5T07846930 | Nhông Xích Băng Tải DC70Plus

Liên hệ

5T07846930

Nhông xích băng tải Kubota DC70 Plus

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng Trọng lượng (Kg)
060 5T078-46930 Nhông xích băng tải Plus  SPROCKET

13-3 VN

 

02

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY