T119-43332

27,000VNĐ
Đặt hàng
220 Nơi nhập dữ liệu5T11944550 | Nhãn Dán

5T119-44550

25,000VNĐ
Đặt hàng
230 Nơi nhập dữ liệu5T07843310 | Nhãn Dán

5T078-43310

10,000VNĐ
Đặt hàng

NHÃN (Gặt) / LABEL (Harvest)

(Áp dụng Serial : <=507066 về trước)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943520 | Nhãn Dán

5T119-43520

54,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943530 | Nhãn Dán

5T119-43530

72,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T11943540 | Nhãn Dán

5T119-43540

89,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943682 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43682

108,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43683

100,000VNĐ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T11943550 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43550

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T11943552 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43552

83,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943610 | Nhãn Dán

5T119-43610

19,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943682 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43682

108,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43683

100,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T11943510 | Nhãn Dán

5T119-43510

36,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T11944140 | Nhãn Dán

5T119-44140

72,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T07844130 | Nhãn Dán

5T078-44130

10,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11944410 | Nhãn Dán

5T119-44410

36,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11944420 | Nhãn Dán (<=502183)

5T119-44420

36,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11944440 | Nhãn Dán (=>502184)

5T119-44440

27,000VNĐ
Đặt hàng

NHÃN (Gặt) / LABEL (Harvest)

(Áp dụng Serial : =>507067 trở đi)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943520 | Nhãn Dán

5T119-43520

54,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943530 | Nhãn Dán (<=510378)

5T119-43530

72,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T11943532 | Nhãn Dán (=>510379)

5T119-43532

72,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T11943540 | Nhãn Dán (<=510378)

5T119-43540

89,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T11943542 | Nhãn Dán (=>510379)

5T119-43542

89,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (<=510452)

5T119-43683

100,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T11943684 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-43684

Liên hệ
Đặt hàng
050 Nơi nhập dữ liệu5T11943552 | Nhãn Dán

5T119-43552

83,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943610 | Nhãn Dán

5T119-43610

19,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (<=510452)

5T119-43683

100,000VNĐ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943684 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-43684

Liên hệ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T11943510 | Nhãn Dán

5T119-43510

36,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T11944140 | Nhãn Dán

5T119-44140

72,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11944410 | Nhãn Dán (<=510452)

5T119-44410

36,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11944412 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-44412

27,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11944910 | Nhãn Dán

5T119-44910

36,000VNĐ
Đặt hàng

NHÃN (Đập) / LABEL (Threshing)STTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11943740 | Tem Kubota (<=507066)

5T119-43740

516,000VNĐ
Đặt hàng
010 5T07943960 | Tem Kubota (=>507067)

5T079-43960

475,000VNĐ
Đặt hàng
020 Nơi nhập dữ liệu5T07243840 | Tem Kubota

5T072-43840

542,000VNĐ
Đặt hàng
030 Nơi nhập dữ liệu5T07243752 | Tem Kubota

5T072-43752

271,000VNĐ
Đặt hàng
040 Nơi nhập dữ liệu5T07243882 | Tem Kubota

5T072-43882

380,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943820 | Nhãn Dán (<=501309)

5T119-43820

19,000VNĐ
Đặt hàng
060 Nơi nhập dữ liệu5T11943822 | Nhãn Dán (=>501310)

5T119-43822

19,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943682 | Nhãn Dán (<=500689)

5T119-43682

108,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943683 | Nhãn Dán (=>500690)

5T119-43683

100,000VNĐ
Đặt hàng
070 Nơi nhập dữ liệu5T11943684 | Nhãn Dán (=>510453)

5T119-43684

Liên hệ
Đặt hàng
080 Nơi nhập dữ liệu5T11943620 | Nhãn Dán

5T119-43620

36,000VNĐ
Đặt hàng
090 Nơi nhập dữ liệu5T11943660 | Nhãn Dán

5T119-43660

54,000VNĐ
Đặt hàng
100 Nơi nhập dữ liệu5T11943670 | Nhãn Dán

5T119-43670

54,000VNĐ
Đặt hàng
110 Nơi nhập dữ liệu5T11943610 | Nhãn Dán

5T119-43610

19,000VNĐ
Đặt hàng
120 Nơi nhập dữ liệu5T11943650 | Nhãn Dán

5T119-43650

10,000VNĐ
Đặt hàng
130 Nơi nhập dữ liệu5T11943640 | Nhãn Dán

5T119-43640

36,000VNĐ
Đặt hàng
140 Nơi nhập dữ liệu5T11943630 | Nhãn Dán

5T119-43630

54,000VNĐ
Đặt hàng
150 Nơi nhập dữ liệu5T11943690 | Nhãn Dán

5T119-43690

54,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943970 | Nhãn Dán (<=509337)

5T119-43970

10,000VNĐ
Đặt hàng
160 Nơi nhập dữ liệu5T11943972 | Nhãn Dán (=>509338)

5T119-43972

19,000VNĐ
Đặt hàng
170 Nơi nhập dữ liệu5T11943810 | Nhãn Dán (=>501310)

5T119-43810

19,000VNĐ
Đặt hàng

NHÃN BỒN CHỨA LÚA / LABEL HOPPERSTTHình ảnhTên SPMã SPGiáSố lượngĐặt Hàng
010 Nơi nhập dữ liệu5T11976240 | Tem Kubota (<=507066)

5T119-76240

392,000VNĐ
Đặt hàng
010 5T07976940 | Tem Kubota (=>507067)

5T079-76940

222,000VNĐ
Đặt hàng
020 5T07943750 | Tem Kubota

5T079-43750

95,000VNĐ
Đặt hàng
Don`t copy text!