TC23014640 | Trục (ngắn) Truyền Cầu L4508

242 Lượt xem

Liên hệ

TC23014640

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
010 TC230-14640 Trục (ngắn) truyền cầu trước SHAFT 01 2,3
Trọng lượng 2.3 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY