TC42213742 | Thanh Rotuyn (RH) L4018

207 Lượt xem

Liên hệ

TC42213742

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : L3218,L4018

Thanh Rotuyn RH kubota L4018

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
100 TC422-13742 Thanh rotuyn RH ASSY ROD TIE RH 01

 

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY