[WSMDC35] BỘ PHẬN ĐẬP

5/5 - (2 bình chọn)

I.CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG

1.CẤU TRÚC BỘ PHẬN ĐẬP

[1.1] CẤU TRÚC

Trục tải lúa dạng xoắn thứ nhất
(1) Cánh gạt của trục tải lúa dạng xoắn thẳng đứng
(2) Trục tải dạng xoắn thẳng đứng
(3) Hộp truyền động bánh răng côn trục tải lúa dạng xoắn
(4) Trục tải dạng xoắn nàm ngang
(5) Puli truyền động của trục tải dạng xoắn nằm ngang
(6) Ổ đỡ bạc đạn
Băng tải lúa dạng xoắn thứ hai
(1) Trục băng tải lúa dạng xoắn dọc thứ hai
(2) Hộp bánh răng côn băng tải lúa dạng xoắn dọc thứ hai
(3) Băng tải lúa dạng xoắn dọc thứ hai
(4) Puli truyền động băng tải lúa dạng xoắn thứ hai
(5) Hộp bạc đạn
Máy Quạt Thóc
(1) Puli truyền động bộ phận đập
(2) Cánh quạt
(3) Puli truyền động ngược của bộ phận đập
Thùng đập
(1) Tấm kim loại ngăn không cho xoắn quanh ở phía trước
(2) Răng bộ phận đập
(3) Tấm kim loại ngăn không cho xoắn quanh ở phía sau
(4) Răng bộ phận đập cong
Bộ phận sàng của hộp sàng
(1) Puli truyền động bộ phận hộp sàng
(2) Đối trọng
(3) Trục sàng
(4) Bạc đạn
(5) Giá đỡ bộ phận sàng
Hộp bánh răng bộ phận đập
(1) Puli truyền động vào bộ phận đập
(2) Trục bánh răng côn
(3) Trục truyền động bộ phận đập
(4) Đệm điều chỉnh 0,1 (một đệm điều chỉnh ở kích thước cơ bản)
(5) Đệm điều chỉnh 0,8
(6) Bạc đạn côn

II.BẢO DƯỠNG

1.THÁO RỜI VÀ LẮP RÁP

[1.1] THÙNG ĐẬP

Lưới lòng chảo
1. Mở nắp khoang thùng đập lúa.
2. Tháo đai ốc (1) và sau đó tháo lưới giữ.
(1) Bu-lông

Thay thế răng đập
1. Tháo 12 bu-lông lắp ráp nắp thùng đập (1) và mở nắp thùng đập.
2. Tháo bu-lông lắp ráp cụm răng đập (2) và tháo cụm răng đập (2)

(1) Bu-lông thùng đập
(2) Cụm răng đập
Bộ hộp bánh răng bộ phận đập
1. Tháo nắp bên hông bên trái của bộ phận đập 1 (1).

2. Tháo nắp phía trước của bộ phận đập (2) và nắp hộp truyền động thùng đập (3).
3. Tháo dây đai truyền động thùng đập (4) và dây đai truyền động hộp thùng đập (5).
4. Tháo 5 bu-lông lắp ráp (6) và tháo hộp truyền động thùng đập.

(1) Nắp bên hông trái của bộ phận đập
(2) Nắp phái trước của bộ phận đập
(3) Nắp hộp truyền động thùng đập
(4) Dây đai truyền động bộ phận đập
(5) Dây đai truyền động hộp thùng đập
(6) Bu-lông
⚠️CHÚ Ý
• Tháo pu-li truyền động thùng đập (1) và pu-li vào hộp thùng đập (2) bằng cách sử dụng dụng cụ tháo bánh răng và phải lắp long đền dẹt (8) khi tháo. Nếu chỉ sử dụng một đai ốc
(9), pu-li (1)(2) có thể bị văng ra bất ngờ.
1. Tháo đai ốc lắp ráp (9) của pu-li truyền động thùng đập (1), rồi sau đó tháo long đền lò xo.
2. Với bộ long đền dẹt được lắp đặt, lắp đặt đai ốc (9), và tháo pu-li truyền động thùng đập (1) bằng cách sử dụng dụng cụ tháo bánh răng.
⚠️QUAN TRỌNG
• Gõ vào vòng trong khi lắp ráp bạc đạn côn (7) vào trục bánh răng côn (3)

Khoảng hở sườn răng bánh răng côn Thông số kỹ thuật nhà sản xuất Từ 0,1 đến 0,25mm
(1) Puli truyền động thùng đập
(2) Puli vào hộp truyền động thùng đập
(3) Trục bánh răng côn
(4) Trục truyền động bộ phận đập
(5) Đệm điều chỉnh 0,1 (Đệm điều chỉnh ở kích thước cơ bản)
(6) Đệm điều chỉnh 0,8mm
(7) Bạc đạn côn
(8) Long đen
(9) Đai ốc
Hộp bánh răng truyền động thùng đập có thể được tháo như trình bày trong hình dưới đây.
(Khi lắp vào)
• Siết chặt bu-lông lắp ráp của hộp bánh răng truyền động thùng đập đến mômen xoắn siết chặt quy định.

(1) Puli truyền động thùng đập
(2) Puli vào hộp truyền động thùng đập
(3) Bánh răng côn
(4) Trục truyền động bộ phận đập
(5) Bạc đạn côn
(6) Phớt nhớt

Mô men xoắn chặt Bu-lông lắp ráp của hộp bánh răng truyền động thùng đập Từ 24,5 đến 28,4 N-m
Từ 2,5 đến 2,9 Kgf-m
Nhớt hộp bánh răng bộ phận đập Loại nhớt Nhớt UDT
Lượng chỉ định 0,15 lít
Thùng đập
1. Tháo nắp tháo bụi (1).

2. Tháo nắp thùng đập (2).
3. Tháo dây đai truyền động thùng đập (3). Xem trang 3-S2.)
4. Tháo tấm giữ miếng cao su (4) ở phía dưới pu-li truyền động
thùng đập (5) và tháo cả miếng cao su.
5. Tháo pu-li truyền động thùng đập (5).

(1) Nắp tháo bụi
(2) Nắp thùng đập
(3) Dây đai truyền động thùng đập
(4) Tấm giữ
(5) Puli truyền động thùng đập
6. Treo thùng đập lên bằng cần cẩu.
7. Tháo khóa (6), bu-lông (7) và hộp bạc đạn phía trước của thùng đập (8).
8. Tháo bu-lông lắp ráp tấm kim loại ngăn không cho xoắn lại ở phía trước của bộ phận đập (9).
(Khi lắp vào)

9. Sau khi nâng thùng đập lên bằng cần cẩu, tháo 8 bu-lông lắp ráp tấm kim loại phía sau của bộ phận đập (10).
10. Kéo bộ thùng đập (11) ra phía sau.

(6) Khóa
(7) Bu-lông
(8) Hộp bạc đạn
(9) Bu-lông
(10) Bu-lông
(11) Bộ thùng đập

Mô men xoắn siết chặt Bu-lông lắp ráp hộp bạc đạn Từ 54,1 đến 58,2 N-m
Từ 5,30 đến 5,70 Kgf-m

(Khi lắp vào)
• Xác nhận rằng khe hở (A) giữa răng đập và lưới giữ là từ 22 đến 26 mm.

Khe hở giữa răng đập và lưới giữ (A) Thông số kỹ thuật của nhà sản xuất Từ 22 đến 26 mm

(A) Khe hở

11. Có thể tháo thùng đập theo sơ đồ bên dưới.
(Khi lắp vào)
• Tra keo lốc-tít vào đường ren của các bu-lông (1) và (3) trước khi lắp ráp.

Mô men xoắn siết chặt Các Bu-lông (2) và (3) Từ 52,0 đến 55,9 N-m
Từ 5,3 đến 5,7 Kgf-m

[1.2] NGĂN SÀNG

Ngăn sàng
⚠️CHÚ Ý
• Dùng 2 người để tháo ngăn sàng.
1. Tháo dây đai truyền động bộ phận sàng của hộp sàng (1).

2. Tháo nắp tháo bụi (2).
(1) Dây đai truyền động bộ phận sàng của hộp sang
(2) Nắp tháo bụi
3. Tháo sáu bu-lông lắp ráp và đai ốc (3) của ngăn sàng cả hai mặt bên trái và bên phải.
4. Tháo ngăn sàng (4).
(3) Bu-lông và đai ốc
(4) Ngăn sàng
Lắp đặt tấm cao su
1. Sắp xếp tấm cao su 1 (1) vào cạnh băng tải lúa dạng xoắn dọc đầu tiên và tấm cao su 2 (2) vào cạnh băng tải lúa dạng xoắn dọc thứ hai.

2. Sắp xếp tấm cao su phía trước (3) và tấm cao su bên (4) như thể hiện trong hình.
(1) Tấm cao su 1
(3) Tấm cao su phía trước
(4) Tấm cao su bên
3. Lắp tấm cao su 3 (5) vào bên cạnh trục tải lúa ngang dạng xoắn thứ hai, và lắp tấm cao su 4 (6) vào bên ngoài tấm cao su 3 (5).
(1) Tấm cao su 1
(2) Tấm cao su 2
(5) Tấm cao su 3
(6) Tấm cao su 4
(7) Tấm giữ
Tháo/lắp hộp sàng
1. Tháo bu-lông lắp ráp của khung răng cưa sàng rơm (1), và tháo khung răng cưa sàng rơm (1) ra khỏi ngăn sàng (2).
2. Tháo hai bu-lông lắp ráp của tay đòn điều chỉnh sàng rơm (3) và một bu-lông điểm tựa xoay sau đó tháo tay đòn điều chỉnh sàng rơm (3).
3. Tháo 9 bu-lông lắp ráp của bộ phận lắp ráp sàng rơm (4) và tháo bộ phận lắp ráp sàng rơm (4) ra khỏi ngăn sàng (2).
4. Tháo đai ốc lắp ráp của sàng thóc (5) ở phía sau bộ sàng rơm (4) và tháo sàng thóc (5).
5. Tháo bạc đạn bên trái và bên phải ở mặt trước của ngăn sàng
(2) bằng dụng cụ tháo.

(1) Khung răng cưa sàng rơm
(2) Ngăn sàng
(3) Tay đòn điều chỉnh sàng rơm
(4) Bộ phận lắp ráp sàng rơm
(5) Sàng thóc
(6) Sàng rơmTháo/lắp bộ sàng rơm
1. Kéo tấm sàng rơm (1) ra.
(1) tấm sàng rơm

[1.3] MÁY QUẠT THÓC

[Mặt bên phải] 1. Mở nắp bên hông bên phải của bộ phận đập (1).
2. Tháo bộ giảm thanh trung gian (2).
3. Tháo vòng kẹp (3) của dây đai truyền động vào bộ phận đập.
(Khi lắp vào)
• Điều chỉnh khe hở (A) giữa dẫn hướng dây đai (3) và pu-li (6).
4. Tháo dây đai truyền động vào bộ phận đập (4) và dây đai truyền
động hộp thùng đập (5).
5. Tháo pu-li truyền động bộ phận đập (6) và tay căng dây curoa
ngăn truyền động bộ phận đập (7).
(1) Nắp bên hông bên phải của bộ phận đập
(2) Bộ giảm thanh trung gian
(3) Vòng kẹp
(4) Dây đai truyền động vào bộ phận đập
(5) Dây đai truyền động hộp thùng đập
(6) Puli truyền động bộ phận đập
(7) Tay căng

6. Tháo gía giữ bạc đạn (8).
(8) giá đỡ bạc đạn
[Mặt bên Trái]
1. Tháo bộ giữ dây đai truyền động bộ phận gặt (1).
(Khi lắp vào)
• Điều chỉnh khe hở (A)
giữa pu-li (2) và vòng kẹp dây đai (1).
2. Tháo dây đai truyền động bộ phận gặt (3) và dây đai truyền động băng tải lúa dạng xoắn thứ nhất và thứ hai (4).

(1) Vòng kẹp dây đai
(2) Puli
(3) Dây đai tryền động bộ phận gặt
(4) Dây đai truyền động băn tải lúa dạng xoắn 1-2
3. Tháo 4 bu-lông lắp ráp của miếng thép hỗ trợ máy quạt thóc (5), rồi sau đó tháo bộ máy quạt thóc (6).
(5) Miếng thép hỗ trợ máy quạt thóc
(6) Bộ máy quạt
Tháo và lắp quạt máy quạt
Có thể tháo quạt máy quạt như dưới đây.

(1)Thân quạt
(2) Cán quạt
(3) Trục quạt
(4) Bu-lông
(5) Giá đỡ bạc đạn
(Khi lắp vào)
• Đặt phần góc của cánh quạt máy quạt theo đúng vị trí để lắp ráp.
• Lắp ráp để đầu ngắn của phần bậc của trục quay mặt ra khỏi ống tay quạt máy quạt và quay về phía tấm bên hông bên trái.
• Lắp ráp để khe hở (A) giữa cánh quạt máy quạt (2) và phía bên là ở khoảng 25 đến 27 mm.
• Lắp ráp để khe hở (B) giữa mép hộp quạt (5) và cánh quạt máy quạt (2) có khe hở là từ 2,5 đến 6,5 mm.
• Lắp ráp để khe hở (C) giữa hộp quạt (5) và tấm quạt máy quạt (2) (khi tấm mở/đóng quạt máy quạt được mở hoàn toàn) là từ 0 đến 4 mm.
• Tra keo lốc-tít vào đường ren của các bu-lông lắp ráp (4) trước khi lắp ráp.
• Lắp ráp để khe hở (D) giữa cánh quạt máy quạt (2) và hộp quạt là 20 mm.

(1) Tay quạt
(2) Cánh quạt
(3) Trục quạt
(4) Bu-lông
(5) Hộp quạt
(A) Khe hở
(B) Khe hở
(C) Khe hở
(D) Khe hở

[1.4] TRỤC TẢI LÚA DẠNG XOẮN

Trục tải dạng xoắn dọc thứ nhất
1. Tháo dây dẫn điện cảm biến hạt (1).
2. Tháo thanh bảo vệ phụ (2).
3. Tháo 8 bu-lông lắp phễu hạt (4 phễu trong và 4 phễu ngoài) và tháo phễu hạt.
4. Tháo thanh treo găng tay hạt (3).

(1) Dây điện
(2) Thanh bảo vệ phụ
(3) Thanh treo bao
5. Tháo đèn làm việc (4) đầu nối (5) và kẹp (6).
6. Tháo 2 bu-lông lắp ráp (7) của hộp vít dọc thứ nhất (8), 12 bu-lông lắp ráp (10) của hộp thứ nhất (9), rồi sau đó tháo hộp vít dọc thứ nhất (8) với trục vít dọc thứ nhất.
7. Tháo giá giữ bạc đạn trên (11) của băng tải lúa dạng xoắn dọc thứ nhất và kéo trục băng tải lúa dạng xoắn thứ nhất ra.

(4) Đèn làm việc
(5) Đầu nối
(6) Kẹp
(7) Bu-lông
(8) Hộp bánh răng tải lúa dạng xoắn thứ nhất
(9) Hộp bánh răng côn
(10) Bu-lông
(11) Giá đỡ bạc đạn
Hộp bánh răng côn thứ nhất
1. Tháo bốn bu-lông lắp ráp của hộp thứ nhất (9) và tháo hộp bánh răng côn thứ nhất (10).

(9) Đĩa hộp thứ nhất
(10) Hộp bánh răng côn thứ nhất
Hộp bánh răng côn thứ nhất có thể được tháo như trong hình dưới đây.
(1) Phớt nhớt
(2) Vòng chặn bên trong
(3) Vòng chặn bên ngoài
(4) Bạc đạn
(5) Đệm điều chỉnh
(6) Bánh răng côn
(7) Hộp bánh răng côn
(Khi lắp vào)
• Tra mỡ bôi trơn vào phần ôvan của bánh răng côn (6).
• Tra mỡ bôi trơn vào mặt trong và mặt ngoài của phớt nhớt (1).
• Đổ mỡ bôi trơn vào hộp bánh răng côn thứ nhất (7).
• Khi thay bánh răng côn, căn chỉnh dấu cân chỉnh của đầu
bánh răng côn với dấu cân chỉnh (8) của hộp khi lắp ráp.
• Lắp đệm điều chỉnh (5) như thể hiện trong sơ đồ bên trái.

(8) Dấu cân chỉnh
(a) Hướng quay
Trục băng tải lúa dạng xoắn ngang đầu tiên
1. Tháo trục băng tải lúa dạng xoắn dọc thứ nhất và tháo hộp bánh răng côn thứ nhất. (Xem trang 3-S14, 3-S15)
2. Sau khi nới lỏng đai ốc lắp ráp của pu-li truyền động trục băng tải lúa dạng xoắn thứ nhất (1), tháo dây đai truyền động băng tải lúa dạng xoắn thứ nhất và thứ hai (2).
3. Tháo tay căng dây đai băng tải lúa dạng xoắn thứ nhất và thứ hai (3).
4. Tháo ba bu-lông lắp ráp (4) trên hộp bạc đạn.
5. Kéo băng tải lúa dạng xoắn ngang thứ nhất (5) về phía bên phải của máy.

(1) Pu-li truyền động trục băng tải lúa dạng xoắn thứ nhất
(2) Dây đai truyền động băng tải láu dạng xoắn thứ nhất và thứ hai
(3) Tay căng
(4) Bu-lông
(5) Trục băng tải lúa dạng xoắn ngang thứ nhất

[1.5] TRỤC TẢI SỬ LÝ HẠT LÉP DẠNG XOẮN

Trục băng tải lúa dạng xoắn dọc thứ hai
1. Tháo bốn bu-lông lắp ráp (1) của phần trên của hộp băng tải lúa dạng xoắn dọc thứ hai.
2. Tháo 4 bu-lông lắp ráp (2) của hộp thứ hai và kéo hộp băng tải lúa dạng xoắn dọc thứ hai (3) và hộp thứ hai (4) ra.
(1) Bu-lông
(2) Bu-Lông
(3) Hộp băng tải dạng xoắn dọc thứ hai
(4) Hộp thứ hai
3. Tháo bu-lông lắp ráp (5) của hộp thứ hai và tháo hộp thứ hai và hộp bánh răng côn thứ hai.
4. Tháo phần trên của cánh thứ hai của băng tải lúa dạng xoắn dọc.
5. Tháo hộp bạc đạn trên (6) của băng tải lúa dạng xoắn dọc thứ hai và kéo băng tải lúa dạng xoắn thứ hai ra

(5) Bu-lông lắp ráp hộp thứ hai

(6) Hộp bạc đạn
Hộp bánh răng côn thứ hai
Có thể tháo hộp bánh răng côn thứ hai ra như hình dưới đây.

(1) Phớt nhớt
(2) Vòng chặn bên trong
(3) Vòng chặn bên ngoài
(4) Bạc đạn
(5) Đệm điều chỉnh
(6) Bánh răng côn
(7) Hộp bánh răng côn
(Khi lắp vào)
• Tra mỡ bôi trơn vào phần ôvan của bánh răng côn (6).
• Tra mỡ bôi trơn vào mặt trong và mặt ngoài của phớt nhớt
(1).
• Tra mỡ bôi trơn vào phía bên trong hộp bánh răng côn thứ hai (7).
• Khi thay bánh răng côn, căn chỉnh dấu cân chỉnh của đầu bánh răng côn với dấu cân chỉnh (8) của hộp khi lắp ráp.
• Lắp đệm điều chỉnh (5) như thể hiện trong sơ đồ bên trái.

(8) dấu cân chỉnh
(a) Hướng quay
Trục băng tải lúa dạng xoắn ngang thứ hai
1. Sau khi nới lỏng đai ốc lắp ráp của puli truyền động trục tải tái xử lý hạt lép (2), rồi tháo trục tải lúa dạng xoắn và dây đai truyền động trục tải tái xử lý hạt lép dạng xoắn (1).
2. Tháo puli truyền động trục tải tái xử lý hạt lép (2).
3. Tháo bu-lông lắp ráp (4) trên hộp bạc đạn (3).
4. Kéo băng tải lúa dạng xoắn ngang thứ hai (5) ra theo hướng về bên phải của máy.

(1) Dây đai truyền động trục tải hạt lép dạng xoắn
(2) Puli truyền động trục tải hạt lép
(3) Hộp bạc đạn
(4) Bu-lông
(5) Trục băng tải lúa dạng xoắn ngang thứ hai

 

Don`t copy text!