5230075190 | Tubin Cần Lái DC70

175,000VNĐ

5230075190

Ưu đãi dành riêng cho bạn

- GIẢM 2% Cho đơn hàng đạt 1.000.000 VNĐ

- GIẢM 3% Cho đơn hàng đạt 3.500.000 VNĐ

- GIẢM 4% Cho đơn hàng đạt 7.000.000 VNĐ

- GIẢM 5% Cho đơn hàng đạt trên 10.000.000 VNĐ

Đánh giá

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : DC-35|DC-60|DC-70|M9540

Tubin cần lái DC70

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
020 52300-75190 Tubin cần lái BALL LINK 04 0,09

Thương Hiệu

Kubota

Trọng lượng 0.09 kg
Liên Kết 020 Theo Sách Minh Họa

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY