TC22014632 | Trục Truyền Cầu L3408

124 Lượt xem

Liên hệ

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
010 TC220-14632 Trục truyền cầu  SHAFT 01 2,5
Trọng lượng 2.5 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY