TC22218264 | Các Đăng Tay Lái L3408

83 Lượt xem

Liên hệ

TC22218264

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : L3108,L3408,L3218,L4018

Vòng bi tay lái kubota L4018

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
030 TC222-18264 Thanh Các Đăng Tay Lái JOINT UNIVERSAL 01 1,43
Trọng lượng 1.43 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY