[WSMDC35] HỆ THỐNG CẢNH BÁO

5/5 - (1 bình chọn)

I.CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG

1.MÁY MÓC

[1.1] TỔNG QUÁT

Bảng thiết bị
Bảng thiết bị có ba đèn cảnh báo (cảnh báo nhiệt độ
nước làm mát, cảnh báo áp suất nhớt động cơ, cảnh báo
đầy thùng lúa).
Khi công tắc chính được chuyển từ
OFF(TẮT)
sang
ON(BẬT), đèn cảnh báo áp suất nhớt động cơ
chuyển sang “ON” (BẬT), và bíp báo hiệu điện tử kêu
liên tục.
Khi động cơ được bật, bíp báo hiệu điện tử tắt tiếng
và đèn cảnh báo nhớt động cơ chuyển sang “OF” (TẮT)

[1.2] NHỮNG NỘI DUNG ĐIỀU KHIỂN

Cảnh Báo Nhiệt Độ Nước
Cảm biến nhiệt nước (2) được gắn trong khớp nối
bơm nước của động cơ sẽ phát hiện nhiệt độ nước làm
mát động cơ. Nếu nhiệt độ của nước làm mát tăng vọt
xấp xỉ 115 °C thì có còi báo tiếng ngắt quãng và đèn báo
nhiệt độ nước làm mát (1) bật sang ON (MỞ).
Đèn báo nhiệt độ nước (1) sẽ tắt và còi sẽ tắt khi
nhiệt độ nước làm mát giảm xuống dưới 108 ° C.
(1) Đèn báo nhiệt độ nước
(2) Bộ cảm biến làm mát
Bộ phận báo Áp Suất Dầu Máy
Khi tín hiệu công tắc báo áp suất nhớt máy (2) là ON
(0 V) trong khi động cơ chạy ở tốc độ không tải hoặc cao
hơn, máy con ve điện phát ra tiếng bíp liên tục và đèn
báo áp suất nhớt máy (1) bật sang ON (MỞ).
(1) Đèn báo áp suất nhớt máy
(2) Công tắc báo áp suất nhớt

Bộ phận báo Đầy Lúa
Bộ cảm biến đầy lúa (2) trong phễu đổ lúa bật sang
vị trí ON (MỞ) trong khi công tắc liên kết bộ phận đập là
ON (MỞ) do đòn bẩy liên kết bộ phận đập bật sang vị trí
ON (MỞ), bộ phận báo đầy lúa sẽ phát ra tiếng còi ngắt
quãng từng hồi và đèn báo đầy lúa (1) bật sang ON
(MỞ).
(1) Đèn Báo Đầy Lúa
(2) Bộ Cảm Biến Đầy Lúa

Bộ phận báo Lùi Xe
Đặt cần số chính về vị trí phía sau, bật công tắc lùi
xe (1) sang ON (MỞ), và bộ phận báo lùi xe sẽ phát ra
tiếng còi báo lùi xe (2) một cách không liên tục.
(1) Công tắc lùi xe
(2) Còi báo lùi xe

Don`t copy text!