LP06512220 | Băng Tải Giàn Gieo SRK800

Liên hệ

LP06512220

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : SR-K800VN

Băng tải kubota SRK800Băng tải giàn gieo SRK800

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
060 & 040 LP065-12220 Băng tải  BELT 02

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY