T127039710 | Chốt (RH) Tăng 3 Điểm L4508

Liên hệ

T127039710

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : L3108,L3408,L4508

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
040 T1270-39710 Chốt (RH) 3 điểm CHAIN CHECK 02 0,46 /cái
Trọng lượng 0.46 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY