[WSMDC70] BĂNG TẢI LÚA

5/5 - (2 bình chọn)

I.CƠ CẤU

1.CẤU TRÚC BĂNG TẢI LÚA

Xích băng tải lúa chuyển thóc từ phía đầu tới bộ phận đập.
(1) Trống băng tải lúa
(2) Bu-lông căng xích
(3) Xích băng tải lúa
(4) Tấm băng tải lúa
(5) Trục truyền động băng tải lúa

2.CẤU TRÚC TRỤC BĂNG TẢI LÚA

Trục truyền động băng tải lúa là để dẫn hướng xích băng tải lúa.
(1) Trục truyền động băng tải lúa
(2) Nắp trục băng tải lúa
(3) Bánh xích 13T
(4) Then dẫn
(5) Pu-li truyền động băng tải lúa
(6) Vòng đai 1
(7) Tấm đai ốc
(8) Bọc cố định
(9) Vòng đai 2
(10) Bánh xích
(11) Pu-li truyền động ngược băng tải lúa
(12) Vòng đai 3
(13) Đinh tán

3.CẤU TRÚC TRỐNG BĂNG TẢI LÚA

Trống băng tải lúa là để hỗ trợ truyền động xích băng tải lúa và để điều chỉnh độ căng của xích băng tải lúa.
(1) Trống băng tải lúa
(2) Giá đỡ bên trái
(3) Giá đỡ bên phải (4) Bu-lông điều chỉnh căng xích băng tải lúa bên trái
(5) Bu-lông điều chỉnh căng xích băng tải lúa bên phải

II.BẢO DƯỠNG

1.THÔNG SỐ BẢO DƯỠNG BĂNG TẢI LÚA

Mục Thông số kỹ thuật bảo dưỡng Giới hạn bảo dưỡng
Khe hở giữa tấm băng tải lúa và tấm đế (Thứ hai từ phía trước) 0,50 đến 2,0 mm
0,020 đến 0,078 in.
Kích thước xích băng tải lúa 25,3 đến 25,7 mm
0,996 đến 1,01 in.
Khe hở giữa thanh cản và bánh xích 13T 1 đến 2 mm
0,04 đến 0,07 in.

2.MÔMEN XOẮN SIẾT CHẶT BĂNG TẢI LÚA

Mômen xoắn siết chặt vít, bu-lông và đai ốc trong bảng bên dưới được chỉ định đặc biệt.
(Đối với các vít, bu-lông và đai ốc thông thường: Tham khảo
2-11.)

Mục N-m Kgf-m lbf-m
Đai ốc lắp ráp dành cho pu-li 166,7 đến 186,3 17,00 đến 18,99 123,0 đến 137,4

3.THÁO VÀ LẮP RÁP

[3.1] TÁCH RỜI BĂNG TẢI LÚA

⛔️NGUY HIỂM
• Khi tách rời băng tải lúa bằng một cần cẩu, cẩn thận không ở phía dưới băng tải lúa. Khi tách rời băng tải lúa bằng một cần cẩu, đảm bảo sử dụng dây đai buộc thích hợp và buộc băng tải lúa chắc chắn.
Dụng cụ cần thiết
• Keo khóa ren (ThreeBond 1324B hoặc tương đương)
1. Tháo bộ phận gặt.
2. Tháo quạt hút bụi (4).
3. Tháo nắp hộp bánh răng trống đập (1).
4. Tháo các nắp bên hông bên trái 1 (2) và 2 (3).
5. Tháo dây đai truyền động trống đập lúa (5) và dây đai truyền động bộ phận gặt (6).
(1) Nắp hộp bánh răng trống đập
(2) Nắp bên hông bên trái 1
(3) Nắp bên hông bên trái 2
(4) Quạt hút bụi

(5) Dây đai truyền động trống đập
(6) Dây đai truyền động bộ phận gặt

6. Tháo dây đai truyền động ngược băng tải lúa (7).
7. Tháo chốt lắp ráp (8) của xi-lanh nâng và hạ bộ phận gặt.
(7) Dây đai truyền động ngược băng tải lúa
(8) Chốt lắp ráp
8. Tháo dây điện quạt hút bụi (9) khỏi băng tải lúa.
9. Tháo ống thủy lực (11).

10. Tháo bu-lông và đai ốc lắp ráp băng tải lúa (10).
(9) Dây dẫn điện quạt hút bụi
(10) Bu-lông và đai ốc
(11) Ống thủy lực
11. Tách rời băng tải lúa.
(Khi lắp ráp lại)
• Lắp các tấm cao su trên đỉnh (12) và dưới đáy (13) của lối vào bộ phận đập vào bộ phận đập.
• Bơm mỡ bôi trơn qua núm tra mỡ giá đỡ của giá đỡ điểm tựa băng tải lúa.
• Tra mỡ bôi trơn vào tấm cao su trên (12).

(12) Tấm cao su ở trên đỉnh lối vào của bộ phận đập
(13) Tấm cao su ở dưới đáy lối vào của bộ phận đập

[3.2] THÁO BĂNG TẢI LÚA

[3.2.1] THÁO TẤM BĂNG TẢI LÚA
Dụng cụ cần thiết
• Keo khóa ren (ThreeBond 1324B hoặc tương đương)
1. Tháo nắp phía trên của băng tải lúa.
2. Nới lỏng bu-lông (1) ở bên trái và phải của trống cuốn băng tải cấp liệu, và sau đó nới lỏng các bulông căng xích (2).
(1) Bu-lông
(2) Bu-lông căng xích
3. Tháo các đai ốc lắp ráp khớp nối xích bên phải và trái (3).
4. Tháo xích của băng tải lúa.
5. Tháo các đai ốc lắp ráp tấm băng tải lúa và tháo tấm băng tải lúa (4).
(3) Đai ốc lắp ráp khớp nối xích
(4) Tấm băng tải lúa
(Khi lắp ráp lại)
• Khi lắp ráp lại tấm băng tải lúa (4), lưu ý hướng quay được chỉ ra trong sơ đồ.
• Tra keo khóa ren vào các bu-lông và đai ốc lắp ráp cho tấm băng tải lúa (4).
• Điều chỉnh độ căng sao cho khe hở (A) giữa tấm băng tải lúa thứ hai (4) từ phía trước của máy và tấm đáy tuân theo thông số kỹ thuật.

Khe hở (A) giữa băng tải lúa và tấm đế (Thứ hai từ phía trước) Thông số kỹ thuật bảo dưỡng 0,50 đến 2,0 mm
0,020 đến 0,078 in.

• Lắp các đai ốc lắp ráp khớp nối xích bên phải và trái (3) hướng về tấm bên hông băng tải lúa.
• Tra keo khóa ren vào ren của các đai ốc lắp ráp khớp nối xích (3) và siết chặt các đai ốc theo kích thước (B).
⚠️LƯU Ý
– Đảm bảo không làm hỏng vòng chữ O.
– Tra mỡ bôi trơn vào phần khớp nối.

(3) Đai ốc lắp ráp khớp nối xích
(4) Tấm băng tải lúa
(A) Khe hở
(B) Kích thước

Kích thước xích băng tải lúa (B) Thông số kỹ thuật bảo dưỡng 25,3 đến 25,7 mm
0,996 đến 1,01 in.
[3.2.2] THÁO TRỐNG CUỐN BĂNG TẢI
1. Tháo các bu-lông lắp ráp bên trái và phải (2) của trống cuốn băng tải cấp liệu (3) và bu-lông căng xích (1).
2. Tháo khớp nối của xích băng tải cấp liệu.
3. Tháo xích của băng tải cấp liệu.
4. Tháo trống cuốn băng tải cấp liệu (3).
(1) Bu-lông căng xích
(2) Bu-lông
(3) Trống cuốn băng tải cấp liệu
(Khi lắp ráp lại)
• Khi lắp ráp trống cuốn băng tải cấp liệu, lắp ráp bề mặt khớp nối (4) của trống theo hướng xoay như thể hiện trong biểu đồ.
[3.2.3] THÁO TRỤC BĂNG TẢI
Dụng cụ cần thiết
• Keo khóa ren (ThreeBond 1324B hoặc tương đương)
1. Tháo đai ốc lắp ráp pu-li và tháo pu-li truyền động băng tải lúa (1).
2. Tháo then dẫn (10).
3. Tháo vòng chặn (2).
4. Tháo đai ốc lắp ráp pu-li và tháo pu-li truyền động ngược băng tải lúa (3).
5. Tháo bu-lông lắp ráp (7) cho bánh xích 13T (8).
(1) Pu-li truyền động băng tải lúa
(2) Vòng chặn
(3) Pu-li truyền động ngược băng tải lúa
(4) Vòng đai 3
(5) Vòng đai 2
(6) Vòng đai 1
(7) Bu-lông
(8) Bánh xích 13T
(9) Trục truyền động băng tải lúa
(10) Then dẫn

(Khi lắp ráp lại)
• Khi lắp ráp bánh xích 13T (8), điều chỉnh khe hở (A) giữa thanh cản (11) và bánh xích 13T (8) theo thông số kỹ thuật bảo dưỡng và siết chặt bu-lông (7).

Khe hở (A) giữa thanh cản (11) và bánh xích 13T (8) Thông số kỹ thuật bảo dưỡng 1 đến 2 mm
0,04 đến 0,07 in.

• Tra keo khóa ren vào các bu-lông lắp ráp (7) trước khi lắp ráp lại.
• Tra mỡ bôi trơn lên toàn bộ chu vi được thể hiện bởi mũi tên (B).

(5) Vòng đai 2
(6) Vòng đai 1
(7) Bu-lông
(8) Bánh xích 13T
(11) Thanh cản chống cuộn
(A) Khe hở
(B) Điểm bôi trơn

• Siết chặt đai ốc lắp ráp cho các pu-li (1), (3) tới mômen xoắn quy định.

Mômen xoắn siết chặt Đai ốc lắp ráp dành cho pu-li (1), (3) 166,7 đến 186,3 N-m
17,00 đến 18,99 kgf-m
123,0 đến 137,4 lbf-ft

HẾT

Don`t copy text!