TC42226723 | Trục (LH) Bánh Răng L4018

Liên hệ

TC42226723

SẢN PHẨM DÙNG CHUNG CHO CÁC MODEL : L3218,L4018

Trục (LH) Bánh Răng Kubota L4018

STT Tên (Vi) Tên (Eng) Số lượng /máy Trọng lượng (Kg)
010 TC422-26723 Trục (LH) bánh răng SHAFT DIFF GEAR (LH) 01 2,25
Trọng lượng 2.25 kg

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY