[WSMDC35] BỘ PHẬN GẶT

5/5 - (1 bình chọn)

I.CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG

1.MÁY MÓC

[1.1] CẤU TRÚC HOẠT ĐỘNG

Bảng tải cấp liệu

(1) Thùng băng tải cấp liệu
(2) Trục thùng băng tải cấp liệu
(3) Đĩa băng tải cấp liệu
(4) Xích băng tải cấp liệu
(5) Moay ơ truyền động lùi băng tải cấp liệu
(6) Thanh lùi
(7) Bánh xích (27 răng)
(8) Nắp trục truyền động của băng tải cấp liệu
(9) bánh xích (27 răng)
(10) Trục truyền động của băng tải
(11) Pu-li truyền động băng tải

Trục tải dạng xoắn phía trước

(1) Giá đỡ trục
(2) Trục cố định
(3) Giá đỡ tay quay
(4) Giá đỡ chốt
(5) Tay quay
(6) Chốt của trục tải lúa dạng xoắn phía trước
(7) Giá đỡ tay quay
(8) Đia xích truyền động của trục băng tải

II.BẢO DƯỠNG

1.KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH

[1.1] LƯỠI DAO GẶT

⚠️CHÚ Ý
• Khi kiểm tra hoặc điều chỉnh, phải tắt máy và dừng trên mặt đất bằng phẳng.

Điều chỉnh lưỡi dao gặt và bộ phận kẹp dao
⚠️ NGUY HIỂM
• Không sờ vào lưỡi dao.
• Đeo găng tay bảo vệ. Nhờ một người khác giúp bạn khi tháo và ráp bằng cách đỡ hai đầu.
1. Tháo lưỡi dao gặt theo một khối.
2. Làm sạch đất, gỉ, v.v… bằng bàn chải sắt.
3. Điều chỉnh khe hở
(A) giữa dao gặt (1) và bộ phận kẹp dao (2) bằng cách thêm hoặc tháo một miếng chêm (4).
4. Tra dầu toàn bộ lưỡi dao gặt và kiểm tra chắc chắn rằng dao di chuyển qua lại êm ái.

Khe hở (A) giữa dao gặt Thông số kỹ thuật nhà sản xuất  0,3 đến 1mm

(1) Lưỡi dao gặt
(2) Bộ phận kẹp dao
(3) Lưỡi dao cắt phía dưới
(4) Điều chỉnh miếng chêm
(A) Khe hở

[1.2] TRỤC TẢI LÚA PHÍA TRƯỚC

Khoảng hở giữa đầu mút của đòn ngang xoắn trên trục tải lúa dạng xoắn phía trước và bàn máy
1. Xác nhận rằng khoảng hở (A)
giữa đầu mút của đòn ngang xoắn ốc trên trục tải lúa dạng xoắn phía trước và bàn máy là từ 6 đến 8 mm.
2. Để điều chỉnh khoảng hở, nới lỏng những đai ốc bên trái và phải (1) trên đòn ngang điều chỉnh độ cao của trục tải lúa dạng xoắn phía trước (2), và sau đó điều chỉnh bên trái và phải mặt trên bu-lông điều chỉnh của trục tải lúa dạng xoắn phía trước (3).

Khoảng hở (A) giữa đầu mút của đòn ngang xoắn ốc trên trục tải lúa dạng xoắn phía trước và bàn máy Thông số kỹ thuật của nhà sản xuất Từ 6 đến 8 mm

(1) Đai ốc
(2) Đòn ngang điều chỉnh độ cao của trục băng tải lúa dạng xoắn phía trước
(3) Bu lông điều chỉnh
(A) Khe hở

Khoảng hở giữa đầu chốt của trục tải lúa dạng xoắn phía trước và bàn máy
1. Xác nhận rằng khoảng hở (A)
giữa đầu chốt của trục tải lúa dạng xoắn phía trước và bàn máy là từ 6 đến 8 mm.
2. Để điều chỉnh những khoảng hở, nới lỏng 2 bu-lông cố định (1) trên trục điều chỉnh và sau đó xoay trục điều chỉnh bằng tua-vít được gài vào lỗ trống của trục.

Khoảng hở (A) giữa đầu chốt của trục băng tải lúa dạng xoắn phía trước và bàn máy Thông số kỹ thuật của nhà sản xuất Từ 6 đến 8 mm

(1) Bu lông
(A) Khe hở

Khoảng cách giữa lưỡi cào và đầu của đòn ngang xoắn ốc trên trục tải lúa dạng xoắn phía trước
1. Xác nhận rằng khoảng hở giữa bộ nạo (1) và đầu của đòn ngang xoắn ốc (2) trên trục tải lúa dạng xoắn phía trước là từ 1 đến 6 mm.
2. Để điều chỉnh khoảng hở, nới lỏng đai ốc lắp ráp của lưỡi cào (3) và sau đó thay đổi khoảng hở bằng cách di chuyển bộ nạo (1) lên hoặc xuống.

Khoảng hở (A) giữa bộ nạo và đầu của đòn ngang xoắn ốc trên thùng băng tải lúa dạng xoắn phía trước Thông số kỹ thuật của nhà sản xuất Từ 1 đến 6 mm

(1) Bộ nạo
(2) Đòn ngang xoắn ốc trên thùng băng tải dạng xoắn phía trước
(3) Đai ốc
(A) Khe hở

2.THÁO RỜI VÀ LẮP RÁP

[2.1] LƯỠI DAO GẶT

⚠️CHÚ Ý
• Không sờ vào lưỡi dao.
• Mang găng tay bảo vệ. Tháo và gắn dao gặt bằng cách giữ cả hai đầu bằng 2 người.

Lưỡi dao gặt
1. Tháo nắp bên hông của guồng quay của bộ phận gặt (1), và nắp bên hông của bộ phận gặt bên trái (2).
2. Tháo vách chia bên trái (3).

(1) Nắp bên hông của guồng quay
(2) Nắp bên hông của bộ phận gặt bên trái
(3) Vách chia bên trái
3. Tháo hai kẹp dao (4).
4. Tháo tấm tay bảo vệ lưỡi dao gặt (5).
(4) Kẹp dao
(5) Tấm tay bảo vệ lưỡi dao
5. Tháo hai cặp bu-lông lắp ráp và đai ốc (7) khỏi cần lưỡi dao gặt (6).
6. Tháo bu-lông lắp ráp (9) của tay đòn truyền động lưỡi dao gặt (8).
(Khi lắp vào)
• Trao keo lốc-tít vào bu-lông lắp ráp (9) của tay đòn lưỡi dao gặt (8) trước khi ráp vào.

(6) Cần lưỡi dao gặt
(7) Bu-lông và đai ốc
(8) Tay đòn truyền động lưỡi dao
(9) Bu-lông
(Khi lắp vào)
• Khi lắp ráp lại cần lưỡi dao cắt, lắp các phần dập nổi của bu-lông (phần nhô ra) (10) với mặt hướng ra ngoài như trong sơ đồ.
• Lắp sao cho rãnh phớt nhớt (11) quay mặt ra phía ngoài.
• Tra mỡ bôi trơn vào mặt trong và mặt ngoài của măng sông trước khi ráp vào.

7. Đẩy lưỡi dao gặt (12) trượt về bên trái để kéo toàn bộ khối lưỡi dao gặt ra.
(10) Dập nổi (phần nhô ra
(11) Phớt nhớt
(12) Lưỡi dao gặt
Trục truyền động lưỡi dao gặt, trục truyền động lưỡi dao gặt
1. Tháo 4 bu-lông lắp ráp giá đỡ (1).

2. Tháo vòng chặn trục (2) rồi sau đó tháo trục truyền động lưỡi dao gặt (3).
(1) Bu-lông
(2) Vòng chặn bên ngoài
(3) Trục truyền động lưỡi gặt
3. Tháo xích truyền động của thùng băng tải lúa dạng xoắn phía trước (4).
4. Tháo nắp bên hông trái 1, 2 của bộ phận cấp liệu.
5. Giảm bớt độ căng xích rồi tháo xích truyền động bộ phận gặt (5).
(Khi lắp vào)
• Ráp vào xích như thể hiện trong sơ đồ bên trái.
6. Tháo cam truyền động lưỡi dao gặt (6).
(Khi lắp vào)
• Khi láp vào cam truyền động lưỡi dao gặt (6), siết chặt lại đến
mô-men xoắn quy định.
• Cam truyền động bộ phận gặt có ren trái.

Momen xoắn siết chặt Cam truyền động lưỡi dao gặt Từ 230 đến 250 N-m
Từ 23,50 đến 25,40 Kgf-m

(4) Xích truyền động của thùng băng tải
(5) Xích truyền động bộ phận gặt
(6) Cam truyền động lưỡi gặt

7. Tháo 4 bu-lông giá đỡ truyền động bộ phận gặt (7).
8. Tháo vòng đai (8) và bánh xích 16 răng (9).
9. Tháo vòng chặn trục (10) và sau đó tháo bánh xích 22 răng (11).
(Khi lắp vào)
• Khi lắp ráp bánh xích 16 răng và bánh xích 22 răng, tra mỡ
chịu nhiệt vào rãnh then của trục truyền động bộ phận gặt.
10. Kéo trục truyền động bộ phận gặt (12) ra.

(7) Bu-lông
(8) Vành đai
(9) Nhông xích 16 răng
(10) Vòng đai chặn bên ngoài
(11) Nhông xích 22 răng
(12) Trục truyền động bộ phận gặt

[2.2] THÁO HỆ THỐNG GUỒNG QUAY

Guồng quay
1. Tháo nắp bên hông trái của guồng quay.
2. Tháo dây đai truyền động guồng quay (1).
(Khi lắp vào)

Kích thước bên trong của lò xo căng dây đai truyền động guồng quay Thông số kỹ thuật nhà sản xuất Từ 173 đến 177 mm

3. Tháo các bu-lông lắp ráp (2) ở guồng quay trái và phải. (Khi lắp vào)
• Tra mỡ bôi trơn vào bên trong phần lắp guồng quay.

4. Tháo guồng quay theo một cụm.
(1) Dây đai truyền động guồng quay
(2) Bu-lông

[2.3] THÁO NẮP ỐNG CUỘN LÚA PHÍA TRƯỚC

Thùng băng tải lúa dạng xoắn phía trước
1. Tháo xích truyền động của thùng băng tải lúa dạng xoắn phía trước (1).
2. Tháo xích truyền động đảo chiều guồng quay (2).

(1) Xích chuyển động ống cuốn lúa phía trước
(2) Xích chuyển động đảo chiều guồng quay
3. Tháo guồng quay (3). (Xem mục trước.)
4. Tháo lưỡi dao gặt (4) và trục truyền động lưỡi dao gặt. (Xem [1] Lưỡi dao gặt ở trang 2-S4)
5. Tháo vách chia bên phải (5).
6. Tháo nắp thùng (6).

(3) Guồng quay
(4) Lưỡi dao gặt
(5) Vách chia bên phải
(6) Nắp thùng
[Bên trái]
1. Tháo đai ốc lắp ráp (2) và sau đó tháo bánh răng truyền động của thùng băng tải lúa dạng xoắn phía trước (1).
2. Tháo 4 đai ốc lắp ráp (3) của tấm điều chỉnh chiều cao thùng băng tải lúa dạng xoắn trước.
3. Tháo bu-lông điều chỉnh độ cao của thùng băng tải lúa dạng xoắn phía trước (4).

4. Tháo đai ốc (5) trên trục truyền động băng tải lúa dạng xoắn.
5. Tháo 4 bu lông lắp ráp (6) trên moayơ truyền động thùng băng tải lúa dạng xoắn.

6. Kéo trục truyền động băng tải lúa dạng xoắn (7) ra.
(1) Bánh răng truyền động của thùng băng tải lúa dạng xoắn phía trước
(2) Đai ốc
(3) Đai ốc
(4) Bu-lông điều chỉnh
(5) Đai ốc
(6) Bu-lông
(7) Trục truyền động băng tải lúa dạng xoắn
[Bên phải]
1. Tháo 4 đai ốc lắp ráp (1) của tấm điều chỉnh chiều cao thùng băng tải lúa dạng xoắn trước (4).
2. Tháo các bu-lông cố định vị trí (2) của chốt thùng băng tải lúa dạng xoắn phía trước.
3. Tháo bu-lông điều chỉnh chiều cao thùng băng tải dạng xoắn phía trước (3) và sau đó tháo tấm điều chỉnh chiều cao thùng băng tải dạng xoắn phía trước (4).

4. Tháo bu-lông lắp ráp giá đỡ trục khuỷu (5).
5. Tháo gía giữ bạc đạn (6) ở hai đầu của trục cố định.

6. Lắp giá đỡ trục khuỷu và trục cố định (7) vào các khía trong đĩa bên hông (8) và kéo ra.
(1) Đai ốc
(2) Bu-lông
(3) Bu-lông điều chỉnh
(4) Tấm điều chỉnh chiều cao
(5) Bu-lông
(6) Bệ ổ bi
(7) Trục cố định
(8) Khía

[2.4] THÁO BỘ PHẬN GẶT

Bộ phận gặt
⚠️QUAN TRỌNG
• Làm việc trên bề mặt bê tông bằng phẳng.
• Tháo với tốc độ động cơ ở 2000 vòng/phút hoặc cao hơn và cài cần sang số chính ở “TỐC ĐỘ TỐI THIỂU”.
1. Đặt một miếng gỗ cao khoảng 30 cm dưới bộ phận gặt để giúp tháo lắp bộ phận gặt dễ dàng hơn.
2. Tháo ống thủy lực (1) được sử dụng để nâng và hạ guồng quay.
3. Tháo nắp bên hông bên trái 1, 2 và sau đó tháo xích truyền động bộ phận gặt (2).

(Khi lắp vào)
4. Tháo hai bu-lông lắp ráp (3) trên bộ phận gặt.
(1) Ống thủy lực nâng hạ guồng quay
(2) Xích truyền động bộ phận gặt
(3) Bu-lông lắp ráp bộ phận gặt

Kích thước bên trong của lò xo xích truyền động bộ phận gặt Thông số kỹ thuật nhà sản xuất Từ 176 đến 180 mm

5. Khởi động động cơ, hạ thấp băng tải cấp liệu, sau đó xác nhận rằng bộ phận gặt đã được tách ra, cho máy gặt chạy lùi về phía sau.

[2.5] THAY THẾ GIÁ CHỐT ỐNG CUỐN LÚA TRƯỚC

Giá đỡ chốt
1. Tháo nắp thùng (1) trên thùng băng tải lúa dạng xoắn phía trước.
(Khi lắp vào)
• Đảm bảo không có khoảng hở giữa thùng băng tải lúa dạng
xoắn phía trước và nắp thùng (1)

2. Tháo bu-lông lắp ráp (2) và đai ốc (3) ở phía bên phải của trục khuỷu.
3. Tháo bu-lông lắp ráp chốt (4) và sau đó tháo các chốt thùng băng tải lúa dạng xoắn phía trước (5).
4. Tháo sống trượt chốt (6).
(Khi lắp vào)
• Tra keo lốc-tít vào các bu-lông lắp ráp chốt (4) và lắp ráp lại.
• Tra mỡ bôi trơn vào mặt bên ngoài của trục chốt trước khi ráp lại.

(1) Nắp thùng
(2) Bu-lông
(3) Đai ốc
(4) Bu-lông lắp ráp chốt
(5) Chốt
(6) Sống trượt chốt
5. Tháo 4 đai ốc lắp ráp (8) của tấm điều chỉnh chiều cao thùng băng tải lúa dạng xoắn trước (7).
6. Tháo các bu-lông cố định vị trí (9) của chốt thùng băng tải lúa dạng xoắn phía trước.
7. Tháo bu-lông điều chỉnh chiều cao thùng băng tải dạng xoắn phía trước (10) và sau đó tháo tấm điều chỉnh chiều cao thùng băng tải dạng xoắn phía trước (7).

8. Tháo gía giữ bạc đạn (11) ở hai đầu của trục cố định.
(7) Tấm điều chỉnh chiều cao
(8) Đai ốc
(9) Bu-lông
(10) Bu-lông
(11) Bệ ổ bi
9. Lắp giá đỡ trục khuỷu và trục cố định (12) vào các khía trong đĩa bên hông (13) và kéo ra.
10. Kéo giá đỡ chốt (14) ra.
(Khi lắp vào)
• Tra mỡ bôi trơn vào mặt bên trong của giá đỡ chốt trước khi lắp ráp lại.
 
(12)
(11) Giá đỡ
(12) Trục cố định
(13) Khía
(14) Giá đỡ chốt

[2.6] TÁCH RỜI BĂNG TẢI LÚA

Bộ cấp liệu
1. Tháo rời bộ phận gặt. (Xem mục trước.)
2. Tháo nắp phía trước (1) của bộ phận đập.
3. Tháo các nắp bên hông bên trái 1 và 2.

(1) Nắp phía trước bộ phận đập
4. Tháo dây đai truyền động bộ phận gặt.
5. Tháo xích truyền động bộ phận gặt.
6. Tháo ống thủy lực nâng hạ guồng quay từ bộ cấp liệu.
7. Tháo tám bu-lông và đai ốc lắp ráp bộ cấp liệu (2).

(2) Bu-lông và Đai ốc
8. Tháo bu-lông lắp ráp (3) của chốt phía trước của xi-lanh nâng hạ bộ phận gặt và tháo chốt lắp ráp (4).
(Khi lắp vào)
• Tra mỡ bôi trơn vào chốt phía trước (4) của xi-lanh.

(3) Bu-lông
(4) Chốt
9. Tách rời bộ cấp liệu.
(Khi lắp vào)
• Chèn miếng cao su của cửa nạp bộ phận đập vào bộ phận đập.

[2.7] THÁO RỜI BĂNG TẢI LÚA

Tấm kim loại băng tải cấp liệu
1. Tháo nắp phía trên của băng tải cấp liệu.
2. Nới lỏng bu-lông căng xích băng tải cấp liệu (1) và nới lỏng
bu-lông căng (2). Tháo theo cách tương tự cho phía bên kia.

(1) Bu-lông
(2) Bu-lông căng xích
3. Tháo các mối nối xích bên trái và phải (3) (đai ốc).
(Khi lắp vào)
• Tra keo lốc-tít vào ren của mối nối xích (3) và sau đó xiết chặt một đai ốc M6 và đai ốc khóa.

(3) Mối nối xích
4. Tháo xích của băng tải cấp liệu.
5. Tháo đai ốc lắp ráp của tấm kim loại băng tải cấp liệu (4) và sau đó tháo tấm kim loại băng tải cấp liệu (4).

(4) Thanh ngang băng tải lúa
(Khi lắp vào)
• Sử dụng bu-lông căng xích (2) để điều chỉnh khe hở (A) giữa tấm kim loại băng tải cấp liệu (4) và tấm đáy. Đo khe hở (A) ở vị trí tấm kim loại băng tải cấp liệu thứ hai
(4) ở phía trước bộ phận gặt (a) như ở sơ đồ bên trái.
• Khi lắp ráp tấm kim loại băng tải cấp liệu (4), lưu ý hướng quay được thông báo trong sơ đồ khi lắp ráp.
• Tra keo lốc-tít vào các đai ốc lắp ráp tấm kim loại băng tải cấp liệu.

(4) Thanh ngang băn tải lúa
(A) Khe hở
(a) Phía bộ phận gặt
(b) Phía bộ phận đập

Khe hở (A) giữa tấm băng tải cấp liệu và tấm đế Thông số kỹ thuật nhà sản xuất Từ 0,5 đến 2,0mm
(Khi lắp vào)
• Lắp các đai ốc (5) hướng về tấm bên hông của băng tải cấp liệu tại phần nối của xích băng tải cấp liệu.

(Khi lắp vào)
• Xiết chặt đai ốc (5) của xích băng tải cấp liệu sao cho chiều dài (B) được thiết lập giữa 25,3 và 25,7 mm.
(5) Đai ốc
Trống băng tải cấp liệu
1. Tháo 2 bu-lông lắp ráp (2) của thùng băng tải cấp liệu (3) và bu-lông căng xích (1). Tháo theo cách tương tự cho phía bên kia.
2. Tháo khớp nối của xích băng tải cấp liệu.
3. Tháo xích của băng tải cấp liệu.
4. Tháo thùng băng tải cấp liệu (3).

(Khi lắp vào)
• Khi lắp ráp thùng băng tải cấp liệu, lắp ráp bề mặt khớp nối  (4) của thùng theo hướng xoay như thể hiện trong biểu đồ.

(1) Bu-lông căng xích
(2) Bu-lông
(3) Thùng băng tải cấp liệu
(4) Bề mặt cân chỉnh thùng
Trục truyền động của băng tải cấp liệu
1. Tháo bu-lông lắp ráp pu-li (1) rồi sau đó tháo pu-li (2)
2. Tháo đai ốc lắp ráp moayơ (3) sau đó tháo moayơ cấp liệu (4) và bánh xích 16 răng (5).
3. Tháo chốt khóa (6).
4. Tháo vòng chặn bên trong (7).
5. Tháo bánh xích 27 răng (8) và bu-lông lắp ráp (9).
6. Tháo moayơ lùi (10) đai ốc lắp ráp (11) và sau đó tháo moayơ (10).
7. Đẩy trục truyền động của băng tải cấp liệu (12) ra theo hướng mũi tên và tháo bánh xích 27 răng (8), nắp trục truyền động cấp liệu (13).
(Khi lắp vào)
• Tra keo lốc-tít vào các bu-lông lắp ráp (9) và lắp ráp lại.
• Tra mỡ bôi trơn lên toàn bộ chu vi được thể hiện bởi mũi tên A.
• Sau khi lắp ráp nắp (13), xoay nắp (13) bằng tay và đảm bảo nó quay được dễ dàng.
• Lắp ráp để kích thước phần B của bộ nạo (14) là từ 1 đến 1,5 mm.

(1) Bu-lông
(2) Pu-li
(3) Đai ốc
(4) Moay ơ cấp liệu
(5) Nhông xích 16 răng
(6) Chốt khóa
(7) Vòng chặn bên trong
(8) Nhông xích 27 răng
(9) Bu-lông
(10) Moay ơ lùi
(11) Đai ốc
(12) Trục truyền đọng của băng tải
(13) Nắp
(14) Bô nạo
Don`t copy text!