TA04074020 | Thanh Tăng Diamo L4508

80 Lượt xem

Liên hệ

TA04074020

5.0
01

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : L3108,L3408,L4508

Diamo Phát Điện Kubotya L4508

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
010 TA040-74020 Thanh tăng diamo STAY ALTERNATOR 01 0,09
Trọng lượng 0.09 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY