5H60112250 | Buli Tăng (SC59) DC70

341 Lượt xem

Liên hệ

5H60112250

Buli tăng dây SC-52

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
060 5H601-12250 Buli tăng SC59 PULLEY TENSION 01 0,720

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY