[WSMDC70] BỘ PHẬN GẶT

5/5 - (1 bình chọn)

I.CƠ CẤU

1.CẤU TRÚC THANH LƯỠI CẮT

Thanh lưỡi cắt là để gặt phần chân phía trước của cây lúa.

(1) Giá giữ cam
(2) Cam
(3) Bánh răng 16T
(4) Giá giữ bạc đạn
(5) Trục truyền động đầu máy
(6) Trục truyền động lưỡi dao gặt
(7) Tay truyền động lưỡi dao gặt
(8) Đầu dao
(9) Kẹp dao
(10) Lưỡi dao gặt
(11) Lưỡi dao cắt bên dưới

2.CẤU TRÚC XÍCH TRUYỀN BỘ PHẬN GẶT

Xích truyền động bộ phận gặt là để truyền động lực để truyền động đầu máy.
(1) Trục truyền động băng tải lúa
(2) Xích truyền động đầu máy
(3) Thiết bị điều chỉnh độ căng
(4) Trục truyền động đầu máy
(5) Đĩa xích

3.CẤU TRÚC TRỐNG CUỐN LÚA TRƯỚC

Trống cuốn lúa phía trước chuyển thóc đã được gặt từ đầu đến băng tải lúa.
(1) Giá đỡ trống
(2) Trục tĩnh
(3) Giá đỡ trục khuỷu
(4) Giá đỡ chốt
(5) Trục khuỷu
(6) Chốt
(7) Đĩa xích truyền động trống cuốn lúa phía trước

II.BẢO DƯỠNG

1.THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG BỘ PHẬN GẶT

Mục Thông số kỹ thuật Giới hạn bảo dưỡng
Khe hở giữa thanh cản và đầu mút của đĩa xoắn khoan xoắn cuốn lúa phía trước 1 đến 6 mm
0,04 đến 0,2 in.
Kích thước đồng hồ đo độ căng xích truyền động bộ phận gặt 9,0 đến 11 mm
0,36 đến 0,43 in.
Khoảng cách lò xo căng xích truyền động trống cuốn lúa phía trước 149 đến 151 mm
5,87 đến 5,94 in.
Kích thước lò xo căng dây đai truyền động guồng cào 217 đến 219 mm
8,55 đến 8,62 in.

2.MÔMEN XOẮN XIẾT CHẶT CHO BỘ PHẬN GẶT

Mômen xoắn siết chặt vít, bu-lông và đai ốc trong bảng bên dưới được chỉ định đặc biệt.
(Đối với các vít, bu-lông và đai ốc thông thường: Tham khảo
2-11.)

Mục N-m Kgf-m lbf-ft
Đai ốc lắp ráp đĩa xích truyền động trống cuốn lúa phía trước 166,7 đến 186,3 17 đến 19 123 đến 137
Bu-lông và đai ốc lắp ráp trục khuỷu 48,1 đến 55,9 4,91 đến 5,70 35,5 đến 41,2
Đai ốc trục truyền động dạng xoắn 166,7 đến 186,3 17 đến 19 123 đến 137
Bu-lông lắp ráp ngón cuốn 9,80 đến 11,8 1,00 đến 1,20 7,23 đến 8,70
Cam truyền động lưỡi dao gặt 230 đến 250 23,5 đến 25,4 170 đến 183

3.KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH

[3.1] ĐIỀU CHỈNH KHE HỞ CÁNH XOẮN CUỐN LÚA TRƯỚC

1. Kiểm tra khe hở (A) giữa thanh cản (1) và đầu mút cánh xoắn trống cuốn lúa phía trước (2).
2. Để điều chỉnh khe hở (A), nới lỏng bu-lông lắp ráp thanh cản (3) và điều chỉnh bằng cách di chuyển thanh cản (1) lên hoặc xuống.
(1) Thanh cản
(2) Cánh xoắn trống cuốn lúa phía trước
(3) Bu-lông
(A) Khe hở

Khe hở (A) giữa thanh cản và đầu mút của đĩa xoắn trục khoan phía trước Thông số kỹ thuật bảo dưỡng 1 đến 6 mm
0,04 đến 0,2 in.

4.THÁO VÀ LẮP RÁP

[4.1] BỘ PHẬN GẶT

[4.1.1] THÁO MỘT PHẦN BỘ PHẬN GẶT
⛔️QUAN TRỌNG
• Làm việc trên bề mặt bê tông bằng phẳng.
• Làm việc với tốc độ động cơ ở 2000 phút
-1 (vòng/phút) hoặc cao hơn, cài cần sang số phụ ở “TỐC ĐỘ THẤP” và cài cần sang số chính ở “TỐC ĐỘ TỐI THIỂU”
.
1. Đặt một miếng gỗ cao khoảng 10 cm (3,9 in.) dưới bộ phận gặt để giúp tháo và lắp lại bộ phận gặt dễ dàng hơn.
2. Tháo nắp (1) và tháo xích truyền động bộ phận gặt (2).
3. Tháo ống thủy lực (3) được sử dụng để nâng và hạ guồng cào.

(1) Nắp
(2) Xích truyền động bộ phận gặt

(3) Ống thủy lực nâng và hạ guồng cào
4. Tháo kẹp cáp điện của quạt hút bụi (4).
5. Tháo hai bu-lông lắp ráp bộ phận gặt (5).
6. Khởi động động cơ, hạ thấp băng tải lúa, và sau khi xác nhận rằng bộ phận gặt đã được tháo ra, cho máy gặt đập liên hợp chạy lùi về phía sau.
(Khi lắp ráp lại)
• Lắp đúng xích truyền động bộ phận gặt.
(4) Quạt hút bụi

(5) Bu-lông lắp ráp bộ phận gặt
• Đảm bảo rằng móc lò xo căng xích truyền động bộ phận gặt không bị vặn xoắn khi lắp ráp.
• Điều chỉnh kích thước đồng hồ đo độ căng xích truyền động bộ phận gặt (A) theo thông số kỹ thuật bảo dưỡng.

Kích thước đồng hồ đo độ căng xích truyền động của bộ phận gặt (A) Thông số kỹ thuật bảo dưỡng 9,0 đến 11 mm
0,36 đến 0,43 in.

(Tham khảo)
Nếu kích thước (A) nằm trong thông số kỹ thuật bảo dưỡng, khoảng cách lò xo căng phải tương ứng với giá trị trong bảng này.

(A) Kích thước

Khoảng cách lò xo căng Thông số kỹ thuật bảo dưỡng 149 đến 151 mm
5,87 đến 5,94 in.

[4.2] TRỐNG CUỐN LÚA TRƯỚC

[4.2.1] THÁO XÍCH TRỐNG CUỐN LÚA
1. Tháo bộ guồng cào.
2. Tháo lưỡi dao gặt và trục truyền động lưỡi dao gặt 2.
3. Tháo xích truyền động trống cuốn lúa phía trước phía trước (1).
4. Tháo xích truyền động ngược guồng cào (2).
5. Tháo đai ốc lắp ráp (4) và sau đó tháo bánh chủ động trống cuốn lúa phía trước (3).
(1) Xích truyền động trống cuốn lúa phía trước
(2) Xích truyền động ngược guồng cào
(3) Đĩa xích truyền động trống cuốn lúa phía trước
(4) Đai ốc

(Khi lắp ráp lại)
• Điều chỉnh độ căng xích truyền động trống cuốn lúa phía trước (1) tuân theo thông số kỹ thuật.

• Tra keo khóa ren vào đai ốc lắp ráp (4) của bánh xích truyền động khoan xoắn cuốn lúa phía trước (3) và sau đó siết chặt tới mômen xoắn quy định.

Khoảng cách lò xo căng xích truyền động trống cuốn lúa phía trước Thông số kỹ thuật bảo dưỡng 149 đến 151 mm
5,87 đến 5,94 in.
Mômen xoắn siết chặt Đai ốc lắp ráp đĩa xích truyền động trống cuốn lúa phía trước 166,7 đến 186,3 N-m
17 đến 19 kgf-m
123 đến 137 lbf-ft
[4.2.2] THÁO TRỤC TRUYỀN ĐỘNG TRỐNG CUỐN LÚA TRƯỚC
Dụng cụ cần thiết
• Keo khóa ren (ThreeBond 1324B hoặc tương đương)
1. Tháo bu-lông lắp ráp (1) của giá giữ bạc đạn trục truyền động trống cuốn lúa phía trước.
2. Tháo bu-lông điều chỉnh độ cao của trống cuốn lúa phía trước (2).
3. Tháo các ống thủy lực (3) xi-lanh guồng cào.
4. Tháo các đai ốc lắp ráp (4) ở tấm điều chỉnh độ cao trống cuốn lúa phía trước và sau đó tháo tấm điều chỉnh độ cao trống cuốn lúa phía trước (5).
5. Tháo vách chia bên phải.
6. Tháo các nắp bên hông phải của trống.

(1) Bu-lông
(2) Bu-lông điều chỉnh độ cao của trống cuốn lúa phía trước
(3) Ống thủy lực

(4) Đai ốc (5) Tấm điều chỉnh độ cao của trống cuốn lúa phía trước
7. Tháo nắp trống phải (6).
8. Tháo đai ốc (7) của trục truyền động trục khoan phía trước.
9. Tháo bu-lông lắp ráp trục khuỷu và đai ốc (8).

10. Tháo các bu-lông lắp ráp giá đỡ (9) của trục truyền động trống cuốn lúa phía trước (11).
11. Rút ra cả cụm gía giữ bạc đạn (10) và trục truyền động (11).

(6) Nắp trống phải
(7) Đai ốc
(8) Bu-lông và đai ốc

(9) Bu-lông
(10) Giá giữ bạc đạn
(11) Trục truyền động trống cuốn lúa phía trước

(Khi lắp ráp lại)
• Tra keo khóa ren vào các bu-lông và đai ốc lắp ráp trục khuỷu (8) và đai ốc trục truyền động trục khoan phía trước (7) và siết chặt tới mômen xoắn quy định.

Mômen xoắn siết chặt Bu-lông và đai ốc lắp ráp trục khuỷu (8) 48,1 đến 55,9 N-m
4,91 đến 5,70 kgf-m
35,5 đến 41,2 lbf-ft
Đai ốc trục truyền động trục khoan phía trước (7) 166,7 đến 186,3 N-m
17 đến 19 kgf-m
123 đến 137 lbf-ft
[4.2.3] THÁO TRỤC TRỐNG CUỐN LÚA
Dụng cụ cần thiết
• Keo khóa ren (ThreeBond 1324B hoặc tương đương)
1. Tháo các ống thủy lực (1) xi-lanh guồng cào.
2. Tháo bu-lông điều chỉnh độ cao của trống cuốn lúa phía trước (2).
3. Tháo các bu-lông ổn định vị trí ngón cuốn (3) của ngón cuốn của trống cuốn lúa phía trước.
(1) Ống thủy lực
(2) Bu-lông điều chỉnh
(3) Bu-lông ổn định vị trí chốt

4. Tháo các đai ốc và bu-lông lắp ráp (4) khỏi tấm điều chỉnh độ cao trống cuốn lúa phía trước và sau đó tháo tấm điều chỉnh độ cao trống cuốn lúa phía trước (5).
5. Tháo nắp bên trái trống (6).
6. Tháo vách chia bên trái.
7. Tháo các nắp bên hông trái của trống.
8. Tháo bu-lông lắp ráp trục khuỷu (9) và đai ốc (10).

(4) Bu-lông và đai ốc
(5) Tấm điều chỉnh độ cao của trống cuốn lúa phía trước

(6) Nắp bên trái trống
(7) Vách chia
(8) Nắp bên hông của trống

(9) Bu-lông
(10) Đai ốc
9. Tháo bu-lông lắp ráp bánh xích trống (11).
10. Rút giá đỡ trống và giá đỡ trục khuỷu cùng với trục cố định trống cuốn lúa phía trước (12) qua khía trong tấm bên hông.
11. Tháo trống cuốn lúa phía trước.
(Khi lắp ráp lại)
• Tra keo khóa ren vào các bu-lông (9) và đai ốc (10) lắp ráp trục khuỷu và siết chặt tới mômen xoắn quy định.
• Siết chặt bu-lông (9) và đai ốc (10) lắp ráp trục khuỷu tới mômen xoắn siết chặt quy định.

(11) Bu-lông
(12) Trục cố định trống cuốn lúa phía trước

Mômen xoắn siết chặt Bu-lông (9) và đai ốc (10) lắp ráp trục khuỷu. 48,1 đến 55,9 N-m
4,91 đến 5,70 kgf-m
35,5 đến 41,2 lbf-ft

[4.3] GIÁ ĐỠ NGÓN CÀO LÚA

[4.3.1] THÁO GIÁ ĐỠ NGÓN CÀO
Dụng cụ cần thiết
• Keo khóa ren (ThreeBond 1324B hoặc tương đương)
1. Tháo các nắp trống cuốn lúa (1) trên trống cuốn lúa phía trước.
2. Tháo bu-lông lắp ráp chốt (3) và đai ốc, và sau đó tháo các ngón cuốn (2).
3. Tháo vòng chặn (5).
4. Tháo các bu-lông lắp ráp trục khuỷu (7), sau đó tháo trục khuỷu (6).
5. Tháo giá đỡ ngón cuốn (4).
(1) Nắp trống cuốn lúa
(2) Chốt
(3) Bu-lông lắp ráp ngón cuốn
(4) Giá đỡ chốt
(5) Vòng chặn
(6) Trục khuỷu
(7) Bu-lông lắp ráp trục khuỷu

(Khi lắp ráp lại)
• Đảm bảo không có khoảng hở giữa trống cuốn lúa phía trước và nắp của trống cuốn lúa (1).

• Tra keo khóa ren vào các bu-lông lắp ráp ngón cuốn (3) trước khi lắp ráp lại.
• Tra mỡ bôi trơn vào bề mặt bên trong của giá đỡ ngón cuốn (4) và bề mặt ngoài của ngón cuốn (2) rồi lắp lại.
• Siết chặt bu-lông lắp ráp ngón cuốn (3) và bu-lông lắp ráp trục khuỷu (7) tới mômen xoắn siết chặt quy định.

Mômen xoắn siết chặt Bu-lông lắp ráp ngón cuốn (3) 9,80 đến 11,8 N-m
1,00 đến 1,20 kgf-m
7,23 đến 8,70 lbf-ft
Bu-lông lắp ráp trục khuỷu (7) 48,1 đến 55,9 N-m
4,91 đến 5,70 kgf-m
35,5 đến 41,2 lbf-ft

[4.4] GUỒNG CÀO

[4.4.1] THÁO GUỒNG CÀO
1. Tháo nắp bên hông bên phải.
2. Tháo dây đai truyền động guồng cào (1).

3. Tháo các bu-lông lắp ráp guồng cào (2) ở bên trái và phải.
4. Tháo bộ guồng cào.
(1) Dây đai truyền động guồng cào
(2) Bu-lông

(3) Bộ guồng cào
(Khi lắp ráp lại)
• Điều chỉnh độ căng dây đai truyền động guồng cào (1) theo thông số kỹ thuật.

Kích thước lò xo căng dây đai truyền động guồng cào Thông số kỹ thuật bảo dưỡng 217 đến 219 mm
8,55 đến 8,62 in.

• Tra mỡ bôi trơn vào bề mặt trượt của phần lắp guồng cào.
(4) Bề mặt trượt

[4.5] LƯỠI DAO GẶT

[4.5.1] THÁO LƯỠI DAO GẶT
⚠️CHÚ Ý
• Không sờ vào lưỡi dao.
• Đeo găng tay bảo vệ. Nhờ người khác giúp và giữ cả hai đầu để tháo và lắp.
1. Tháo nắp bên hông phía bên phải bộ phận gặt (1), (2).
2. Tháo tấm bảo vệ hông lưỡi dao gặt (3).
3. Tháo các bu-lông và đai ốc lắp ráp (5) (cả hai) từ các đầu thanh truyền (4).
4. Nới lỏng bu-lông lắp ráp (7) trên tay truyền động lưỡi dao gặt (6) và tháo tay truyền động lưỡi dao gặt (6).

(1) Nắp bên hông
(2) Nắp bên hông

(3) Tấm bảo vệ hông lưỡi dao gặt
(4) Đầu thanh truyền
(5) Bu-lông và đai ốc
(6) Tay truyền động lưỡi dao gặt
(7) Bu-lông
5. Tháo bộ lưỡi xốc (8).
6. Trượt bộ dao gặt (9) về bên phải để kéo toàn bộ cụm dao gặt ra.
(Khi lắp ráp lại)
• Khi lắp ráp các đầu thanh (4), lắp ráp với phần dập nổi (phần nhô ra) (10) hướng ra ngoài.
• Đảm bảo rãnh phớt bụi (11) hướng ra ngoài.
 
• Khi lắp tay truyền động dao gặt (6) vào trục truyền động dao gặt 2 (12), căn các dấu cân chỉnh tương ứng (13).
• Đảm bảo rằng lưỡi dao gặt (14) ở trung tâm trên lưỡi dao cắt bên dưới (15) khi tay truyền động lưỡi dao gặt (6) nằm dọc.
• Lắp các bu-lông (7) sao cho tay truyền động lưỡi dao gặt (6) song song với đầu thanh (4).
(6) Tay truyền động lưỡi dao gặt
(12) Trục truyền động lưỡi dao gặt 2
(13) Dấu cân chỉnh
(14) Lưỡi dao gặt
(15) Lưỡi dao cắt bên dưới

Phần nhô ra (A) Trị số tham chiếu 10,5 mm 0,413 in.

(4) Đầu thanh truyền
(6) Tay truyền động lưỡi dao gặt
(7) Bu-lông
(A) Phần nhô ra

[4.5.2] THÁO THANH TRUYỀN ĐỘNG LƯỠI CẮT
1. Tháo giá giữ bạc đạn (2) của trục truyền động dao gặt 2 (1) và sau đó tháo bạc đạn.
(1) Trục truyền động lưỡi dao gặt 2
(2) Giá giữ bạc đạn
2. Tháo khoen bên ngoài (3) rồi sau đó tháo trục truyền động lưỡi dao gặt 2 (1).
3. Tháo xích truyền động trống trục khoan phía trước (4).
(1) Trục truyền động lưỡi dao gặt 2
(3) Vòng chặn bên ngoài
(4) Xích truyền động trống cuốn lúa phía trước
6. Tháo bu-lông lắp ráp (8) của trục truyền động lưỡi dao gặt 1 (7).
7. Tháo trục truyền động lưỡi dao gặt 1 (7).
(5) Nắp xích truyền động bộ phận gặt
(6) Xích truyền động bộ phận gặt
(7) Trục truyền động lưỡi dao gặt 1
(8) Bu-lông
(9) Cam truyền động lưỡi dao gặt
(Khi lắp ráp lại)
• Lắp đúng xích truyền động bộ phận gặt.
• Đảm bảo rằng móc lò xo căng xích truyền động bộ phận gặt không bị vặn xoắn khi lắp ráp.
• Điều chỉnh kích thước đồng hồ đo độ căng xích truyền động bộ phận gặt (A) theo thông số kỹ thuật.

Kích thước đồng hồ đo độ căng xích truyền động của bộ phận gặt “A” Thông số kỹ thuật bảo dưỡng 9 đến 11 mm
0,36 đến 0,43 in.

• Nếu cam truyền động lưỡi dao gặt (9) được tháo, siết chặt lại đến mô-men xoắn quy định.
• Cam truyền động lưỡi dao gặt (9) có ren trái.
• Khi lắp các bu-lông khóa (10), lắp chúng vào các lỗ gần nhất với bề mặt vát (A).
(9) Cam truyền động lưỡi dao gặt
(10) Bu-lông khóa

Mômen xoắn siết chặt Cam truyền động lưỡi dao gặt (9) 230 đến 250 N-m
23,5 đến 25,4 kgf-m
170 đến 183 lbf-ft

HẾT

Don`t copy text!